2014.05.22_Horizonscan 2050_180px

Horizonscan 2050

22 mei 2014

1 minuut

Onderzoek Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Om daar een beeld van te kunnen vormen onderzocht de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag, zoals schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, demografische onbalans en mondiale (economische) machtsverschuivingen. In de Horizonscan 2050 worden mogelijke antwoorden geschetst. Op 14 mei is de scan aangeboden aan SER-voorzitter Wiebe Draijer.

De manier waarop wij invulling gaan geven aan de grote maatschappelijke challenges van vandaag, zal voor een groot deel het toekomstbeeld voor 2050 bepalen. De horizonscan biedt een langetermijnperspectief op deze vraagstukken, bezien vanuit een dwarsdoorsnede van alle domeinen en disciplines. De toekomstverkenning kwam op participatieve wijze tot stand met deelnemers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Conclusie is dat we ons creatiever en innovatiever open moeten stellen voor kansen en bedreigingen. Een belangrijke factor is de technologische ontwikkeling. Robotica, ICT en big data zullen de maatschappij en ons leven sterk wijzigen.Wat betekent het voor de rol van de mens als robots in de zorg, industrie en servicesector worden geïntegreerd in ‘slimme systemen’? Technologische innovaties zullen moeten samengaan met sociale veranderingen.

Lees verder:


Cover: ‘2014.05.22_Horizonscan 2050_180px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024