Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening (IPRO )

26 april 2012

1 minuut

Hoe lost de Nederlandse samenleving haar ruimtevragen op? De IPRO-cursus maakt u wegwijs in de actualiteit van de ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening is volop in verandering. Minister Schultz koerst op meer ruimte voor ontwikkeling, minder bestuurlijke drukte en het schrappen van regelgeving. Provincies en gemeenten zijn meer dan ooit aan zet in de RO. Ondertussen ontstaan er landelijk steeds grotere verschillen in ruimtelijke dynamiek: groei- en krimpregio’s bestaan naast elkaar en vragen ieder om een eigen aanpak. De opgaven rond stedelijke herstructurering, leegstand, waterveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn groot.

Voor een pdf van de brochure zie bijlagen.Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023