Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol

4 april 2013

2 minuten

Nieuws Hoe kunnen bouwpartijen op een nieuwe manier samenwerken bij woningrenovatie? Twee jaar lang werd een groep woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers begeleid en met kennis ondersteund vanuit het lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer van Hogeschool Utrecht en Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Op 12 april worden tijdens de HU-kennisconferentie ‘Samenwerking in de lift’ de resultaten gepresenteerd van de eerste zeven pilots in het boek ‘Even Anders’.

Tot nu toe richtte het onderzoek over keteninnovatie zich op de nieuwbouw. Dit is het eerste praktijkonderzoek naar bestaande bouw. Ketensamenwerking tussen woningcorporaties en bedrijven blijkt ook in het geval van renovatie vele voordelen te hebben. Kortere doorlooptijden, grotere bewoners- en medewerkerstevredenheid, een betere prijs-kwaliteitverhouding van de gerenoveerde woningen en meerwaarde op de langere termijn.

Veel initiatieven blijven hangen in het experimentele stadium. De echte uitdaging ligt nu in opschaling, verbreding en verdieping van de samenwerking binnen ketens. Ketensamenwerking bij woningrenovatie kan verder worden uitgebouwd. Door verbreding van de keten; door (eerder) andere partijen bij het bouwproces te betrekken, zoals toeleveranciers en bewoners. En door verlenging van de keten door projectoverstijgende samenwerkingsketens te vormen en ook de beheerfase na de renovatie in de samenwerking te betrekken.

De presentatie van ‘Even anders’ vindt plaats tijdens de HU-Kennisconferentie ‘Samenwerking in de Lift’ op 12 april. Het thema: samenwerking als sleutel tot een betere bouwpraktijk. De dag is bedoeld voor partijen in de bouwketen, docenten en onderzoekers. Voor meer informatie zie het volledige congresprogramma. In dit interview met Vincent Gruis leest u meer over het project ketenintegratie bij woningrenovatie. Auteurs van de publicatie ‘Even anders’ zijn Vincent Gruis, lector Vernieuwend Vastgoedbeheer bij het Kenniscentrum Technologie en Innovatie van Hogeschool Utrecht, Martin Roders en Ad Straub.

Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) is een kennisorganisatie die door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. De circa 50 lectoren zijn de vaandeldragers van het praktijkgericht onderzoek van de HU. Zij werken met elkaar binnen zes kenniscentra, elk verbonden aan een van de faculteiten van de HU. De lectoren formuleren hun onderzoeksprogramma’s in dialoog met de beroepspraktijk en werken nauw samen met andere onderzoekers, studenten en docenten. De voor de regio Utrecht belangrijke terreinen als Zorg & Technologie, Creatieve Industrie, Duurzaamheid en Werken en leren in de Wijk zijn door de HU onderscheiden als speerpunten van onderzoek. www.onderzoek.hu.nl.


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024