2013.02.21_'La Randstad' is een economische tijger

'La Randstad' is een economische tijger

21 februari 2013

3 minuten

Opinie Het is de hoogste tijd dat Nederland werk maakt van een Randstadprovincie van formaat, die in Europa meetelt.

De provinciale herindeling staat weer op de agenda. Het kabinet-Rutte II maakt er een speerpunt van en minister Plasterk is de laatste tijd hard bezig met zijn fusieplan. Zo werkt hij aan een samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot een nieuwe, grote Randstadprovincie (Trouw, 5 en 8 februari).

De visie hierachter is volstrekt onduidelijk. Niet alleen is de naam van deze superprovincie misleidend, maar de samenstelling van die provincie correspondeert ook niet met hoe er in Europees perspectief gekeken wordt naar de Randstad als een van de belangrijkste regio's van Europa. Want dan heeft men het namelijk over een Europese regio die is samengesteld uit de provincies Zuid- en Noord-Holland, alsmede Utrecht: de Randstadregio met het Groene Hart in het midden.

'Bestuurlijke drukte'

Het is verbazingwekkend dat in ons land de discussie over de provinciale herindeling vooral wordt ingegeven door argumenten als 'bestuurlijke drukte', onherkenbaarheid van de provincies bij de burgers en de noodzaak tot bezuinigen, terwijl de internationale dimensie niet of nauwelijks in de discussie wordt betrokken. En dat in een land dat zo geroemd wordt om zijn internationale oriëntatie en handelsgeest.

De Randstad is van groot belang voor onze nationale economie. Een zeer groot deel van het bruto nationaal product komt er tot stand; meer dan een derde van de Europese in- en uitvoer loopt via onze 'mainports' Rotterdam en Amsterdam/Schiphol. Dat vraagt om een adequaat regionaal bestuur om de toekomst met vertrouwen in te gaan en uit het dal van de crisis te komen.

De Europese uitdaging is daarbij van groot belang. Niet voor niets spreekt men over het 'Europa van de regio's', waarbij de concurrentie tussen die regio's zal toenemen. Dat vraagt om slagkracht op regionaal niveau en dus om een passend provinciaal bestuur waarbij provincies worden opgeschaald naar een grotere entiteit.

Onontkoombaar

Om de concurrentie met regio's als Greater London, Île de France (Parijs), Beieren-München, Catalonië en Milaan aan te gaan, is het onontkoombaar dat ons land na decennialange discussies nu eens ernst maakt met het creëren van een Randstadprovincie van formaat.

Zo bleek begin jaren negentig uit een vergelijkend onderzoek van PriceWaterhouse naar de concurrentiekracht van Europese regio's, dat 'La Randstad' de grootste bedreiging was voor de Parijse regio wat betreft de vestiging van buitenlandse investeerders. Bij de presentatie van dat onderzoek merkten de onderzoekers op dat 'de baas van Île de France' (opdrachtgever van het onderzoek) graag eens wilde praten met de 'baas van La Randstad'. Wie o wie? Die was er niet. Het is jammer dat dit onderzoek destijds niet wat serieuzer is opgepakt bij de strategische en bestuurlijke positiebepaling van de Randstadprovincie.

Regionale schaalvergroting door samenvoeging van provincies, zowel in de Randstad als in de rest van Nederland, zou vanuit de Europese ontwikkelingen dan ook nadrukkelijk moeten worden meegenomen in de discussie over de bestuurlijke herindeling. Voor het westen van ons land betekent dat de vorming van een Randstadprovincie of -regio, waarin zee- en luchthavens elkaar versterken; een Europese regio waartoe dus ook Zuid-Holland behoort. Een gebied dat in feite één grote arbeidsmarkt en één vervoersregio is. Een regio die in het buitenland meer wordt gerespecteerd en gewaardeerd dan in eigen land, zo lijkt het.

We moeten dus eens wat meer van 'buiten naar binnen' kijken, mede gelet op de gebrekkige samenstelling die minister Plasterk met de vorming van zijn Randstadprovincie nu voor ogen heeft. Het is nog niet te laat.

Zie ook:


Cover: ‘2013.02.21_'La Randstad' is een economische tijger’


Door Jack Verschoor

Vertegenwoordiger van de Randstadprovincies in Brussel


Meest recent

Vogelvlucht campus door intospace (bron: CLIC)

De regio Amsterdam krijgt een City Logistics Innovation Campus

Logistiek in de stad: we hebben het nodig maar heel blij worden we niet van al die vervoersbewegingen. De next generation stadslogistiek moet onzichtbaar worden, betoogt ontwikkelaar Ian Miller. De campus CLIC laat zien hoe.

Interview

5 juni 2023

Weespersluis, Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Woningbouw versnellen? Graag. Risico’s lopen met grondbeleid? Liever niet. Deze vijf opties kunnen helpen

Het is een lastige tijd: wel of niet actief grondbeleid gaan voeren als gemeente om de woningbouw aan te jagen? Volgens Erik Berkelmans kan het ook via de faciliterende kant en hij reikt daarvoor 5 panklare suggesties aan.

Analyse

5 juni 2023

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023