amersfoort eemplein

City Deal voor klimaatbestendige steden van start

28 september 2016

2 minuten

Nieuws De City Deal Klimaatadaptatie presenteerde op 1 september jongstleden in Den Haag het werkplan voor 2016-2017. Doel van deze City Deal is het bereiken van een doorbraak in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden.

Met nieuwe publieke partijen en samenwerkingspartners uit onderwijs en bedrijfsleven krijgt de samenwerking nog meer slagkracht. Het komende jaar staat in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren van het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven tot internationale samenwerking in complexe stedelijke adaptatievraagstukken.

De publieke partijen die op 1 september aansloten bij de City Deal zijn: de gemeenten Eindhoven, Breda en Amersfoort, de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Vallei en Veluwe en de provincie Overijssel. De gemeente Amsterdam heeft een week later bestuurlijk ingestemd met aansluiting bij de deal. Nieuwe samenwerkingspartners zijn Unesco-IHE, Hogeschool Amsterdam, Universiteit van Utrecht, Hanze Hogeschool en Branchevereniging voor Ondernemers in het Groen VHG.

Open netwerkorganisatie

De City Deal gaat functioneren als een open netwerkorganisatie, waarin experts en bestuurders samen optrekken in het verbeteren van de praktijkaanpak en het identificeren van belemmeringen om doorbraken te bereiken. Een strategiegroep van betrokken bestuurders en kritische denkers van buiten het netwerk helpt de steden met advies over betere regelgeving, financiering en governance.

Er zijn in het komende jaar weer volop podia waar de partners hun resultaten delen met andere steden en kennisinstellingen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@citydealklimaatadaptatie.nl of lees de publieksbrochure. Downloaden (PDF | 19 MB) kan uiteraard ook.


Bron: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie / www.ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘amersfoort eemplein’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024