Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Krimpregio’s realistisch over bevolkingsdaling

23 mei 2013

2 minuten

Nieuws In de randen van Nederland gaat het inwoneraantal niet meer groeien. Daarin zijn de krimpregio’s realistisch geworden. Op straat zijn de eerste veranderingen zichtbaar. Dat blijkt uit bijna 4 jaar experimenteren in 14 krimpgebieden. Platform31 heeft daarvan deze maand de resultaten gepubliceerd in het rapport Evaluatie krimpexperimenten.

Opgeknapte woningen, gesloopte woningen, meer Vlamingen in de Zeeuwse grensstreek en een nieuw fysiek en digitaal dorpshuis zijn voorbeelden van de zichtbare veranderingen die de experimenten hebben opgeleverd. Tevens blijkt uit de evaluatie dat de regionale samenwerking in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Tussen overheden, maar ook met maatschappelijke instellingen en bedrijven.

'Samenwerken is cruciaal om als regio slagkracht te houden', aldus Anne-Jo Visser van Platform31. 'Bewoners en investeerders zijn bij de uitvoering van projecten soms nog weinig in beeld waardoor de uitvoering moeizaam gaat.' Experimenteren met krimp blijkt een proces van lange adem te zijn. Uit de evaluatie blijkt verder dat wet- en regelgeving de uitvoering van de experimenten niet belemmerd heeft.

Aan een effectieve krimpaanpak liggen drie basisvoorwaarden ten grondslag: tijdige lokale bewustwording, voldoende regionaal georganiseerde bestuurskracht en een effectieve bekostigingssystematiek die recht doet aan de krimpproblematiek. De kennis uit de 14 experimenten die over de krimpgebieden in Nederland zijn verspreid, is vertaald naar breder toepasbare instrumenten, methodieken en adviezen om de toenemende krimpproblematiek voor te zijn of op te lossen. Het gaat onder meer om websites, handleidingen, planningsmethodieken, handhavingsaanpakken, dorpsontwikkelingsmaatschappijen, nieuwe financieringsmodellen voor gemeenten. Deze staan vermeld in het rapport.

Deze publicatie biedt aanpakken waar álle krimpgebieden in Nederland mee aan de slag kunnen. Platform31 heeft deze experimenten mede in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken begeleid. Het ministerie van BZK heeft Platform31 een aanvullende opdracht gegeven om een vervolgexperiment op te zetten, met een benadering vanuit nieuwe invalshoeken, waarbij de opgedane lessen worden geïmplementeerd. Een oproep voor experimentpartners leverde ruim 40 aanmeldingen op. Hieruit zijn 11 nieuwe experimenten geselecteerd.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023