2013.06.04_KleurrijkWonen bouwt levensloopbestendige wijk_180

KleurrijkWonen bouwt levensloopbestendige wijk

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws KleurrijkWonen bouwt in Culemborg-West ruim 100 woningen die samen een levensloopbestendige wijk gaan vormen. Mensen met een beperking moeten daar zo zelfstandig mogelijk gaan wonen en functioneren. Hiervoor werkt de woningcorporatie samen met de zorgorganisaties STMR en Syndion. In 2015 wordt de eerste woning opgeleverd.

In de wijk komen 16 appartementen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en circa 30 appartementen voor dementerende ouderen. Ook krijgt de wijk ruim vijftig seniorenappartementen. Die komen in de plaats van een verouderd verzorgingstehuis in de stad dat wordt gesloopt.

Garantie

De gemeente Culemborg steunt de plannen en verkoopt de grond waarop de woningen zullen verrijzen. Paul Raaijmakers, Programmamanager bij KleurrijkWonen, vertelt dat de woningcorporatie wel vrijheid wil van de gemeente bij de toewijzing van woningen. ‘Wij wilden de garantie om te kunnen verhuren, ook als de wachtlijst met zorgbehoevenden op is. Die mogelijkheid is er nu, ook mensen zonder zorgindicatie kunnen er gaan wonen als er leegstand dreigt.’ Maar in eerste instantie richt de corporatie zich op de doelgroep. ‘We zullen bevorderen dat ouderen de appartementen gaan bewonen, omdat zij op kortere termijn een zorgbehoefte hebben. Het is mooi als ze dan al een passende woning hebben.’

Doorstroming

Door de aanwezigheid van geschikte voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn wordt de wijk levensloopbestendig. Raaijmakers: ‘Dit plan heeft effect op de gehele verhuisketen in Culemborg. We stimuleren ouderen om de seniorappartementen te bewonen met de handhaving van hun oude huur. Zij laten vervolgens een eengezinswoning achter waardoor er een verhuisreactie ontstaat en uiteindelijk ook de starters aan bod komen. De levensloopbestendige wijk is dus uiteindelijk ook goed voor starters.’

In het mei-nummer van Aedes-Magazine (verschijningsdatum: 29 mei) staat een fotoreportage over de combinatie van zorg en wonen. Daarbij komen een drietal complexen van KleurrijkWonen aan bod.


Cover: ‘2013.06.04_KleurrijkWonen bouwt levensloopbestendige wijk_180’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023