Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Meesterschap in renovatie en transformatie leren

1 juli 2012

2 minuten

Nieuws
September 2013 gaat de eerste module van start bij de NRP Academie, de kennispoot van het Nationaal Renovatie Platform. De TU Delft zorgt voor de onderwijscoördinatie, het NRP doet het programmamanagement. Het komende jaar wordt uitgetrokken om te komen tot een goede businesscase.

Professionele kennis bevorderen, toegesneden op de bestaande gebouwde omgeving. Dat is een van de doelen die het Nationaal Renovatie Platform (NRP) wil bereiken. Rondom renovatie en transformatie is dringend behoefte aan betere en meer gestructureerde kennisverspreiding en -ontwikkeling als het gaat om zulke projecten te ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren en beheren. Maar ook is er vraag naar expertise om adequaat te kunnen omgaan met belangen in de bestaande bebouwing, en met juridische aspecten. “De TU Delft wordt onze partner op onderwijsgebied,” licht Frans van Herwijnen, bestuurslid van het NRP toe. “In mei heeft het partneroverleg van het platform aan het bestuur groen licht gegeven om de plannen verder uit te voeren. We hebben gezocht naar een universitaire instelling waarmee wij voor de onderwijscoördinatie in zee willen gaan. Daarbij hebben wij er uiteindelijk drie bezocht en daarbij kwam de TU Delft als beste naar voren. Zij gaven ons het gevoel dat zij er werkelijk voor zullen gaan om van de opleiding een succes te maken. Delft ondersteunt onze missie en visie. En wat wij vermoedden, klopt. Een groot deel van de gewenste modules is al beschikbaar. Die kunnen worden aangevuld met modules die andere instellingen zullen toeleveren.” De keuze voor de groep rondom Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management bij de afdeling Real Estate & Housing aan de faculteit Bouwkunde, heeft ook te maken met een ander aspect. Van Herwijnen: “Wij proeven daar een stuk ondernemerschap. Er wordt capaciteit vrijgemaakt bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijscoördinator.

TU Delft wil investeren in dit initiatief. In de voorbereidingsfase van een jaar is er immers voorlopig geen sprake van inkomsten, wel van voorinvesteringen. Daarnaast komt het goed uit dat Gruis tevens lector is aan de Hogeschool Utrecht. Omdat wij groot belang hechten aan meer professionele kennis op verschillende niveaus is dat een voordeel, we hebben zo gelijk een relevante ingang bij het hbo.” Het belang van goed beheer van de bestaande gebouwde voor- raad is een van de speerpunten in de groep van Gruis. Binnen het studieprogramma voor de Masters kwam al meer en meer aandacht voor de totale levensduur van gebouwen, van initiatief tot en met gebruik.

Zie voor de volledige publicatie:


Door Derk van der Laan

schrijft en adviseert over ruimtegebruik en mobiliteit


Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022