Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Krimpregio’s realistisch over bevolkingsdaling

23 mei 2013

2 minuten

Nieuws In de randen van Nederland gaat het inwoneraantal niet meer groeien. Daarin zijn de krimpregio’s realistisch geworden. Op straat zijn de eerste veranderingen zichtbaar. Dat blijkt uit bijna 4 jaar experimenteren in 14 krimpgebieden. Platform31 heeft daarvan deze maand de resultaten gepubliceerd in het rapport Evaluatie krimpexperimenten.

Opgeknapte woningen, gesloopte woningen, meer Vlamingen in de Zeeuwse grensstreek en een nieuw fysiek en digitaal dorpshuis zijn voorbeelden van de zichtbare veranderingen die de experimenten hebben opgeleverd. Tevens blijkt uit de evaluatie dat de regionale samenwerking in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Tussen overheden, maar ook met maatschappelijke instellingen en bedrijven.

'Samenwerken is cruciaal om als regio slagkracht te houden', aldus Anne-Jo Visser van Platform31. 'Bewoners en investeerders zijn bij de uitvoering van projecten soms nog weinig in beeld waardoor de uitvoering moeizaam gaat.' Experimenteren met krimp blijkt een proces van lange adem te zijn. Uit de evaluatie blijkt verder dat wet- en regelgeving de uitvoering van de experimenten niet belemmerd heeft.

Aan een effectieve krimpaanpak liggen drie basisvoorwaarden ten grondslag: tijdige lokale bewustwording, voldoende regionaal georganiseerde bestuurskracht en een effectieve bekostigingssystematiek die recht doet aan de krimpproblematiek. De kennis uit de 14 experimenten die over de krimpgebieden in Nederland zijn verspreid, is vertaald naar breder toepasbare instrumenten, methodieken en adviezen om de toenemende krimpproblematiek voor te zijn of op te lossen. Het gaat onder meer om websites, handleidingen, planningsmethodieken, handhavingsaanpakken, dorpsontwikkelingsmaatschappijen, nieuwe financieringsmodellen voor gemeenten. Deze staan vermeld in het rapport.

Deze publicatie biedt aanpakken waar álle krimpgebieden in Nederland mee aan de slag kunnen. Platform31 heeft deze experimenten mede in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken begeleid. Het ministerie van BZK heeft Platform31 een aanvullende opdracht gegeven om een vervolgexperiment op te zetten, met een benadering vanuit nieuwe invalshoeken, waarbij de opgedane lessen worden geïmplementeerd. Een oproep voor experimentpartners leverde ruim 40 aanmeldingen op. Hieruit zijn 11 nieuwe experimenten geselecteerd.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022