Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Krimpregio’s realistisch over bevolkingsdaling

23 mei 2013

2 minuten

Nieuws
In de randen van Nederland gaat het inwoneraantal niet meer groeien. Daarin zijn de krimpregio’s realistisch geworden. Op straat zijn de eerste veranderingen zichtbaar. Dat blijkt uit bijna 4 jaar experimenteren in 14 krimpgebieden. Platform31 heeft daarvan deze maand de resultaten gepubliceerd in het rapport Evaluatie krimpexperimenten.

Opgeknapte woningen, gesloopte woningen, meer Vlamingen in de Zeeuwse grensstreek en een nieuw fysiek en digitaal dorpshuis zijn voorbeelden van de zichtbare veranderingen die de experimenten hebben opgeleverd. Tevens blijkt uit de evaluatie dat de regionale samenwerking in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Tussen overheden, maar ook met maatschappelijke instellingen en bedrijven.

'Samenwerken is cruciaal om als regio slagkracht te houden', aldus Anne-Jo Visser van Platform31. 'Bewoners en investeerders zijn bij de uitvoering van projecten soms nog weinig in beeld waardoor de uitvoering moeizaam gaat.' Experimenteren met krimp blijkt een proces van lange adem te zijn. Uit de evaluatie blijkt verder dat wet- en regelgeving de uitvoering van de experimenten niet belemmerd heeft.

Aan een effectieve krimpaanpak liggen drie basisvoorwaarden ten grondslag: tijdige lokale bewustwording, voldoende regionaal georganiseerde bestuurskracht en een effectieve bekostigingssystematiek die recht doet aan de krimpproblematiek. De kennis uit de 14 experimenten die over de krimpgebieden in Nederland zijn verspreid, is vertaald naar breder toepasbare instrumenten, methodieken en adviezen om de toenemende krimpproblematiek voor te zijn of op te lossen. Het gaat onder meer om websites, handleidingen, planningsmethodieken, handhavingsaanpakken, dorpsontwikkelingsmaatschappijen, nieuwe financieringsmodellen voor gemeenten. Deze staan vermeld in het rapport.

Deze publicatie biedt aanpakken waar álle krimpgebieden in Nederland mee aan de slag kunnen. Platform31 heeft deze experimenten mede in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken begeleid. Het ministerie van BZK heeft Platform31 een aanvullende opdracht gegeven om een vervolgexperiment op te zetten, met een benadering vanuit nieuwe invalshoeken, waarbij de opgedane lessen worden geïmplementeerd. Een oproep voor experimentpartners leverde ruim 40 aanmeldingen op. Hieruit zijn 11 nieuwe experimenten geselecteerd.Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022