aankondiging energie en GO

Aankondiging: Masterclass 'Energie en gebiedsontwikkeling' op 14 oktober

15 september 2020

2 minuten

SKG Nieuws Op 14 oktober vindt een masterclass plaats over de relatie tussen de energietransitie en wonen. De nadruk van deze informatiebijeenkomst ligt op nieuwe concepten en financierings- en eigendomsvormen voor wonen, met experts van het ministerie van BZK, Fakton en AEF. De masterclass wordt georganiseerd door Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Studies) en TU Delft (leerstoel Gebiedsontwikkeling). Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jolien Kramer (Jolien.Kramer@tudelft.nl) of op 14 oktober direct inloggen via https://tudelft.zoom.us/j/94558382845

De ontwikkelingen op het terrein van de energietransitie gaan snel. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling houdt innovaties in de gaten, monitort beleid- en planvorming en denkt mee hoe het in praktijk (nog) beter kan. Bij de uitwerking van Regionale Energie Strategieën (RES-en) is gebleken dat de planologische uitdaging groot is.

Intussen zijn lokale stakeholders in samenspraak met adviseurs, gemeenten en/of marktpartijen aan de slag met nieuwe concepten, financierings- en eigendomsvormen voor energie in gebiedsontwikkeling. Waar lopen zij tegen aan? Welke oplossingen zijn er inmiddels gevonden? En welke daarvan lijken ‘schaalbaar’ naar andere gebiedsontwikkelingen in ons land? Tijdens de masterclass op woensdag 14 oktober praten we u bij.

Programma

In de masterclass komen eerst een aantal experts aan het woord. Kennis, beleid en concrete praktijk wisselen elkaar af. Zo beginnen we met een presentatie over technieken die de meest veelbelovende resultaten laten zien en bespreken we de ontwikkelingen in markt en regelgeving.

Julia Sondermeijer (ministerie BZK) praat ons bij over de nieuwste beleidsontwikkelingen op rijksniveau. Vervolgens deelt Wouter van den Wildenberg (Fakton) zijn inzichten over de vraag hoe en met wie je op gebiedsniveau tot sluitende businesscases kan komen. Tenslotte gaat Maarten van Poelgeest (AEF) in op de sociaal-maatschappelijke uitdaging die de energietransitie met zich meebrengt. 

programma energie en Go door Programma Energie en GO

Programma Energie en GO

‘programma energie en Go’ door Programma Energie en GO


De masterclass is onderdeel van de sLIM-leergang 2020, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Studies) en TU Delft (leerstoel Gebiedsontwikkeling). Dit jaar staat de leergang in het teken van nieuwe woonvormen.

De lezingenreeks van sLIM is deel van de missie van de Universiteit van Amsterdam en TU Delft om met kennis bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Centre for Urban Studies van de UvA en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een accent op intensief en meervoudig ruimtegebruik. Samen maken zij de sLIM-leergang mogelijk met ‘De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk’ als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021. Voorbeelden van sLIM Masterclasses uit 2019 zijn sLIM Masterclasses ‘Inclusieve Verdichting’ en ‘Bereikbare Verdichting’


Cover: ‘aankondiging energie en GO’Meest recent

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024