new york manhattan | Pixabay door ahundt (bron: Pixabay)

Corona in steden met een hoge dichtheid: vloek of zegen?

6 april 2020

1 minuut

Nieuws Eind maart schreef de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo op Twitter dat de hoge dichtheid van de stad New York (en daardoor de onvermijdelijke nabijheid van mensen) leidt tot haar destructie nu het coronavirus rondwaart. Emily Badger wijst in The New York Times echter op de voordelen van dichtheid, juist ten tijde van een crisis: “Dichtheid maakt noodvoorzieningen toegankelijk voor alle bewoners.”

Zo zorgt dichtheid volgens Badger voor beter bemenste ziekenhuizen, snellere aanrijtijden voor ambulances, keuzemogelijkheden bij voedselschaarste en de mogelijkheid van het bestellen van boodschappen. In steden met lage dichtheden moeten bij rampen grotere afstanden worden afgelegd voor dezelfde cruciale voorzieningen.

Cover: Pixabay


Cover: ‘new york manhattan | Pixabay’ door ahundt (bron: Pixabay) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024