2014.02.07_Prijsuitreiking Wachtend Land

Juryrapport ideeëncompetitie Wachtend Land openbaar

12 februari 2014

3 minuten

Nieuws Op 6 februari jl zijn, tijdens een feestelijk bijeenkomst in ’t Meenthuis in de Blaricummermeent, de winnaars bekend geworden van de succesvolle ideeëncompetitie Wachtend Land. Doel van deze competitie is het genereren van creatieve, uitvoerbare ideeën en initiatieven voor het tijdelijk gebruik van delen van de bouwlocatie De Blaricummermeent die tevens als inspiratie kunnen dienen voor locaties elders in Nederland. Kortom, om braakliggende terreinen in Nederland te laten bloeien en groeien.

Veel creativiteit en bruikbare ideeën om braakliggende terreinen te laten bloeien en groeien

Dit is nodig want veel gemeenten leiden verliezen op hun braakliggende gronden. Aansprekende ideeën om dit ‘Wachtend Land’ een tijdelijke functie te geven zijn daarom meer dan welkom. Als besparing op beheer en om het gebied een herkenbare uitstraling te geven. Tijdelijkheid biedt ruimte voor experiment en bijzondere programma’s. In het buitenland is al langer aandacht voor tijdelijkheid, zo kent Berlijn vele aansprekende voorbeelden van tijdelijke burgerinitiatieven.

Bij het sluiten van de indieningstermijn op 30 november 2013 werd het respectabele aantal van 43 inzendingen geregistreerd. Onder het breed geschakeerde deelnemersveld bevinden zich studenten van verschillende faculteiten, bedrijven en burgers uit het hele land en uit Blaricum zelf. De vakjury, bestaande uit Agnes Franzen, programmamanager praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft; Rob Hoksbergen, hoofd van het projectbureau en Sebastiaan de Wilde, directeur Ontwikkeling bij NS Stations, maakte uit de 17 genomineerden 8 winnaars bekend. Gedeputeerde Economische Zaken provincie Noord-Holland Jan van Run sprak zijn waardering uit voor het initiatief. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch en wethouder Peter Smit reikten de prijzen uit.

Uit het juryrapport

‘Er is sprake van creativiteit bij de vele inzendingen, van low budget tot grotere investeringen. Kortom, ambitie met een realistische grondslag. Plannen richten zich op mogelijke programma’s, het toegankelijk maken van het gebied en het verbinden van de tijdelijkheid met de toekomstige ontwikkeling. Fysiek, maar ook sociaal wordt ingezet op het bouwen van gemeenschappen en ontmoetingsplekken. Geen eindplannen, maar tijdelijkheid als basis om het gebied stapsgewijs te ontwikkelen met voorstellen voor stadslandbouw, lokale energieopwekking, natuurspeeltuinen en kunst als identiteitsdrager. Aandacht voor beleving, sfeer en ruimte voor maatschappelijk initiatief, zorg, ondernemerschap en het betrekken van scholen voor educatie’.

Klik hier voor een overzicht van de winnaars in de categorieën ‘idee zonder uitvoering’, ‘idee profit’, ‘idee non-profit’ en ‘publieksprijs’. Voor een terugblik op de prijsuitreiking en een toelichting op de ingediende plannen, zie het juryrapport.

De gemeente Blaricum maakt werk van het Wachtend Land en gaat op korte termijn met een aantal winnaars in overleg om te onderzoeken of hun voorstel voor een tijdelijke invulling daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

De ideeëncompetitie Wachtend Land is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Blaricum, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, studentenvereniging Polis en het bureau Urban Management.

Zie ook:


Cover: ‘2014.02.07_Prijsuitreiking Wachtend Land’Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024