Laveren tussen ambities en realisme

24 april 2012

3 minuten

Nieuws Veel corporatiewoningen zijn nog lang niet energiezuinig. Niet voor niets sloot Aedes met de Woonbond en de rijksoverheid het Convenant Energiebesparing Corporatiesector dat een energiebesparing bij 2,4 miljoen huishoudens moet opleveren. Ook in de steden hebben woningcorporaties nog een forse opgave te gaan. Maar hun investeringen in verduurzaming staan door de economische crisis onder druk. Recent onderzoek van Finance Ideas wees uit dat 30 procent van de woningcorporaties verwacht dat de financiële resultaten de komende twaalf maanden zullen dalen. 43 procent gaat er ook van uit dat het de komende tijd moeilijker wordt om financiering te krijgen. Building Business vroeg vier stedelijke woningcorporaties naar hun duurzame ambities en de gevolgen van de crisis. Hoe nu verder?

‘Vasthouden aan ambities’

Pieter de Jong (Raad van Bestuur) “Door de economische crisis staat ons geplande investeringsvolume van circa 300 miljoen euro per jaar onder druk. De verkoop van nieuwbouwwoningen is met ruim de helft gehalveerd: van circa achthonderd woningen per jaar naar drie- tot vierhonderd. De verkoop van woningen uit ons bestaande bezit gaat nog wel goed. We verkopen er jaarlijks circa negenhonderd, onze ambitie dit jaar is vastgesteld op duizend en we liggen wat dat betreft op schema. Verder besparen we op apparaatskosten. We denken daarom toch over voldoende middelen te blijven beschikken om vast te houden aan onze duurzame ambities. Het aandeel investeringen in verduurzaming willen we laten groeien van tien naar twintig procent.
De opgave is groot, vooral in bestaand bezit. Onze woningen zijn gemiddeld vijftig jaar oud en we hebben ook veel woningen van historische waarde, deels met een beschermde monumentale status. Ook die woningen willen we verduurzamen. Het afgelopen jaar hebben we in totaal zesduizend labelstappen gerealiseerd, dit voeren we op tot negenduizend per jaar. Over tien jaar moet ten minste 90 procent van onze woningvoorraad over een energielabel B beschikken, veel woningen hebben nu nog een energielabel E, F of G. Elke labelstap betekent een investering van circa 5.000 euro.”

Juridisch getouwtrek

“Een energiezuiniger huis betekent een hogere huur maar een lagere energierekening. In de praktijk is het lastig om aan de wettelijke plicht te voldoen dat minimaal 70 procent van de bewoners akkoord moet gaan met een huurverhoging. Dat kost ons soms jarenlang overleg of juridisch getouwtrek. En tijd is geld. Ook moet je voorzichtig zijn met de hoeveelheid maatregelen die je treft, het vraagt om goede afstemming. Wij zijn groot voorstander van stadsverwarming, die we vooral toe hebben gepast bij nieuwbouw. Inmiddels zijn de energieprestaties die gesteld worden aan nieuwbouwwoningen zo streng dat relatief dure stadsverwarming amper nog zin heeft. Duurzaamheid heeft trouwens niet alleen met geld te maken, maar ook met bewustwording van bewoners. Als bewoners in een energiezuinig huis voortdurend de ramen open zetten, hebben maatregelen weinig zin.
Ymere gaat door met het zoeken naar nieuwe innovaties. In Amsterdam-Noord realiseerden we in een woningcomplex voor ouderen een combinatie van stadsverwarming met warmte-/ koudeopslag. Ook experimenteren we op kleine schaal met de all electric woning. Dit is een radiatorvrije woning waarbij wanden voorzien zijn van rubberen matten die warmte afgeven als er beweging gesignaleerd wordt. Door dit systeem gericht in te zetten ben je niet duurder uit dan met een hr-ketel.”

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Karl Bijsterveld

Door Karl Bijsterveld

Editor bij ROmagazine & Editor at Building Business


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres: minister Hugo de Jonge komt praten over uitvoeringskracht

Minister Hugo de Jonge is te gast tijdens het SKG Jaarcongres 2023 in Amersfoort. Hij gaat met gebiedsontwikkelaars in gesprek over uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Bekijk het programma en meld u aan!

SKG Nieuws

2 februari 2023

Wilgen in het platteland door Henriëtte V. (bron: Shutterstock)

Waarom vrije ruimte nodig is voor uitvoeringskracht in gebiedsprocessen

Saskia Ruijsink voelt Jannemarie de Jonge en Cees Anton de Vries aan de tand over gebiedsontwikkeling. Hoe tot uitvoeringskracht te komen? Het begrip ‘vrije ruimte’ blijkt cruciaal.

Interview

2 februari 2023