Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

Krimp in Nederland: verschillen worden groter

30 september 2011

1 minuut

Nieuws Een nieuwe periode van einde aan economische groei en einde aan bevolkingsgroei vragen om een nieuwe planologische benadering en mentaliteit. Hoewel krimp ons vooralsnog niet zo hard treft als andere landen in Europa, staat ook bij onze beleidsmakers krimp op de agenda, met onder meer de in 2009 gehouden Krimp-top en onderzoeken als Verkenning Rijksagenda Ruimte en Krimp.

Pas vanaf 2034 voorspelt het CBS een teruggang van de Nederlandse bevolking als geheel. Maar voor regio’s als Oost-Groningen, Twente, Zuid-Limburg en Zeeland is demografische krimp al jaren een realiteit, die direct samenhangt met economische stagnatie. Zij hebben te maken met leegstand, afschrijving, verpaupering en verlies van voorzieningen, niet zelden in behoorlijk dramatische omvang. Inmiddels is krimp ook realiteit geworden voor niet minder dan de helft van de 458 Nederlandse gemeenten. In 2006 hadden 226 gemeenten te maken met krimp, waar dat in 2000 nog één op de vijf was. Opvallend daarbij is dat de krimp in vrijwel alle gemeenten voor het grootste deel wordt veroorzaakt door vertrekkende 20- tot 40-jarigen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023