binckhorst flickr door Flickr (bron: Flickr)

Marktpartijen zijn pioniers in gebiedsherontwikkeling

30 april 2020

2 minuten

Onderzoek Niet gemeenten, maar marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers zijn de aanjagers van circulariteit in de herontwikkeling van gebieden. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs in RO Magazine is gepubliceerd.

Uit het onderzoek van Peter Gabriels, projectmanager bij Dutch Green Building Council, blijkt dat gemeenten, zoals de vier grootste steden, zoeken naar een actieve rol op het gebied van circulariteit. Dat blijkt met name uit een analyse van grote herontwikkelingsprojecten zoals Bajes Kwartier in Amsterdam en de Binckhorst in Den Haag. Juist in dergelijke gebieden zijn al veel materialen aanwezig waardoor circulariteit daar nog meer voor de hand ligt dan in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het blijkt echter dat gemeenten niet alle beschikbare instrumenten inzetten om circulaire gebiedsontwikkeling ten volle te benutten. 

Uit de analyse blijkt dat marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers de pioniers in circulaire herontwikkelingen zijn. Maar omdat dit volgens de onderzoekers niet voor alle marktpartijen geldt, is het voor veel gemeenten zoeken hoe zij op het juiste moment private partijen kunnen faciliteren of stimuleren.

Om gemeenten te helpen de beste rol in een specifieke situatie te vervullen is een instrumentenwaaier gemaakt. Afhankelijk van de unieke eigenschappen van het te her ontwikkelen gebied, kunnen gemeenten kiezen voor een richtinggevende, regulerende, faciliterende of stimulerende rol en steeds instrumenten inzetten die bij de gekozen rol passen. 

Naast deze instrumentenwaaier biedt de Omgevingswet kansen aangezien circulariteit opgenomen kan worden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.


Cover: Flickr CC3.0

Lees het hele artikel op ROmagazine


Cover: ‘binckhorst flickr’ door Flickr (bron: Flickr)Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024