Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol

4 april 2013

2 minuten

Nieuws Hoe kunnen bouwpartijen op een nieuwe manier samenwerken bij woningrenovatie? Twee jaar lang werd een groep woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers begeleid en met kennis ondersteund vanuit het lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer van Hogeschool Utrecht en Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Op 12 april worden tijdens de HU-kennisconferentie ‘Samenwerking in de lift’ de resultaten gepresenteerd van de eerste zeven pilots in het boek ‘Even Anders’.

Tot nu toe richtte het onderzoek over keteninnovatie zich op de nieuwbouw. Dit is het eerste praktijkonderzoek naar bestaande bouw. Ketensamenwerking tussen woningcorporaties en bedrijven blijkt ook in het geval van renovatie vele voordelen te hebben. Kortere doorlooptijden, grotere bewoners- en medewerkerstevredenheid, een betere prijs-kwaliteitverhouding van de gerenoveerde woningen en meerwaarde op de langere termijn.

Veel initiatieven blijven hangen in het experimentele stadium. De echte uitdaging ligt nu in opschaling, verbreding en verdieping van de samenwerking binnen ketens. Ketensamenwerking bij woningrenovatie kan verder worden uitgebouwd. Door verbreding van de keten; door (eerder) andere partijen bij het bouwproces te betrekken, zoals toeleveranciers en bewoners. En door verlenging van de keten door projectoverstijgende samenwerkingsketens te vormen en ook de beheerfase na de renovatie in de samenwerking te betrekken.

De presentatie van ‘Even anders’ vindt plaats tijdens de HU-Kennisconferentie ‘Samenwerking in de Lift’ op 12 april. Het thema: samenwerking als sleutel tot een betere bouwpraktijk. De dag is bedoeld voor partijen in de bouwketen, docenten en onderzoekers. Voor meer informatie zie het volledige congresprogramma. In dit interview met Vincent Gruis leest u meer over het project ketenintegratie bij woningrenovatie. Auteurs van de publicatie ‘Even anders’ zijn Vincent Gruis, lector Vernieuwend Vastgoedbeheer bij het Kenniscentrum Technologie en Innovatie van Hogeschool Utrecht, Martin Roders en Ad Straub.

Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) is een kennisorganisatie die door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. De circa 50 lectoren zijn de vaandeldragers van het praktijkgericht onderzoek van de HU. Zij werken met elkaar binnen zes kenniscentra, elk verbonden aan een van de faculteiten van de HU. De lectoren formuleren hun onderzoeksprogramma’s in dialoog met de beroepspraktijk en werken nauw samen met andere onderzoekers, studenten en docenten. De voor de regio Utrecht belangrijke terreinen als Zorg & Technologie, Creatieve Industrie, Duurzaamheid en Werken en leren in de Wijk zijn door de HU onderscheiden als speerpunten van onderzoek. www.onderzoek.hu.nl.


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023