platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Corporaties en warmtebedrijven maken 55 duizend huurwoningen versneld gasloos

Corporaties en warmtebedrijven maken 55 duizend huurwoningen versneld gasloos

gasloos

In het Klimaatakkoord is afgesproken om 100 duizend corporatiewoningen gasvrij te maken. Om daar uitvoering aan te geven, hebben woningcorporaties en vijf warmtebedrijven via het zogenoemde Startmotorkader afspraken gemaakt om zo'n 55 duizend huurwoningen versneld van het aardgas af te krijgen door ze aan te sluiten op een warmtenet. Dit kan woonlastenneutraal, dus de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen dan voor de gasrekening.

Het Startmotorkader is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Aedes (namens meer dan 30 corporaties) en de warmtebedrijven Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC. Het kader biedt handvatten aan corporaties en warmtebedrijven om op lokaal niveau sneller een overeenkomst te kunnen sluiten over de aansluiting van woningen op een warmtenet. Alle woningcorporaties in Nederland kunnen dit kader gebruiken. Het kader biedt afspraken op landelijk niveau en handvatten voor lokaal maatwerk.

Eerlijke prijs

Ron Wit, directeur Energietransitie Eneco: “We zijn blij met deze unieke samenwerking met Aedes en de woningcorporaties. Een cruciale afspraak die we hebben gemaakt is dat woningen overschakelen van verwarming op aardgas naar een warmtenet, zonder dat huurders meer gaan betalen. Particuliere woningeigenaren in dezelfde buurt laten we meeprofiteren door een gelijkwaardig aanbod te doen.”

Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter Aedes, vult aan: “Door dit akkoord met de warmtebedrijven krijgen onze corporaties volledig inzicht in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel, waardoor onze leden en huurders erop kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.”

Het Startmotorkader is de eerste concrete uitwerking om de doelen van het Klimaatakkoord (onderdeel Gebouwde Omgeving) te realiseren. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat op 1 mei open.

Cover: Pixabay

Dit artikel verscheen eerder op Aedes.nl. Meer lezen over het Startmotorkader kan via Trouw.

Auteur

aedes logo
Aedes

vereniging van Woningcorporaties

Bekijk alle artikelen