amersfoort eemplein

City Deal voor klimaatbestendige steden van start

28 september 2016

2 minuten

Nieuws De City Deal Klimaatadaptatie presenteerde op 1 september jongstleden in Den Haag het werkplan voor 2016-2017. Doel van deze City Deal is het bereiken van een doorbraak in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden.

Met nieuwe publieke partijen en samenwerkingspartners uit onderwijs en bedrijfsleven krijgt de samenwerking nog meer slagkracht. Het komende jaar staat in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren van het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven tot internationale samenwerking in complexe stedelijke adaptatievraagstukken.

De publieke partijen die op 1 september aansloten bij de City Deal zijn: de gemeenten Eindhoven, Breda en Amersfoort, de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Vallei en Veluwe en de provincie Overijssel. De gemeente Amsterdam heeft een week later bestuurlijk ingestemd met aansluiting bij de deal. Nieuwe samenwerkingspartners zijn Unesco-IHE, Hogeschool Amsterdam, Universiteit van Utrecht, Hanze Hogeschool en Branchevereniging voor Ondernemers in het Groen VHG.

Open netwerkorganisatie

De City Deal gaat functioneren als een open netwerkorganisatie, waarin experts en bestuurders samen optrekken in het verbeteren van de praktijkaanpak en het identificeren van belemmeringen om doorbraken te bereiken. Een strategiegroep van betrokken bestuurders en kritische denkers van buiten het netwerk helpt de steden met advies over betere regelgeving, financiering en governance.

Er zijn in het komende jaar weer volop podia waar de partners hun resultaten delen met andere steden en kennisinstellingen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@citydealklimaatadaptatie.nl of lees de publieksbrochure. Downloaden (PDF | 19 MB) kan uiteraard ook.


Bron: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie / www.ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘amersfoort eemplein’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023