Waal Nijmegen

IWA Principles for Water-Wise Cities

6 december 2016

2 minuten

Nieuws Toenemende verstedelijking is de nieuwe realiteit in de hele wereld, waarbij de bevolkingsdichtheid veelal sneller groeit dan de voorziening in primaire basisbehoeften. De Principles for Water-Wise-Cities (zie deze video voor een snelle uitleg ervan) van de International Water Association (IWA) komen dus op een cruciaal moment. Ze bieden leiders in steden, planologen en waterprofessionals een praktijkgericht kader dat dient om te inspreren en hen hen te helpen bij het teweegbrengen van de waterrevolutie die noodzakelijk is om ‘steden van de toekomst’ te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de Principles is om gezamenlijke actie te stimuleren, ondersteund door een gedeelde visie, zodat de lokale overheden, professionals en particulieren actief deel zullen nemen bij het vinden van oplossingen en de aanpak van waterbeheer-uitdagingen in steden zoals omgaan met beperkte middelen, stadsverdichting en een onzekere toekomst.

De  Principles, gelanceerd tijdens de ‘IWA World Water Congress and Exhibition’ in oktober 2016, bieden steden een robuust kader om deze uitdagingen aan te pakken. Deze zijn gestructureerd volgens vier - met elkaar verbonden - actieniveaus:

  1. ‘Regenerative Water Services’, spreken  over het realiseren van basisdiensten voor iedereen, terwijl hulpstoffen, energie en materialen worden behouden, net als de kwaliteit en het milieu; daarnaast wordt water gevaloriseerd;
  2. ‘Water Sensitive Urban Design’, wat allereerst regeneratieve waterdiensten mogelijk maakt door de manier waarop de gebouwen en wijken worden vormgegeven, maar daarnaast veiligheid biedt tijdens overstromingen door middel van groene ruimten die ook bijdragen aan een veilige en leefbare stad;
  3. ‘Basin Connected Cities’ waarborgen waterzekerheid door samenwerking op het gebied van de kwaliteit en kwantiteit van beschikbaar water in steden, als gedeelde bron met andere gebruikers, en dragen bij aan een  betere veiligheid tijdens overstromingen door middel van preventieve acties in het stroomgebied;
  4. ' Water-Wise Communities’ gaan over de mensen in de steden, de professionals, de leiders, de regelgevers, de burgers die deze visie daadwerkelijk realiseren door elk afzonderlijk ‘waterwijzer’ te worden in hun besluitvorming en hun acties.

Er zijn vijf praktische bouwstenen die een ‘water-wise community’ dient toe te passen:

  1. Een gedeelde Visie, omdat een visie de basis is voor gezamenlijke actie;
  2. Gedegen Bestuur, zodat de institutionele structuur ‘waterwijze’ actie mogelijk maakt;
  3. Lokale Kennis en Capaciteit om duurzame acties te ondersteunen;
  4. Planologische instrumenten om een solide besluitvorming te ondersteunen;
  5. Implementatieinstrumenten, zoals contractering en financiering om ‘waterwijze’ projecten te faciliteren.


Lees het volledige rapport hier (pdf).

Dit artikel verscheen eerder op ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘Waal Nijmegen’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023