Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Koopwoningmarkt in rustiger vaarwater

5 augustus 2013

2 minuten

Nieuws De hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen werden in het tweede kwartaal van 2013 gekenmerkt door stabilisatie en normalisering; nog wel op een laag niveau. De koopwoningmarkt lijkt weer in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen.

In de eerste helft van 2013 was er sprake van een afnemende daling van de verkoopprijs, een sterk verbeterde betaalbaarheid van de koopwoningen en een groeiend vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten. Dit vertaalde zich in iets meer activiteit op die koopwoningmarkt in het tweede kwartaal van 2013. Dit blijkt uit de tweede editie Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningen van het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB (onderdeel van de Technische Universiteit Delft) en RTL Z.

Uit de tweede editie van de Monitor Koopwoningmarkt blijkt een voorzichtige verbetering van de economie en een flink toenemend consumentenvertrouwen in de koopwoningmarkt. De gemiddelde hypotheekrente was lager dan in het vorige kwartaal, waardoor de leencapaciteit van huishoudens iets werd vergroot. In combinatie met de daling van de verkoopprijzen is daarmee de betaalbaarheid van koopwoningen duidelijk verbeterd.

Dit bracht meer consumenten in beweging. In het tweede kwartaal van 2013, en in de afzonderlijke maanden daarbinnen, nam het aantal verkochte woningen weer toe ten opzichte van de voorliggende periode. Dezelfde ontwikkeling is terug te vinden in het aantal hypotheekofferteaanvragen. Er werden vooral in de maand juni wel minder woningen daadwerkelijk aan de nieuwe eigenaar overgedragen, maar dat is het gevolg van het geringer aantal verkopen in het eerste kwartaal van dit jaar.

De onderliggende factoren zoals betaalbaarheid en vertrouwen zaten dus duidelijk in een stijgende lijn in het tweede kwartaal en het seizoenpatroon in de verkoop van woningen heeft zich in de eerste helft van dit jaar hersteld. Dit zijn signalen voor een nieuwe fase in de omstandigheden op de koopwoningmarkt. Mocht het al een begin van herstel zijn, dan is dit herstel nog erg broos en zeer gevoelig voor continuering van de huidige relatieve politieke rust.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024