2014.05.22_Horizonscan 2050_180px

Horizonscan 2050

22 mei 2014

1 minuut

Onderzoek Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Om daar een beeld van te kunnen vormen onderzocht de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag, zoals schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, demografische onbalans en mondiale (economische) machtsverschuivingen. In de Horizonscan 2050 worden mogelijke antwoorden geschetst. Op 14 mei is de scan aangeboden aan SER-voorzitter Wiebe Draijer.

De manier waarop wij invulling gaan geven aan de grote maatschappelijke challenges van vandaag, zal voor een groot deel het toekomstbeeld voor 2050 bepalen. De horizonscan biedt een langetermijnperspectief op deze vraagstukken, bezien vanuit een dwarsdoorsnede van alle domeinen en disciplines. De toekomstverkenning kwam op participatieve wijze tot stand met deelnemers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Conclusie is dat we ons creatiever en innovatiever open moeten stellen voor kansen en bedreigingen. Een belangrijke factor is de technologische ontwikkeling. Robotica, ICT en big data zullen de maatschappij en ons leven sterk wijzigen.Wat betekent het voor de rol van de mens als robots in de zorg, industrie en servicesector worden geïntegreerd in ‘slimme systemen’? Technologische innovaties zullen moeten samengaan met sociale veranderingen.

Lees verder:


Cover: ‘2014.05.22_Horizonscan 2050_180px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024