platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Artikel

Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei

Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei

terras

historie, toekomst en beleidsimplicaties

17 jun 2016 - De baten van clustering en de waardering voor publieke goederen verschillen per bevolkingsgroep. Hoogopgeleiden hebben bijvoorbeeld een grotere voorkeur voor wonen nabij stedelijke voorzieningen dan laagopgeleiden. Ook plukken hoogopgeleiden meer vruchten van kennis-spillovers die mogelijk worden gemaakt in dichtbevolkte gebieden. Dit gebeurt in sterkere mate in de tijd dat nieuwe innovatieve General Purpose Technologies hun intrede doen. Dergelijke krachten leiden tot verhuisbewegingen van de bevolking, waarbij de groepen met de hoogste waardering voor stedelijke voorzieningen (in de breedste zin van het woord) zich in steden uitsorteren. Dit proces leidt tot beter functionerende arbeidsmarkten, draagt bij aan efficient gebruik van publieke goederen in dichtbevolkte gebieden, en versterkt het belang van regionaal-economische samenwerking op schaalniveaus die het huidige niveau van de gemeenten overstijgt.

Lees het hele artikel hier.

Dit artikel is onderdeel van de publicatie Regio en Ruimte.

Bron: TPEdigitaal.nl, geschreven door Henri de Groot, Ioulia Ossokina en Coen Teulings

Blijf op de hoogte