2013.06.04_KleurrijkWonen bouwt levensloopbestendige wijk_180

KleurrijkWonen bouwt levensloopbestendige wijk

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws KleurrijkWonen bouwt in Culemborg-West ruim 100 woningen die samen een levensloopbestendige wijk gaan vormen. Mensen met een beperking moeten daar zo zelfstandig mogelijk gaan wonen en functioneren. Hiervoor werkt de woningcorporatie samen met de zorgorganisaties STMR en Syndion. In 2015 wordt de eerste woning opgeleverd.

In de wijk komen 16 appartementen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en circa 30 appartementen voor dementerende ouderen. Ook krijgt de wijk ruim vijftig seniorenappartementen. Die komen in de plaats van een verouderd verzorgingstehuis in de stad dat wordt gesloopt.

Garantie

De gemeente Culemborg steunt de plannen en verkoopt de grond waarop de woningen zullen verrijzen. Paul Raaijmakers, Programmamanager bij KleurrijkWonen, vertelt dat de woningcorporatie wel vrijheid wil van de gemeente bij de toewijzing van woningen. ‘Wij wilden de garantie om te kunnen verhuren, ook als de wachtlijst met zorgbehoevenden op is. Die mogelijkheid is er nu, ook mensen zonder zorgindicatie kunnen er gaan wonen als er leegstand dreigt.’ Maar in eerste instantie richt de corporatie zich op de doelgroep. ‘We zullen bevorderen dat ouderen de appartementen gaan bewonen, omdat zij op kortere termijn een zorgbehoefte hebben. Het is mooi als ze dan al een passende woning hebben.’

Doorstroming

Door de aanwezigheid van geschikte voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn wordt de wijk levensloopbestendig. Raaijmakers: ‘Dit plan heeft effect op de gehele verhuisketen in Culemborg. We stimuleren ouderen om de seniorappartementen te bewonen met de handhaving van hun oude huur. Zij laten vervolgens een eengezinswoning achter waardoor er een verhuisreactie ontstaat en uiteindelijk ook de starters aan bod komen. De levensloopbestendige wijk is dus uiteindelijk ook goed voor starters.’

In het mei-nummer van Aedes-Magazine (verschijningsdatum: 29 mei) staat een fotoreportage over de combinatie van zorg en wonen. Daarbij komen een drietal complexen van KleurrijkWonen aan bod.


Cover: ‘2013.06.04_KleurrijkWonen bouwt levensloopbestendige wijk_180’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023