Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Hoogbouw middel tot duurzame verstedelijking

29 september 2011

2 minuten

Nieuws Hoogbouw, wat moeten we daar nu nog mee in de huidige markt? De kantorenleegstand is dramatisch en de woningverkoop is ingestort. De focus in gebiedsontwikkeling verschuift van groei en nieuwbouw naar herontwikkeling van de bestaande stad. Toch is de rol van hoogbouw hierbij niet uitgespeeld, integendeel. Juist in de noodzaak tot duurzame stedelijke verdichting kan hoogbouw een sleutelrol vervullen. Sterker nog, hoogbouw is onontbeerlijk om een stedelijke ambitie én ambiance neer te zetten, zo bleek op een congres van de Stichting Hoogbouw over nut en toekomst van hoogbouw.

Hoogbouw, waar hebben we het eigenlijk over in Nederland, vraagt gespreksleider Jaap Modder zich af. Vijfenzeventig meter is meestal de max. Toch is er ook in Nederland, en dan met name in Rotterdam en Den Haag met samen 66 torens, inmiddels wel iets van een hoogbouwtraditie van de grond gekomen. En nog steeds heeft Rotterdam de ambitie om 2.500 woningen de komende jaren in hoogbouw weg te zetten. De vraag is alleen welke rol hoogbouw in een veranderende tijd nog kan spelen. Hoogbouw kan onmiskenbaar een bijdrage leveren aan stedelijke verdichting en het realiseren van gevarieerde, mix-use leefomgevingen. In deze 21e eeuw, de eeuw van de stad volgens econoom Edward Glaeser, is massa nodig om economische voorspoed te creëren. Maar voorlopig zitten we op dood tij en is het enige wat er nog aan hoogbouw ontwikkeld wordt mogelijk gemaakt door afname van het Rijk (BiZa-torens in Den Haag) of gemeente (De Rotterdam op de Kop van Zuid).

Exit

Hoogbouw is dan ook geen doel op zich, aldus voorzitter van de Stichting Hoogbouw en wethouder te Den Haag Marnix Norder. Uiteindelijk gaat het om de bijdrage die hoogbouw als middel kan leveren aan intensieve, gemengd gebruikte stedelijke omgevingen. Maar er is meer dan dat: hoogbouw is een ervaring, een inspiratie van het leven in de stad. Ze biedt het stedelijk leven een identiteit, in combinatie met cultuur, ontmoetingsplekken, stedelijke buzz. Het aantrekkelijk maken van de stad, onder meer door hoogbouw, is van essentieel belang aldus Norder, die oproept een tegenwicht te vormen tegen het huidige anti-stedelijke politieke klimaat. Het gebrek aan investeringen in de stad roept herinneringen op aan het anti-stedelijke programma uit de jaren ‘70 en ‘80, dat heeft geleid tot Zoetermeer en haar vele broertjes en zusjes. Een suburbane werkelijkheid dus, met bijbehorende exit van mensen, geld en investeerders uit de steden.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024