2013.05.25_Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol_180

Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol

25 mei 2013

2 minuten

Nieuws Hoe kunnen bouwpartijen op een nieuwe manier samenwerken bij woningrenovatie? Op 12 april werden de resultaten van de eerste zeven pilots gepresenteerd in het boek ‘Even Anders’ door lector Vincent Gruis, lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer, tijdens de HU-kennisconferentie ‘Samenwerking in de lift’.

Twee jaar lang werd een groep woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers begeleid en met kennis ondersteund vanuit het HU-lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer en Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Mede-auteurs van de publicatie zijn Martin Roders en Ad Straub.

Tot nu toe richtte het onderzoek over keteninnovatie zich op de nieuwbouw. Dit is het eerste praktijkonderzoek naar bestaande bouw. Ketensamenwerking tussen woningcorporaties en bedrijven blijkt ook in het geval van renovatie vele voordelen te hebben. Kortere doorlooptijden, grotere bewoners- en medewerkerstevredenheid, een betere prijs-kwaliteitverhouding van de gerenoveerde woningen en meerwaarde op de langere termijn.

Tot nu toe blijven veel initiatieven hangen in het experimentele stadium. De echte uitdaging ligt nu in opschaling, verbreding en verdieping van de samenwerking binnen ketens. Ketensamenwerking bij woningrenovatie kan verder worden uitgebouwd. Door verbreding van de keten; door (eerder) andere partijen bij het bouwproces te betrekken, zoals toeleveranciers en bewoners. En door verlenging van de keten door projectoverstijgende samenwerkingsketens te vormen en ook de beheerfase na de renovatie in de samenwerking te betrekken.

De presentatie van ‘Even anders’ vond plaats tijdens de HU-Kennisconferentie ‘Samenwerking in de Lift’ op 12 april. Het thema van het congres: samenwerking als sleutel tot een betere bouwpraktijk. De dag was bedoeld voor partijen in de bouwketen, docenten en onderzoekers.

De publicatie ‘Even Anders’ van Vincent Gruis, Martin Roders en Ad Straub vindt u hier. Presentaties van het congres vindt u hier. In dit interview met Vincent Gruis leest u meer over het project ketenintegratie bij woningrenovatie.


Cover: ‘2013.05.25_Keteninnovatie bij woningrenovatie succesvol_180’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024