Windmolen -> Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth)

“Maak meer gebruik van expertise omgevingsdiensten”

16 mei 2019

1 minuut

Nieuws Omgevingsdiensten beschikken over veel kennis en expertise om de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie te vergemakkelijken. Maak daar gebruik van. Dat concludeerden lokale en provinciale bestuurders uit Flevoland en de Gooi en Vechtstreek tijdens een conferentie op uitnodiging van de Omgevingsdienst OFGV. Naast het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaven, hebben de omgevingsdiensten een adviserende rol voor gemeenten en provincies.

Zie het verslag van de conferentie op vng.nl


Cover: ‘Windmolen -> Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth)’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024