Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Kamer boos op woningcorporaties

27 mei 2013

2 minuten

Nieuws Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is woedend op de woningcorporaties. Die hebben een groot aantal bouwprojecten stilgelegd. De corporaties moeten een verhuurdersheffing van 1,75 miljard betalen en ze zeggen daardoor te weinig over te houden voor investeringen. VVD, PvdA en D66 vinden dat onverantwoord en spreken van "een bouwstaking", die schadelijk is voor de economie.

Onlangs bleek uit onderzoek dat de bouw van nieuwe huurwoningen over twee jaar helemaal ingezakt zal zijn.

De partijen die eerder dit jaar het woonakkoord sloten, stellen dat corporaties de huren mogen verhogen, waardoor er wel voldoende overblijft om te investeren.

Absoluut onwenselijk

Volgens VVD-Kamerlid Visser zetten de corporaties het niet investeren in "als middel om een politiek besluit te laten stranden". Zij noemt dat "absoluut onwenselijk".

D66-Kamerlid Verhoeven zegt: "Dit lijkt mij niet de goede houding. Nederland zit te wachten op woningcorporaties die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de woningen neerzetten waar een tekort aan is".

Verbaasd over kritiek

Directeur Calon van de koepel van woningcorporaties Aedes is verbaasd over de kritiek. Hij zegt dat deze situatie voorspeld was, ook door de eigen toezichthouder van de Kamer, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Volgens Calon wordt er bij woningcorporaties al flink bezuinigd, maar kost het ontslag van mensen ook wachtgeld en proceduretijd en levert het niet onmiddellijk geld op.

Calon zegt dat de huren niet zo snel verhoogd kunnen worden, omdat mensen dat niet kunnen betalen. Ook commerciële partijen hebben daar volgens hem last van.

Verhuurdersheffing

Volgens Calon doen de corporaties al hun uiterste best om meer te bouwen, maar ontbreekt het aan voldoende geld. De verhuurdersheffing hakt er fors in, aldus de Aedes-directeur.

Het zou volgens hem goed zijn om die heffing om te zetten in een investeringsprikkel. Dat betekent: als je meer investeert, betaal je minder heffing. Dan krijg je bouwvakkers weer aan het werk, betalen ze belasting, kosten ze geen WW-uitkering en krijgt het Rijk weer btw.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024