Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol

4 april 2013

2 minuten

Nieuws
Hoe kunnen bouwpartijen op een nieuwe manier samenwerken bij woningrenovatie? Twee jaar lang werd een groep woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers begeleid en met kennis ondersteund vanuit het lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer van Hogeschool Utrecht en Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Op 12 april worden tijdens de HU-kennisconferentie ‘Samenwerking in de lift’ de resultaten gepresenteerd van de eerste zeven pilots in het boek ‘Even Anders’.

Tot nu toe richtte het onderzoek over keteninnovatie zich op de nieuwbouw. Dit is het eerste praktijkonderzoek naar bestaande bouw. Ketensamenwerking tussen woningcorporaties en bedrijven blijkt ook in het geval van renovatie vele voordelen te hebben. Kortere doorlooptijden, grotere bewoners- en medewerkerstevredenheid, een betere prijs-kwaliteitverhouding van de gerenoveerde woningen en meerwaarde op de langere termijn.

Veel initiatieven blijven hangen in het experimentele stadium. De echte uitdaging ligt nu in opschaling, verbreding en verdieping van de samenwerking binnen ketens. Ketensamenwerking bij woningrenovatie kan verder worden uitgebouwd. Door verbreding van de keten; door (eerder) andere partijen bij het bouwproces te betrekken, zoals toeleveranciers en bewoners. En door verlenging van de keten door projectoverstijgende samenwerkingsketens te vormen en ook de beheerfase na de renovatie in de samenwerking te betrekken.

De presentatie van ‘Even anders’ vindt plaats tijdens de HU-Kennisconferentie ‘Samenwerking in de Lift’ op 12 april. Het thema: samenwerking als sleutel tot een betere bouwpraktijk. De dag is bedoeld voor partijen in de bouwketen, docenten en onderzoekers. Voor meer informatie zie het volledige congresprogramma. In dit interview met Vincent Gruis leest u meer over het project ketenintegratie bij woningrenovatie. Auteurs van de publicatie ‘Even anders’ zijn Vincent Gruis, lector Vernieuwend Vastgoedbeheer bij het Kenniscentrum Technologie en Innovatie van Hogeschool Utrecht, Martin Roders en Ad Straub.

Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) is een kennisorganisatie die door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. De circa 50 lectoren zijn de vaandeldragers van het praktijkgericht onderzoek van de HU. Zij werken met elkaar binnen zes kenniscentra, elk verbonden aan een van de faculteiten van de HU. De lectoren formuleren hun onderzoeksprogramma’s in dialoog met de beroepspraktijk en werken nauw samen met andere onderzoekers, studenten en docenten. De voor de regio Utrecht belangrijke terreinen als Zorg & Technologie, Creatieve Industrie, Duurzaamheid en Werken en leren in de Wijk zijn door de HU onderscheiden als speerpunten van onderzoek. www.onderzoek.hu.nl.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022