Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening (IPRO )

26 april 2012

1 minuut

Hoe lost de Nederlandse samenleving haar ruimtevragen op? De IPRO-cursus maakt u wegwijs in de actualiteit van de ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening is volop in verandering. Minister Schultz koerst op meer ruimte voor ontwikkeling, minder bestuurlijke drukte en het schrappen van regelgeving. Provincies en gemeenten zijn meer dan ooit aan zet in de RO. Ondertussen ontstaan er landelijk steeds grotere verschillen in ruimtelijke dynamiek: groei- en krimpregio’s bestaan naast elkaar en vragen ieder om een eigen aanpak. De opgaven rond stedelijke herstructurering, leegstand, waterveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn groot.

Voor een pdf van de brochure zie bijlagen.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022