platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Horizonscan 2050

Horizonscan 2050

22 mei 2014 - Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Om daar een beeld van te kunnen vormen onderzocht de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag, zoals schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, demografische onbalans en mondiale (economische) machtsverschuivingen. In de Horizonscan 2050 worden mogelijke antwoorden geschetst. Op 14 mei is de scan aangeboden aan SER-voorzitter Wiebe Draijer.

De manier waarop wij invulling gaan geven aan de grote maatschappelijke challenges van vandaag, zal voor een groot deel het toekomstbeeld voor 2050 bepalen. De horizonscan biedt een langetermijnperspectief op deze vraagstukken, bezien vanuit een dwarsdoorsnede van alle domeinen en disciplines. De toekomstverkenning kwam op participatieve wijze tot stand met deelnemers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Conclusie is dat we ons creatiever en innovatiever open moeten stellen voor kansen en bedreigingen. Een belangrijke factor is de technologische ontwikkeling. Robotica, ICT en big data zullen de maatschappij en ons leven sterk wijzigen.Wat betekent het voor de rol van de mens als robots in de zorg, industrie en servicesector worden geïntegreerd in ‘slimme systemen’? Technologische innovaties zullen moeten samengaan met sociale veranderingen.

Lees verder: