Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Hoogbouw middel tot duurzame verstedelijking

29 september 2011

2 minuten

Nieuws
Hoogbouw, wat moeten we daar nu nog mee in de huidige markt? De kantorenleegstand is dramatisch en de woningverkoop is ingestort. De focus in gebiedsontwikkeling verschuift van groei en nieuwbouw naar herontwikkeling van de bestaande stad. Toch is de rol van hoogbouw hierbij niet uitgespeeld, integendeel. Juist in de noodzaak tot duurzame stedelijke verdichting kan hoogbouw een sleutelrol vervullen. Sterker nog, hoogbouw is onontbeerlijk om een stedelijke ambitie én ambiance neer te zetten, zo bleek op een congres van de Stichting Hoogbouw over nut en toekomst van hoogbouw.

Hoogbouw, waar hebben we het eigenlijk over in Nederland, vraagt gespreksleider Jaap Modder zich af. Vijfenzeventig meter is meestal de max. Toch is er ook in Nederland, en dan met name in Rotterdam en Den Haag met samen 66 torens, inmiddels wel iets van een hoogbouwtraditie van de grond gekomen. En nog steeds heeft Rotterdam de ambitie om 2.500 woningen de komende jaren in hoogbouw weg te zetten. De vraag is alleen welke rol hoogbouw in een veranderende tijd nog kan spelen. Hoogbouw kan onmiskenbaar een bijdrage leveren aan stedelijke verdichting en het realiseren van gevarieerde, mix-use leefomgevingen. In deze 21e eeuw, de eeuw van de stad volgens econoom Edward Glaeser, is massa nodig om economische voorspoed te creëren. Maar voorlopig zitten we op dood tij en is het enige wat er nog aan hoogbouw ontwikkeld wordt mogelijk gemaakt door afname van het Rijk (BiZa-torens in Den Haag) of gemeente (De Rotterdam op de Kop van Zuid).

Exit

Hoogbouw is dan ook geen doel op zich, aldus voorzitter van de Stichting Hoogbouw en wethouder te Den Haag Marnix Norder. Uiteindelijk gaat het om de bijdrage die hoogbouw als middel kan leveren aan intensieve, gemengd gebruikte stedelijke omgevingen. Maar er is meer dan dat: hoogbouw is een ervaring, een inspiratie van het leven in de stad. Ze biedt het stedelijk leven een identiteit, in combinatie met cultuur, ontmoetingsplekken, stedelijke buzz. Het aantrekkelijk maken van de stad, onder meer door hoogbouw, is van essentieel belang aldus Norder, die oproept een tegenwicht te vormen tegen het huidige anti-stedelijke politieke klimaat. Het gebrek aan investeringen in de stad roept herinneringen op aan het anti-stedelijke programma uit de jaren ‘70 en ‘80, dat heeft geleid tot Zoetermeer en haar vele broertjes en zusjes. Een suburbane werkelijkheid dus, met bijbehorende exit van mensen, geld en investeerders uit de steden.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022

Luchtfoto Oosterwold Almere door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

Het fiasco van Oosterwold

Langzaam maar zeker tekent het totale fiasco van plan Oosterwold zich af, concludeert emeritus hoogleraar en ROm-columnist Friso de Zeeuw. “Een decennium na de start valt deze ‘radicaal andere manier van gebiedsontwikkeling’ genadeloos door de mand.

Opinie

6 oktober 2022

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022