Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Kabinet akkoord met wetsvoorstel Omgevingswet

12 juli 2013

2 minuten

Nieuws
Het omgevingsrecht gaat fundamenteel op de schop. Het is nu verspreid over 40 sectorale wetten, 117 amvb’s en honderden ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en gebundeld in één samenhangende Omgevingswet. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. Zeven departementen zijn bij de totstandkoming van het wetsvoorstel betrokken. Met de praktijk - gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven, milieu-organisaties - en andere belanghebbenden is uitvoerig overleg geweest over de totstandkoming van het wetsvoorstel.

Het doel van de Omgevingswet is tweeledig. De wet draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de wet bij aan het op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van verschillende maatschappelijke functies. Met andere woorden, met de wet kan eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving worden gewerkt. De wet moet het mogelijk maken dat projecten – van de aanleg van (spoor-)wegen en natuurprojecten tot de vestiging van een bedrijf – doelgericht verlopen. De Omgevingswet voorziet in een vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. De wet biedt ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk doordat de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. Daardoor kan beter worden ingespeeld op regionale verschillen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zie ook:
- Congres Omgevingswet, 25 september 2013
- Knelpunten in Omgevingswet, onderzoek voor VNGMeest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #6: Wynwood in Miami

Aflevering 6 in de GO-Zomertour. De transformatie van een grauw industrieterrein en de gevaarlijkste plek van Miami naar kunstwalhalla en toeristentrekpleister kan zowel een inspiratiebron als een leerschool zijn voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

Uitgelicht
Casus

17 augustus 2022

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022