Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Kansen in bestaande woningmarkt

24 juni 2013

2 minuten

Nieuws Voor de bouw liggen er kansen in het verduurzamen en levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Tot die conclusie kwamen de 50 deelnemers aan een werkconferentie op initiatief van de gemeente Voorst en de werkgroep Economie & Bouw Oost Nederland (RBON). Pas als de bouwsector, gemeenten, corporaties en organisaties gaan samenwerken en actief inspelen op de behoeften van woningeigenaren en huurders komt de woningmarkt weer in beweging.

De voorzitter van de werkgroep Economie & Bouw, Patrick Jansen, trapte de bijeenkomst af met de kansen die er voor de sector zijn: bestaande woningen moeten energiezuiniger gemaakt worden en kapitaalkrachtige senioren hebben behoefte aan woningaanpassingen die aansluiten op hun levensfase. Jan van de Muyden, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Voorst, benadrukte dat er vooral kansen zitten in verbetering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het isoleren en kierdicht maken van woningen zorgt niet alleen voor lagere woonlasten, maar ook voor een beter binnenklimaat. Het initiatief zal dan ook vaker bij particulieren liggen.

Gedragsverandering

Consumentenpsycholoog Niels Götz lichtte toe dat de meeste gedragscampagnes nauwelijks effect hebben. Interventies worden effectiever als we rekening houden met de zes onzichtbare drijfveren die Cialdini, schrijver van het boek ‘Invloed-De zes geheimen van het overtuigen’, heeft ontdekt namelijk autoriteit (de gevoeligheid voor gezag), schaarste, sociaal bewijs (de massa willen volgen), wederkerigheid, sympathie voor geestverwanten en commitment en consistentie. Bij investeringen door woningeigenaren spelen aspecten als inkomen, levensfase, timing, doe-het-zelffactor en opvattingen over lenen. Veel communicatie is afgestemd op mannen, terwijl de mening van de vrouw vaak doorslaggevend is.

Kansen

Aan het eind van de dag kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat hier inderdaad kansen liggen voor de sector, maar dat veel bouw- en installatiebedrijven opzien tegen de bewerkelijkheid van de particuliere markt. Ideeën die naar voren kwamen waren: actief relaties opbouwen met de eigenaren, meer vrouwen inzetten, garanties geven op besparingen, eigenaren met goede ervaringen hun verhaal laten uitdragen en meer inspelen op emotie. Ondernemers werden opgeroepen hiermee aan de slag te gaan. De gemeente wil uitdagen en stimuleren.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’


Door Astrid van Mill

Communicatiemedewerker Bouwend Nederland


Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023