2014.05.22_Horizonscan 2050_180px

Horizonscan 2050

22 mei 2014

1 minuut

Onderzoek Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Om daar een beeld van te kunnen vormen onderzocht de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag, zoals schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, demografische onbalans en mondiale (economische) machtsverschuivingen. In de Horizonscan 2050 worden mogelijke antwoorden geschetst. Op 14 mei is de scan aangeboden aan SER-voorzitter Wiebe Draijer.

De manier waarop wij invulling gaan geven aan de grote maatschappelijke challenges van vandaag, zal voor een groot deel het toekomstbeeld voor 2050 bepalen. De horizonscan biedt een langetermijnperspectief op deze vraagstukken, bezien vanuit een dwarsdoorsnede van alle domeinen en disciplines. De toekomstverkenning kwam op participatieve wijze tot stand met deelnemers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Conclusie is dat we ons creatiever en innovatiever open moeten stellen voor kansen en bedreigingen. Een belangrijke factor is de technologische ontwikkeling. Robotica, ICT en big data zullen de maatschappij en ons leven sterk wijzigen.Wat betekent het voor de rol van de mens als robots in de zorg, industrie en servicesector worden geïntegreerd in ‘slimme systemen’? Technologische innovaties zullen moeten samengaan met sociale veranderingen.

Lees verder:


Cover: ‘2014.05.22_Horizonscan 2050_180px’Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022