Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

Krimp in Nederland: verschillen worden groter

30 september 2011

1 minuut

Nieuws Een nieuwe periode van einde aan economische groei en einde aan bevolkingsgroei vragen om een nieuwe planologische benadering en mentaliteit. Hoewel krimp ons vooralsnog niet zo hard treft als andere landen in Europa, staat ook bij onze beleidsmakers krimp op de agenda, met onder meer de in 2009 gehouden Krimp-top en onderzoeken als Verkenning Rijksagenda Ruimte en Krimp.

Pas vanaf 2034 voorspelt het CBS een teruggang van de Nederlandse bevolking als geheel. Maar voor regio’s als Oost-Groningen, Twente, Zuid-Limburg en Zeeland is demografische krimp al jaren een realiteit, die direct samenhangt met economische stagnatie. Zij hebben te maken met leegstand, afschrijving, verpaupering en verlies van voorzieningen, niet zelden in behoorlijk dramatische omvang. Inmiddels is krimp ook realiteit geworden voor niet minder dan de helft van de 458 Nederlandse gemeenten. In 2006 hadden 226 gemeenten te maken met krimp, waar dat in 2000 nog één op de vijf was. Opvallend daarbij is dat de krimp in vrijwel alle gemeenten voor het grootste deel wordt veroorzaakt door vertrekkende 20- tot 40-jarigen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024