Thumb_kantoren_0_667px

Kansen steeds beter zichtbaar in Nederlandse kantorenmarkt

13 maart 2013

2 minuten

Nieuws De Nederlandse kantorenmarkt is geen homogene markt. Duidelijkheid over de richting waarin de verschillende deelmarkten bewegen, maakt de kansen in de markt beter zichtbaar. Daarbij is de risico-rendementsverhouding in de Nederlandse toplocaties veelal gunstiger dan in de buurlanden.

De Nederlandse kantorenmarkt wordt vaak voorgesteld als een uniform probleemgebied, zonder interne differentiatie. Dit is inherent aan het feit dat gebruik wordt gemaakt van geaggregeerde, landelijke marktcijfers. Hierdoor is de Nederlandse kantorenmarkt vooral negatief in het nieuws en met name de perceptie van buitenlandse partijen wordt hierdoor beïnvloed.

De vraag is echter of Nederland zoveel afwijkt van het buitenland en of er in de huidige markt geen reële kansen over het hoofd worden gezien. Reden voor CBRE om de toenemende differentiatie in de kantorenmarkt in kaart te brengen en een vergelijking op Europees niveau te trekken. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in het rapport Making a Difference, dat op de Mipim wordt uitgebracht.

Het onderzoek van CBRE toont aan dat de concentratie van eindgebruikers op multifunctionele en multimodaal bereikbare locaties leidt tot een toenemende differentiatie in de kantorenmarkt. Terwijl de gewilde locaties een stabiel of verbeterend marktbeeld laten zien, is er ook een groep locaties die juist eindgebruikers verliest. De Nederlandse kantorenmarkt is daarmee zeker geen homogene markt, maar een verzameling deelgebieden die verschillende kanten op bewegen.

Deze trend is bovendien niet uniek voor Nederland. Verrassend genoeg blijken landelijke data in het buitenland vrijwel niet voorhanden te zijn. Een internationale vergelijking is eigenlijk alleen mogelijk op het niveau van stedelijke deelgebieden. Op dit schaalniveau zijn de overeenkomsten opvallend. Zo liggen de leegstandscijfers in de toplocaties van Europa vrijwel overal onder de 10%. De monofunctionele, perifere locaties geven eveneens voor vrijwel alle Europese steden een vergelijkbaar beeld met hoge leegstandscijfers. De leegstandspatronen vertonen binnen Europa dus een vergelijkbaar beeld, en de Nederlandse steden zijn hier geen uitzondering op .

Het rapport Making a difference laat zien dat er geen structurele reden voor vastgoedpartijen is om de Nederlandse markt te mijden. In feite leidt de toenemende duidelijkheid over de richting van de verschillende deelmarkten tot het zichtbaar worden van kansen in de markt. Daarbij is de risico-rendementsverhouding in de Nederlandse toplocaties veelal gunstiger dan in de buurlanden.


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’



Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024