platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Marktpartijen zijn pioniers in gebiedsherontwikkeling

Marktpartijen zijn pioniers in gebiedsherontwikkeling

binckhorst flickr

Niet gemeenten, maar marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers zijn de aanjagers van circulariteit in de herontwikkeling van gebieden. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs in RO Magazine is gepubliceerd.

Uit het onderzoek van Peter Gabriels, projectmanager bij Dutch Green Building Council, blijkt dat gemeenten, zoals de vier grootste steden, zoeken naar een actieve rol op het gebied van circulariteit. Dat blijkt met name uit een analyse van grote herontwikkelingsprojecten zoals Bajes Kwartier in Amsterdam en de Binckhorst in Den Haag. Juist in dergelijke gebieden zijn al veel materialen aanwezig waardoor circulariteit daar nog meer voor de hand ligt dan in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het blijkt echter dat gemeenten niet alle beschikbare instrumenten inzetten om circulaire gebiedsontwikkeling ten volle te benutten. 

Uit de analyse blijkt dat marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers de pioniers in circulaire herontwikkelingen zijn. Maar omdat dit volgens de onderzoekers niet voor alle marktpartijen geldt, is het voor veel gemeenten zoeken hoe zij op het juiste moment private partijen kunnen faciliteren of stimuleren.

Om gemeenten te helpen de beste rol in een specifieke situatie te vervullen is een instrumentenwaaier gemaakt. Afhankelijk van de unieke eigenschappen van het te her ontwikkelen gebied, kunnen gemeenten kiezen voor een richtinggevende, regulerende, faciliterende of stimulerende rol en steeds instrumenten inzetten die bij de gekozen rol passen. 

Naast deze instrumentenwaaier biedt de Omgevingswet kansen aangezien circulariteit opgenomen kan worden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.


Cover: Flickr CC3.0

Lees het hele artikel op ROmagazine

Cover: 'binckhorst flickr' door Flickr (bron: Flickr)