Thumb_MCD logo_180px

Master City Developer (MCD): interesse onverminderd hoog

27 juni 2013

2 minuten

Nieuws In september 2013 start de MCD-opleiding haar 11e leergang in een bijzonder jubileumjaar. De MCD biedt professionals de wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten die nodig zijn om strategisch te kunnen sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling; nu en in de toekomst. Mis deze kans niet en schrijf nog voor de zomer in!

Slechts nog enkele plekken voor nieuwe leergang beschikbaar

Hoe ontwikkel je projecten en gebieden in tijden waarin de middelen schaars zijn? Hoe houd je met beperkte middelen toch je maatschappelijke en economische ambities overeind? Hoe maak je een verleidelijk nieuw perspectief dat investeerders over de streep trekt, zonder dat het een blauwdruk wordt? Hoe faciliteer je als overheid particulier initiatief en ondernemerschap? Hoe krijgen we vastgelopen grote projecten weer losgetrokken, hoe maken we de plannen flexibel en marktgericht, hoe zorgen we voor een financieel zachte landing en hoe herstellen we het vertrouwen tussen publieke en private partijen? Dit zijn de onderwerpen waar de MCD opleiding zich op richt en waar we gezamenlijk antwoorden op zoeken.

Geurt van Randeraat, Directeur Master City Develop en directeur / eigenaar SITE urban development:
"Bij de MCD leer je analytisch denken en deze analyse te vertalen in een visie en een strategisch kader voor verandering. Je leert hoe je verschillende schaalniveaus en verschillende belangen en dossiers op een slimme manier aan elkaar verbindt of juist van elkaar lostrekt, zodat processen en projecten in beweging komen. Met de kennis en kunde die de MCD biedt, kun jij je, juist in deze veranderlijke en moeilijke tijden, onderscheiden en meerwaarde bieden voor jouw organisatie."

Kweekvijver voor talent

De MCD is een tweejarige postinitiële master-opleiding voor professionals met ten minste 5 jaar ervaring. De opleiding is een kweekvijver voor talent en bouwt samen mee aan het vak. MCD alumni zijn klaar voor de opgaven van morgen en zijn in staat een leidende rol te spelen in stedelijke gebiedsontwikkeling.
De opleiding biedt academische verdieping en vertaalt deze naar praktijkgerichte oplossingen. In een groep van 25 professionals met diverse achtergronden wordt een intensief tweejarig programma doorlopen gericht op persoonlijke groei en kennisontwikkeling. Hierbij wordt aan de hand van interactieve colleges en opdrachten met topdocenten uit wetenschap en praktijk tot de essentie van het vakgebied doorgedrongen.

Extra's

De MCD organiseert naast de opleiding diverse interessante bijeenkomsten, zoals de Great Books bijeenkomsten en open colleges voor Gemeenten en Provincies.

Aanmelden en meer informatie: www.mastercitydeveloper.nl.

De MCD is dé topleiding en de enige NVAO geaccrediteerde universitaire Master-opleiding Stedelijke Gebiedsontwikkeling in Nederland. Een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en Stadsontwikkeling Rotterdam.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024