Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening (IPRO )

26 april 2012

1 minuut

Hoe lost de Nederlandse samenleving haar ruimtevragen op? De IPRO-cursus maakt u wegwijs in de actualiteit van de ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening is volop in verandering. Minister Schultz koerst op meer ruimte voor ontwikkeling, minder bestuurlijke drukte en het schrappen van regelgeving. Provincies en gemeenten zijn meer dan ooit aan zet in de RO. Ondertussen ontstaan er landelijk steeds grotere verschillen in ruimtelijke dynamiek: groei- en krimpregio’s bestaan naast elkaar en vragen ieder om een eigen aanpak. De opgaven rond stedelijke herstructurering, leegstand, waterveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn groot.

Voor een pdf van de brochure zie bijlagen.Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023