Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Kansen in bestaande woningmarkt

24 juni 2013

2 minuten

Nieuws Voor de bouw liggen er kansen in het verduurzamen en levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Tot die conclusie kwamen de 50 deelnemers aan een werkconferentie op initiatief van de gemeente Voorst en de werkgroep Economie & Bouw Oost Nederland (RBON). Pas als de bouwsector, gemeenten, corporaties en organisaties gaan samenwerken en actief inspelen op de behoeften van woningeigenaren en huurders komt de woningmarkt weer in beweging.

De voorzitter van de werkgroep Economie & Bouw, Patrick Jansen, trapte de bijeenkomst af met de kansen die er voor de sector zijn: bestaande woningen moeten energiezuiniger gemaakt worden en kapitaalkrachtige senioren hebben behoefte aan woningaanpassingen die aansluiten op hun levensfase. Jan van de Muyden, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Voorst, benadrukte dat er vooral kansen zitten in verbetering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het isoleren en kierdicht maken van woningen zorgt niet alleen voor lagere woonlasten, maar ook voor een beter binnenklimaat. Het initiatief zal dan ook vaker bij particulieren liggen.

Gedragsverandering

Consumentenpsycholoog Niels Götz lichtte toe dat de meeste gedragscampagnes nauwelijks effect hebben. Interventies worden effectiever als we rekening houden met de zes onzichtbare drijfveren die Cialdini, schrijver van het boek ‘Invloed-De zes geheimen van het overtuigen’, heeft ontdekt namelijk autoriteit (de gevoeligheid voor gezag), schaarste, sociaal bewijs (de massa willen volgen), wederkerigheid, sympathie voor geestverwanten en commitment en consistentie. Bij investeringen door woningeigenaren spelen aspecten als inkomen, levensfase, timing, doe-het-zelffactor en opvattingen over lenen. Veel communicatie is afgestemd op mannen, terwijl de mening van de vrouw vaak doorslaggevend is.

Kansen

Aan het eind van de dag kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat hier inderdaad kansen liggen voor de sector, maar dat veel bouw- en installatiebedrijven opzien tegen de bewerkelijkheid van de particuliere markt. Ideeën die naar voren kwamen waren: actief relaties opbouwen met de eigenaren, meer vrouwen inzetten, garanties geven op besparingen, eigenaren met goede ervaringen hun verhaal laten uitdragen en meer inspelen op emotie. Ondernemers werden opgeroepen hiermee aan de slag te gaan. De gemeente wil uitdagen en stimuleren.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’


Door Astrid van Mill

Communicatiemedewerker Bouwend Nederland


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023