Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening (IPRO )

26 april 2012

1 minuut

Hoe lost de Nederlandse samenleving haar ruimtevragen op? De IPRO-cursus maakt u wegwijs in de actualiteit van de ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening is volop in verandering. Minister Schultz koerst op meer ruimte voor ontwikkeling, minder bestuurlijke drukte en het schrappen van regelgeving. Provincies en gemeenten zijn meer dan ooit aan zet in de RO. Ondertussen ontstaan er landelijk steeds grotere verschillen in ruimtelijke dynamiek: groei- en krimpregio’s bestaan naast elkaar en vragen ieder om een eigen aanpak. De opgaven rond stedelijke herstructurering, leegstand, waterveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn groot.

Voor een pdf van de brochure zie bijlagen.Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024