Waal Nijmegen

IWA Principles for Water-Wise Cities

6 december 2016

2 minuten

Nieuws Toenemende verstedelijking is de nieuwe realiteit in de hele wereld, waarbij de bevolkingsdichtheid veelal sneller groeit dan de voorziening in primaire basisbehoeften. De Principles for Water-Wise-Cities (zie deze video voor een snelle uitleg ervan) van de International Water Association (IWA) komen dus op een cruciaal moment. Ze bieden leiders in steden, planologen en waterprofessionals een praktijkgericht kader dat dient om te inspreren en hen hen te helpen bij het teweegbrengen van de waterrevolutie die noodzakelijk is om ‘steden van de toekomst’ te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de Principles is om gezamenlijke actie te stimuleren, ondersteund door een gedeelde visie, zodat de lokale overheden, professionals en particulieren actief deel zullen nemen bij het vinden van oplossingen en de aanpak van waterbeheer-uitdagingen in steden zoals omgaan met beperkte middelen, stadsverdichting en een onzekere toekomst.

De  Principles, gelanceerd tijdens de ‘IWA World Water Congress and Exhibition’ in oktober 2016, bieden steden een robuust kader om deze uitdagingen aan te pakken. Deze zijn gestructureerd volgens vier - met elkaar verbonden - actieniveaus:

  1. ‘Regenerative Water Services’, spreken  over het realiseren van basisdiensten voor iedereen, terwijl hulpstoffen, energie en materialen worden behouden, net als de kwaliteit en het milieu; daarnaast wordt water gevaloriseerd;
  2. ‘Water Sensitive Urban Design’, wat allereerst regeneratieve waterdiensten mogelijk maakt door de manier waarop de gebouwen en wijken worden vormgegeven, maar daarnaast veiligheid biedt tijdens overstromingen door middel van groene ruimten die ook bijdragen aan een veilige en leefbare stad;
  3. ‘Basin Connected Cities’ waarborgen waterzekerheid door samenwerking op het gebied van de kwaliteit en kwantiteit van beschikbaar water in steden, als gedeelde bron met andere gebruikers, en dragen bij aan een  betere veiligheid tijdens overstromingen door middel van preventieve acties in het stroomgebied;
  4. ' Water-Wise Communities’ gaan over de mensen in de steden, de professionals, de leiders, de regelgevers, de burgers die deze visie daadwerkelijk realiseren door elk afzonderlijk ‘waterwijzer’ te worden in hun besluitvorming en hun acties.

Er zijn vijf praktische bouwstenen die een ‘water-wise community’ dient toe te passen:

  1. Een gedeelde Visie, omdat een visie de basis is voor gezamenlijke actie;
  2. Gedegen Bestuur, zodat de institutionele structuur ‘waterwijze’ actie mogelijk maakt;
  3. Lokale Kennis en Capaciteit om duurzame acties te ondersteunen;
  4. Planologische instrumenten om een solide besluitvorming te ondersteunen;
  5. Implementatieinstrumenten, zoals contractering en financiering om ‘waterwijze’ projecten te faciliteren.


Lees het volledige rapport hier (pdf).

Dit artikel verscheen eerder op ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘Waal Nijmegen’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024