Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Maestr’eau

1 april 2011

1 minuut

Nieuws
Afstemmen juridische procedures water en ruimtelijke ordening in Rijswijk-Zuid

mr. Vincent van Toledo behandelt een actuele juridische waterkwestie

In maart 2010 publiceerde de Commissie Water en Ruimte het manifest Waterschappen: krachtige spelers in gebiedsontwikkeling. Hierin wordt opgeroepen tot een actieve rol van waterschappen. Deze rol is krachtig opgepakt in de gebiedsontwikkeling te Rijswijk-Zuid, waar woningen en bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Bij deze ontwikkeling behoren een forse waterbergingsopgave, het verleggen van boezemwateren en de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijswijk-Zuid is een ‘proeftuin’ van het regionale kennis- en innovatieprogramma Waterkader Haaglanden. Eén van de projecten in die proeftuin gaat over de uitdaging voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rijswijk om juridische water- en RO-procedures optimaal af te stemmen. Deze procedures, die onder meer vastliggen in de Wro en de Waterwet, variëren van een procesmatig instrument als de watertoets, tot ‘harde’ juridische voorwaarden, zoals watervergunningen, peilbesluiten en veiligheidskwalificaties. Deze juridische voorwaarden beslaan niet alle belangen van Delfland als waterbeheerder. Hoe die belangen het best juridisch geborgd kunnen worden, is ook in kaart gebracht.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022