Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Maestr’eau

1 april 2011

1 minuut

Nieuws Afstemmen juridische procedures water en ruimtelijke ordening in Rijswijk-Zuid

mr. Vincent van Toledo behandelt een actuele juridische waterkwestie

In maart 2010 publiceerde de Commissie Water en Ruimte het manifest Waterschappen: krachtige spelers in gebiedsontwikkeling. Hierin wordt opgeroepen tot een actieve rol van waterschappen. Deze rol is krachtig opgepakt in de gebiedsontwikkeling te Rijswijk-Zuid, waar woningen en bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Bij deze ontwikkeling behoren een forse waterbergingsopgave, het verleggen van boezemwateren en de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijswijk-Zuid is een ‘proeftuin’ van het regionale kennis- en innovatieprogramma Waterkader Haaglanden. Eén van de projecten in die proeftuin gaat over de uitdaging voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rijswijk om juridische water- en RO-procedures optimaal af te stemmen. Deze procedures, die onder meer vastliggen in de Wro en de Waterwet, variëren van een procesmatig instrument als de watertoets, tot ‘harde’ juridische voorwaarden, zoals watervergunningen, peilbesluiten en veiligheidskwalificaties. Deze juridische voorwaarden beslaan niet alle belangen van Delfland als waterbeheerder. Hoe die belangen het best juridisch geborgd kunnen worden, is ook in kaart gebracht.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023