2013.05.25_Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol_180

Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol

25 mei 2013

2 minuten

Nieuws Hoe kunnen bouwpartijen op een nieuwe manier samenwerken bij woningrenovatie? Op 12 april werden de resultaten van de eerste zeven pilots gepresenteerd in het boek ‘Even Anders’ door lector Vincent Gruis, lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer, tijdens de HU-kennisconferentie ‘Samenwerking in de lift’.

Twee jaar lang werd een groep woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers begeleid en met kennis ondersteund vanuit het HU-lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer en Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Mede-auteurs van de publicatie zijn Martin Roders en Ad Straub.

Tot nu toe richtte het onderzoek over keteninnovatie zich op de nieuwbouw. Dit is het eerste praktijkonderzoek naar bestaande bouw. Ketensamenwerking tussen woningcorporaties en bedrijven blijkt ook in het geval van renovatie vele voordelen te hebben. Kortere doorlooptijden, grotere bewoners- en medewerkerstevredenheid, een betere prijs-kwaliteitverhouding van de gerenoveerde woningen en meerwaarde op de langere termijn.

Tot nu toe blijven veel initiatieven hangen in het experimentele stadium. De echte uitdaging ligt nu in opschaling, verbreding en verdieping van de samenwerking binnen ketens. Ketensamenwerking bij woningrenovatie kan verder worden uitgebouwd. Door verbreding van de keten; door (eerder) andere partijen bij het bouwproces te betrekken, zoals toeleveranciers en bewoners. En door verlenging van de keten door projectoverstijgende samenwerkingsketens te vormen en ook de beheerfase na de renovatie in de samenwerking te betrekken.

De presentatie van ‘Even anders’ vond plaats tijdens de HU-Kennisconferentie ‘Samenwerking in de Lift’ op 12 april. Het thema van het congres: samenwerking als sleutel tot een betere bouwpraktijk. De dag was bedoeld voor partijen in de bouwketen, docenten en onderzoekers.

De publicatie ‘Even Anders’ van Vincent Gruis, Martin Roders en Ad Straub vindt u hier. Presentaties van het congres vindt u hier. In dit interview met Vincent Gruis leest u meer over het project ketenintegratie bij woningrenovatie.


Cover: ‘2013.05.25_Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol_180’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022