Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Maestr’eau

1 april 2011

1 minuut

Nieuws Afstemmen juridische procedures water en ruimtelijke ordening in Rijswijk-Zuid

mr. Vincent van Toledo behandelt een actuele juridische waterkwestie

In maart 2010 publiceerde de Commissie Water en Ruimte het manifest Waterschappen: krachtige spelers in gebiedsontwikkeling. Hierin wordt opgeroepen tot een actieve rol van waterschappen. Deze rol is krachtig opgepakt in de gebiedsontwikkeling te Rijswijk-Zuid, waar woningen en bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Bij deze ontwikkeling behoren een forse waterbergingsopgave, het verleggen van boezemwateren en de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijswijk-Zuid is een ‘proeftuin’ van het regionale kennis- en innovatieprogramma Waterkader Haaglanden. Eén van de projecten in die proeftuin gaat over de uitdaging voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rijswijk om juridische water- en RO-procedures optimaal af te stemmen. Deze procedures, die onder meer vastliggen in de Wro en de Waterwet, variëren van een procesmatig instrument als de watertoets, tot ‘harde’ juridische voorwaarden, zoals watervergunningen, peilbesluiten en veiligheidskwalificaties. Deze juridische voorwaarden beslaan niet alle belangen van Delfland als waterbeheerder. Hoe die belangen het best juridisch geborgd kunnen worden, is ook in kaart gebracht.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023

Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

Gebruik de randen van de Nederlandse stadsparken voor het bouwen van woningen, zegt het PBL. Dat levert tienduizenden woningen op die ook nog eens een hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Onderzoek

7 juni 2023

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023