binckhorst flickr door Flickr (bron: Flickr)

Marktpartijen zijn pioniers in gebiedsherontwikkeling

30 april 2020

2 minuten

Onderzoek Niet gemeenten, maar marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers zijn de aanjagers van circulariteit in de herontwikkeling van gebieden. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs in RO Magazine is gepubliceerd.

Uit het onderzoek van Peter Gabriels, projectmanager bij Dutch Green Building Council, blijkt dat gemeenten, zoals de vier grootste steden, zoeken naar een actieve rol op het gebied van circulariteit. Dat blijkt met name uit een analyse van grote herontwikkelingsprojecten zoals Bajes Kwartier in Amsterdam en de Binckhorst in Den Haag. Juist in dergelijke gebieden zijn al veel materialen aanwezig waardoor circulariteit daar nog meer voor de hand ligt dan in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het blijkt echter dat gemeenten niet alle beschikbare instrumenten inzetten om circulaire gebiedsontwikkeling ten volle te benutten. 

Uit de analyse blijkt dat marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers de pioniers in circulaire herontwikkelingen zijn. Maar omdat dit volgens de onderzoekers niet voor alle marktpartijen geldt, is het voor veel gemeenten zoeken hoe zij op het juiste moment private partijen kunnen faciliteren of stimuleren.

Om gemeenten te helpen de beste rol in een specifieke situatie te vervullen is een instrumentenwaaier gemaakt. Afhankelijk van de unieke eigenschappen van het te her ontwikkelen gebied, kunnen gemeenten kiezen voor een richtinggevende, regulerende, faciliterende of stimulerende rol en steeds instrumenten inzetten die bij de gekozen rol passen. 

Naast deze instrumentenwaaier biedt de Omgevingswet kansen aangezien circulariteit opgenomen kan worden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.


Cover: Flickr CC3.0

Lees het hele artikel op ROmagazine


Cover: ‘binckhorst flickr’ door Flickr (bron: Flickr)Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022