2014.05.22_Horizonscan 2050_180px

Horizonscan 2050

22 mei 2014

1 minuut

Onderzoek Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Om daar een beeld van te kunnen vormen onderzocht de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag, zoals schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, demografische onbalans en mondiale (economische) machtsverschuivingen. In de Horizonscan 2050 worden mogelijke antwoorden geschetst. Op 14 mei is de scan aangeboden aan SER-voorzitter Wiebe Draijer.

De manier waarop wij invulling gaan geven aan de grote maatschappelijke challenges van vandaag, zal voor een groot deel het toekomstbeeld voor 2050 bepalen. De horizonscan biedt een langetermijnperspectief op deze vraagstukken, bezien vanuit een dwarsdoorsnede van alle domeinen en disciplines. De toekomstverkenning kwam op participatieve wijze tot stand met deelnemers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Conclusie is dat we ons creatiever en innovatiever open moeten stellen voor kansen en bedreigingen. Een belangrijke factor is de technologische ontwikkeling. Robotica, ICT en big data zullen de maatschappij en ons leven sterk wijzigen.Wat betekent het voor de rol van de mens als robots in de zorg, industrie en servicesector worden geïntegreerd in ‘slimme systemen’? Technologische innovaties zullen moeten samengaan met sociale veranderingen.

Lees verder:


Cover: ‘2014.05.22_Horizonscan 2050_180px’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023