Thumb_huurwoningen_0_1000px

IVBN: Heffing werkt averechts

5 maart 2013

2 minuten

Nieuws Institutionele beleggers investeren voornamelijk in nieuwe vrije sector huurwoningen en daar zit ook meer dan de helft van hun bestaande woningportefeuille van rond de 130.000 huurwoningen. Het opleggen van een heffing op huurwoningen onder de € 681, ook aan institutionele beleggers, zal helaas volstrekt averechts werken op die investeringsbereidheid. Dit schrijft IVBN maandag.

De verwachting dat met name institutionele beleggers nog veel nieuwe vrije sector huurwoningen gaan bouwen en ook geliberaliseerd corporatiebezit zullen gaan overnemen, moet volgens IVBN ook worden tegengesproken. ‘Tevens creëert een heffing, als die ook op institutioneel bezit betrekking heeft, een voor institutionele beleggers te groot politiek risico dat de heffing later óók betrekking gaat krijgen op huurwoningen boven de € 681. Een heffing op institutioneel bezit leidt dus tot verlies van vertrouwen vanwege minstens 10 tot 20% rendementsverlies en zal tot gevolg hebben dat institutionele beleggers naar alternatieve beleggingen in binnen- of buitenland moeten gaan zoeken,’ reageert IVBN Het aantrekken van nieuw kapitaal zal volgens IVBN zeer moeilijk tot onmogelijk blijken te zijn. Dit komt doordat institutionele beleggers beleggen in woningfondsen die gemiddeld voor 35% nog bestaan uit huurwoningen onder de € 681, die -structureel ieder jaar- met een forse heffing worden geconfronteerd van anderhalve maand huur. Deze huurwoningen kunnen voor een groot deel geliberaliseerd worden na mutatie van de huurder, maar zo lang er geen mutatie plaatsvindt, zorgt een heffing voor scherpe aantasting van het rendement. Bij institutionele beleggers gaat het om een heffing van structureel rond € 35 mln per jaar. De heffing leidt niet alleen tot een scherpe daling van het rendement, maar tevens direct tot een forse waardedaling van dit deel van het bezit. De heffing bij institutionele beleggers op huurwoningen onder de € 681 bedraagt cumulatief tot en met 2017 circa € 100 mln, terwijl de opbrengsten uit de extra huurinkomsten van diezelfde groep huurwoningen cumulatief slechts € 55 mln bedragen. Dit is een volstrekte mismatch, waardoor een heffing ook niet van institutionele beleggers gevergd kan worden. Er is de komende jaren veel vraag naar vrije sector huurwoningen; vooral vanwege flexibiliteit in de arbeidsmarkt, beperking van mobiliteit, de verschuiving naar vrije sector huur en naar veel meer één- en tweepersoonshuishoudens. Institutionele beleggers willen dus graag extra in nieuwe vrije sector huurwoningen investeren. Hoewel dat formeel kan zonder last te hebben van een heffing, zorgt een heffing dus wel degelijk voor een tegenovergesteld effect, aldus IVBN.


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023