Thumb_huurwoningen_0_1000px

IVBN: Heffing werkt averechts

5 maart 2013

2 minuten

Nieuws
Institutionele beleggers investeren voornamelijk in nieuwe vrije sector huurwoningen en daar zit ook meer dan de helft van hun bestaande woningportefeuille van rond de 130.000 huurwoningen. Het opleggen van een heffing op huurwoningen onder de € 681, ook aan institutionele beleggers, zal helaas volstrekt averechts werken op die investeringsbereidheid. Dit schrijft IVBN maandag.

De verwachting dat met name institutionele beleggers nog veel nieuwe vrije sector huurwoningen gaan bouwen en ook geliberaliseerd corporatiebezit zullen gaan overnemen, moet volgens IVBN ook worden tegengesproken. ‘Tevens creëert een heffing, als die ook op institutioneel bezit betrekking heeft, een voor institutionele beleggers te groot politiek risico dat de heffing later óók betrekking gaat krijgen op huurwoningen boven de € 681. Een heffing op institutioneel bezit leidt dus tot verlies van vertrouwen vanwege minstens 10 tot 20% rendementsverlies en zal tot gevolg hebben dat institutionele beleggers naar alternatieve beleggingen in binnen- of buitenland moeten gaan zoeken,’ reageert IVBN Het aantrekken van nieuw kapitaal zal volgens IVBN zeer moeilijk tot onmogelijk blijken te zijn. Dit komt doordat institutionele beleggers beleggen in woningfondsen die gemiddeld voor 35% nog bestaan uit huurwoningen onder de € 681, die -structureel ieder jaar- met een forse heffing worden geconfronteerd van anderhalve maand huur. Deze huurwoningen kunnen voor een groot deel geliberaliseerd worden na mutatie van de huurder, maar zo lang er geen mutatie plaatsvindt, zorgt een heffing voor scherpe aantasting van het rendement. Bij institutionele beleggers gaat het om een heffing van structureel rond € 35 mln per jaar. De heffing leidt niet alleen tot een scherpe daling van het rendement, maar tevens direct tot een forse waardedaling van dit deel van het bezit. De heffing bij institutionele beleggers op huurwoningen onder de € 681 bedraagt cumulatief tot en met 2017 circa € 100 mln, terwijl de opbrengsten uit de extra huurinkomsten van diezelfde groep huurwoningen cumulatief slechts € 55 mln bedragen. Dit is een volstrekte mismatch, waardoor een heffing ook niet van institutionele beleggers gevergd kan worden. Er is de komende jaren veel vraag naar vrije sector huurwoningen; vooral vanwege flexibiliteit in de arbeidsmarkt, beperking van mobiliteit, de verschuiving naar vrije sector huur en naar veel meer één- en tweepersoonshuishoudens. Institutionele beleggers willen dus graag extra in nieuwe vrije sector huurwoningen investeren. Hoewel dat formeel kan zonder last te hebben van een heffing, zorgt een heffing dus wel degelijk voor een tegenovergesteld effect, aldus IVBN.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022