Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Meesterschap in renovatie en transformatie leren

1 juli 2012

2 minuten

Nieuws September 2013 gaat de eerste module van start bij de NRP Academie, de kennispoot van het Nationaal Renovatie Platform. De TU Delft zorgt voor de onderwijscoördinatie, het NRP doet het programmamanagement. Het komende jaar wordt uitgetrokken om te komen tot een goede businesscase.

Professionele kennis bevorderen, toegesneden op de bestaande gebouwde omgeving. Dat is een van de doelen die het Nationaal Renovatie Platform (NRP) wil bereiken. Rondom renovatie en transformatie is dringend behoefte aan betere en meer gestructureerde kennisverspreiding en -ontwikkeling als het gaat om zulke projecten te ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren en beheren. Maar ook is er vraag naar expertise om adequaat te kunnen omgaan met belangen in de bestaande bebouwing, en met juridische aspecten. “De TU Delft wordt onze partner op onderwijsgebied,” licht Frans van Herwijnen, bestuurslid van het NRP toe. “In mei heeft het partneroverleg van het platform aan het bestuur groen licht gegeven om de plannen verder uit te voeren. We hebben gezocht naar een universitaire instelling waarmee wij voor de onderwijscoördinatie in zee willen gaan. Daarbij hebben wij er uiteindelijk drie bezocht en daarbij kwam de TU Delft als beste naar voren. Zij gaven ons het gevoel dat zij er werkelijk voor zullen gaan om van de opleiding een succes te maken. Delft ondersteunt onze missie en visie. En wat wij vermoedden, klopt. Een groot deel van de gewenste modules is al beschikbaar. Die kunnen worden aangevuld met modules die andere instellingen zullen toeleveren.” De keuze voor de groep rondom Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management bij de afdeling Real Estate & Housing aan de faculteit Bouwkunde, heeft ook te maken met een ander aspect. Van Herwijnen: “Wij proeven daar een stuk ondernemerschap. Er wordt capaciteit vrijgemaakt bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijscoördinator.

TU Delft wil investeren in dit initiatief. In de voorbereidingsfase van een jaar is er immers voorlopig geen sprake van inkomsten, wel van voorinvesteringen. Daarnaast komt het goed uit dat Gruis tevens lector is aan de Hogeschool Utrecht. Omdat wij groot belang hechten aan meer professionele kennis op verschillende niveaus is dat een voordeel, we hebben zo gelijk een relevante ingang bij het hbo.” Het belang van goed beheer van de bestaande gebouwde voor- raad is een van de speerpunten in de groep van Gruis. Binnen het studieprogramma voor de Masters kwam al meer en meer aandacht voor de totale levensduur van gebouwen, van initiatief tot en met gebruik.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’


Door Derk van der Laan

schrijft en adviseert over ruimtegebruik en mobiliteit


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023