binckhorst flickr door Flickr (bron: Flickr)

Marktpartijen zijn pioniers in gebiedsherontwikkeling

30 april 2020

2 minuten

Onderzoek Niet gemeenten, maar marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers zijn de aanjagers van circulariteit in de herontwikkeling van gebieden. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs in RO Magazine is gepubliceerd.

Uit het onderzoek van Peter Gabriels, projectmanager bij Dutch Green Building Council, blijkt dat gemeenten, zoals de vier grootste steden, zoeken naar een actieve rol op het gebied van circulariteit. Dat blijkt met name uit een analyse van grote herontwikkelingsprojecten zoals Bajes Kwartier in Amsterdam en de Binckhorst in Den Haag. Juist in dergelijke gebieden zijn al veel materialen aanwezig waardoor circulariteit daar nog meer voor de hand ligt dan in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het blijkt echter dat gemeenten niet alle beschikbare instrumenten inzetten om circulaire gebiedsontwikkeling ten volle te benutten. 

Uit de analyse blijkt dat marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers de pioniers in circulaire herontwikkelingen zijn. Maar omdat dit volgens de onderzoekers niet voor alle marktpartijen geldt, is het voor veel gemeenten zoeken hoe zij op het juiste moment private partijen kunnen faciliteren of stimuleren.

Om gemeenten te helpen de beste rol in een specifieke situatie te vervullen is een instrumentenwaaier gemaakt. Afhankelijk van de unieke eigenschappen van het te her ontwikkelen gebied, kunnen gemeenten kiezen voor een richtinggevende, regulerende, faciliterende of stimulerende rol en steeds instrumenten inzetten die bij de gekozen rol passen. 

Naast deze instrumentenwaaier biedt de Omgevingswet kansen aangezien circulariteit opgenomen kan worden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.


Cover: Flickr CC3.0

Lees het hele artikel op ROmagazine


Cover: ‘binckhorst flickr’ door Flickr (bron: Flickr)Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024