isabelle de vries

Isabelle Vries over Merwe-Vierhavens: “Belangen gemeente en Havenbedrijf op één lijn brengen”

30 januari 2020

4 minuten

Persoonlijk
Isabelle Vries is Algemeen Programmamanager van het Rotterdam Makers District. Als hoofd van het programmabureau moet zij de transformatie van het Merwe-Vierhavens gebied (M4H) in het westen van Rotterdam in goede banen leiden. Want waar in vergelijkbare gebieden de haven langzaamaan plaatsmaakt voor de stad, moeten die twee werelden in het Makers District juist samenkomen. “Er zijn nog veel rauwe randjes, maar we pakken het aan.”

Hoe bent u in het gebied terechtgekomen?
Ik werkte al langer voor het Havenbedrijf als strategisch adviseur en gebiedsmanager. Vanuit die rollen was ik betrokken bij de ontwikkeling van de Stadshavens. Dat zijn gebieden in Rotterdam die na het vertrek van de havenactiviteiten vernieuwd moeten worden. De gemeente en het Havenbedrijf werken in dit programma vaak samen. Het Rotterdam Makers District is daaruit voortgekomen, als inhoudelijke koers voor het gebied Merwe-Vierhavens en voor RDM Rotterdam (het havengebied aan de overzijde van de Nieuwe Maas – red.).

Merwe4Haven | Gemeente Rotterdam

‘Merwe4Haven | Gemeente Rotterdam’Luchtfoto Merwe4havens | bron: gemeente Rotterdam

Aanvankelijk was de strategie bij de Stadshavens zoals bij de meeste van dit soort transformatiegebieden: haven eruit, stad erin. Maar in het geval van M4H hebben de gemeente en het Havenbedrijf besloten gezamenlijk in het gebied te investeren. Dat betekent dat het Havenbedrijf zich niet langzaam terugtrekt, maar actief meedoet aan de herontwikkeling van dit gebied.

Wat is de taak van het programmabureau?
Wij richten ons op de gebiedsontwikkeling van M4H. Ook verbinden we de innovatieve kant van de haven met de innovatieve kant van de stad. Zo koppelen we bedrijfsleven, kennis en onderwijs aan elkaar. Het programmabureau is een coördinerend bureau, niet zozeer dé gebiedsregisseur. Er zijn meerdere spelers in het gebied. Gemeente, Havenbedrijf en private partijen blijven werken vanuit dit gezamenlijke kader. Daar letten wij ook op.

Is het niet lastig om als programmabureau twee opdrachtgevers te hebben?
Het is én-én. Waar de gemeente meer als publiek orgaan werkt en bijvoorbeeld de bevoegdheid heeft bestemmingsplannen goed te keuren, kan het Havenbedrijf weer risico's nemen op vastgoedgebied. Het Havenbedrijf is verzelfstandigd, heeft eigen vastgoed en wil die portefeuille ook ontwikkelen. Bij de gemeente ligt het accent op woningbouw en stedelijke voorzieningen, terwijl het Havenbedrijf bezig is met het ontwikkelen van de maakindustrie. Op die manier vullen de partijen elkaar aan.

Natuurlijk kom je elkaar ook weleens tegen met deze tegenstrijdige belangen. Dan moeten wij als programmabureau zorgen dat die partijen op dezelfde lijn blijven. Wij zijn smeerolie of mediator als dat nodig is. Onderdeel van de gemeenschappelijke strategie is dat de winkel openblijft tijdens de verbouwing. Er zitten hier nog steeds een aantal grote havenbedrijven. Dat bijt natuurlijk wel met de belangen van woningbouw. Wij proberen de balans te vinden.

Maakt die combinatie van opdrachtgevers dit gebied uniek?
Jazeker. Meestal is het zo dat de haven zich - in goed of minder goed overleg - terugtrekt. De haven bemoeit zich dan niet meer met de nieuwe invulling van het gebied, maar zorgt vooral dat bedrijven verplaatst worden. De gewenste mix tussen wonen en haven zie je niet vaak. 

Ik zou willen dat het sneller kon

Verder is het ook een heel grote en langdurige opgave. In 2030 hebben we nog lang niet het hele gebied getransformeerd. Dat is prima, want dat geeft ons de tijd adaptief te zijn. Je kan namelijk nooit één plan maken dat ook nog eens tot 2040 meegaat. Het raamwerk dat we hebben gemaakt is daarom ook alleen strikt waar het moet. We hebben hoofdlijnen neergelegd, maar ook letterlijk een aantal witte vlekken ingetekend die tot 2035 leeg blijven.

Is het voor u als programmamanager vervelend om die lange adem te moeten hebben?
Tuurlijk, als je alleen naar de woningbouw kijkt, zou ik willen dat het sneller kon. Maar tussentijds kunnen ik wel al bedrijvigheid en sommige voorzieningen faciliteren. Dus ik zie gelukkig al wel dat het gebied verandert en beter wordt. Dat is ook nodig, want je moet af en toe een succes kunnen vieren.

Wat zijn de grootste uitdagingen het komende jaar?
Snelheid maken met de woningbouw. Daarvoor is het nieuwe bestemmingsplan nodig. Daarnaast willen we een paar grote partijen naar het gebied halen die echt het verschil kunnen maken voor de opschaling van de gebiedsontwikkeling. Maar ook de ontwikkeling en de aanpak van de bereikbaarheid en openbare ruimte zijn uitdagingen. Dat laatste geeft sfeer en laat zien: er zijn nog veel rauwe randjes, we zijn nog niet zo ver, maar we pakken het aan. Dat vind ik een belangrijke uitdaging.

Cover: Isabelle Vries, Algemeen Programmamanager van het Rotterdam Makers District

Dit artikel verscheen in onze wintereditie 2020 van gebiedsontwikkeling.krant. Lees hier de andere artikelen en bekijk de gehele krant!


Cover: ‘isabelle de vries’


Jasper Monster

Door Jasper Monster

Freelance Journalist en webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022

Park 070, Voorburg door BPD Gebiedsontwikkeling (bron: bpd.nl)

Drie keer circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk

Gebiedsontwikkelaar BPD geeft op verschillende plekken in Nederland vorm aan circulaire gebiedsontwikkeling. Journalist Marc Mijer ging kijken in Breda, Voorburg en Eindhoven en brengt de nieuwe praktijk in beeld.

Casus

4 oktober 2022

Gemeente Nieuwegein door Jan Buteijn (bron: Gemeente Nieuwegein)

City Nieuwegein: binnenstad groeikern wordt duurzame oase

Nieuwegein staat voor een ingrijpende transformatie van het stadshart. Met de ambitieuze plannen won de gemeente de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling. Joost Zonneveld spreekt met Guus Govaart en Marco van Hedel over de voortgang.

Casus

3 oktober 2022