Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Maestr’eau

1 april 2011

1 minuut

Nieuws Afstemmen juridische procedures water en ruimtelijke ordening in Rijswijk-Zuid

mr. Vincent van Toledo behandelt een actuele juridische waterkwestie

In maart 2010 publiceerde de Commissie Water en Ruimte het manifest Waterschappen: krachtige spelers in gebiedsontwikkeling. Hierin wordt opgeroepen tot een actieve rol van waterschappen. Deze rol is krachtig opgepakt in de gebiedsontwikkeling te Rijswijk-Zuid, waar woningen en bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Bij deze ontwikkeling behoren een forse waterbergingsopgave, het verleggen van boezemwateren en de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijswijk-Zuid is een ‘proeftuin’ van het regionale kennis- en innovatieprogramma Waterkader Haaglanden. Eén van de projecten in die proeftuin gaat over de uitdaging voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rijswijk om juridische water- en RO-procedures optimaal af te stemmen. Deze procedures, die onder meer vastliggen in de Wro en de Waterwet, variëren van een procesmatig instrument als de watertoets, tot ‘harde’ juridische voorwaarden, zoals watervergunningen, peilbesluiten en veiligheidskwalificaties. Deze juridische voorwaarden beslaan niet alle belangen van Delfland als waterbeheerder. Hoe die belangen het best juridisch geborgd kunnen worden, is ook in kaart gebracht.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024