Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Krimpregio’s realistisch over bevolkingsdaling

23 mei 2013

2 minuten

Nieuws In de randen van Nederland gaat het inwoneraantal niet meer groeien. Daarin zijn de krimpregio’s realistisch geworden. Op straat zijn de eerste veranderingen zichtbaar. Dat blijkt uit bijna 4 jaar experimenteren in 14 krimpgebieden. Platform31 heeft daarvan deze maand de resultaten gepubliceerd in het rapport Evaluatie krimpexperimenten.

Opgeknapte woningen, gesloopte woningen, meer Vlamingen in de Zeeuwse grensstreek en een nieuw fysiek en digitaal dorpshuis zijn voorbeelden van de zichtbare veranderingen die de experimenten hebben opgeleverd. Tevens blijkt uit de evaluatie dat de regionale samenwerking in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Tussen overheden, maar ook met maatschappelijke instellingen en bedrijven.

'Samenwerken is cruciaal om als regio slagkracht te houden', aldus Anne-Jo Visser van Platform31. 'Bewoners en investeerders zijn bij de uitvoering van projecten soms nog weinig in beeld waardoor de uitvoering moeizaam gaat.' Experimenteren met krimp blijkt een proces van lange adem te zijn. Uit de evaluatie blijkt verder dat wet- en regelgeving de uitvoering van de experimenten niet belemmerd heeft.

Aan een effectieve krimpaanpak liggen drie basisvoorwaarden ten grondslag: tijdige lokale bewustwording, voldoende regionaal georganiseerde bestuurskracht en een effectieve bekostigingssystematiek die recht doet aan de krimpproblematiek. De kennis uit de 14 experimenten die over de krimpgebieden in Nederland zijn verspreid, is vertaald naar breder toepasbare instrumenten, methodieken en adviezen om de toenemende krimpproblematiek voor te zijn of op te lossen. Het gaat onder meer om websites, handleidingen, planningsmethodieken, handhavingsaanpakken, dorpsontwikkelingsmaatschappijen, nieuwe financieringsmodellen voor gemeenten. Deze staan vermeld in het rapport.

Deze publicatie biedt aanpakken waar álle krimpgebieden in Nederland mee aan de slag kunnen. Platform31 heeft deze experimenten mede in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken begeleid. Het ministerie van BZK heeft Platform31 een aanvullende opdracht gegeven om een vervolgexperiment op te zetten, met een benadering vanuit nieuwe invalshoeken, waarbij de opgedane lessen worden geïmplementeerd. Een oproep voor experimentpartners leverde ruim 40 aanmeldingen op. Hieruit zijn 11 nieuwe experimenten geselecteerd.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024

Katendrecht in Rotterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

De stille havenbuurt? Dit is de geluidsbeleving op Katendrecht anno 2024

Bij een havenstad denken we aan industriële herrie van voorbijvarende schepen en fabrieksnijverheid. Hoe wordt een omgetoverde havenbuurt vandaag de dag beleefd door bewoners? Geluidsonderzoek creëert nieuwe kaarten en verhalen.

Onderzoek

21 juni 2024

GO weekoverzicht 20 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om werelden samen te brengen

Deze week werd op Gebiedsontwikkeling.nu maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om verschillende werelden samen te brengen. Voor maatschappelijke impact, om verstedelijking van voldoende energie te voorzien en om uit de eigen bubbel te komen.

Weekoverzicht

20 juni 2024