Merlien Welzijn (NSC) door Esther Dijkstra (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Merlien Welzijn (NSC): “De minister van VRO is nu bijna een papieren tijger”

20 november 2023

3 minuten

Interview Niet blindstaren op de Randstad, een minister die over de juiste instrumenten beschikt en snelheid maken. Zo hoopt Merlien Welzijn, de nummer 10 van de NSC-lijst, de ruimtelijke ordening in Nederland na de verkiezingen vorm te geven. Dat vertelt zij in de vierde aflevering van ‘Ruim Keuze’, de podcast van Gebiedsontwikkeling.nu.

“Zet een eind verderop, 2050 of nog verder, een stip op de horizon en ga vanuit daar keuzes maken. Hoe vind je dat Nederland er dan uit moet zien.” Nee, de Nota Ruimte is inhoudelijk nog niet besproken tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma van NSC. Maar Merlien Welzijn, nummer 10 op de lijst van Nieuw Sociaal Contract, is toch heel stellig: er is een nieuwe ruimtelijke visie voor Nederland nodig. “We moeten over de hele linie opnieuw integraal nadenken.” In dat denkproces is een belangrijke rol weggelegd voor de provincie. “Dat is een heel mooi schaalniveau. Daar zit bestuurlijke kracht en kennis van de lokale situatie. De minister moet daarom een grote rol aan de provincies geven bij het aanwijzen van grote woningbouwlocaties en de functies die daar terechtkomen.”

Power

De regering dient met een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de regie op de volkshuisvesting te voeren en ongewenste situaties te ontmoedigen, dan wel daarop actief te handhaven. Dit standpunt is een van de uitgangspunten uit het partijprogramma van NSC. Maar, benadrukt Welzijn, om de minister goed te kunnen laten functioneren moet er wel een hoop veranderen. “De minister heeft nu redelijk weinig sturingsmogelijkheden en dan ben je bijna een papieren tijger. Je moet wel door kunnen pakken. De Wet versterking regie volkshuisvesting moet ervoor zorgen dat we van die papieren tijger-toestand afkomen en dat de minister weer power krijgt.”

In de podcastserie ‘Ruim Keuze’ vraagt hoofdredacteur Joost Zonneveld van Gebiedsontwikkeling.nu de grootste politieke partijen in de peilingen – peildatum 15 oktober – naar hun visie op ruimtelijke ordening. Dit is de vierde en laatste aflevering. De afleveringen met BBB, GroenLinks-PvdA en VVD staan al online.

De keuze voor binnenstedelijk verdichten of buitenstedelijk bouwen is er wat betreft NSC niet een van of-of, maar van én-én. “Er liggen genoeg kansen in bestaande wijken. Optoppen, straatje erbij. Dat zijn heel slimme manieren om aan nieuwe woningen te komen. Maar binnenstedelijk verdichten heeft ook praktische problemen. Er is misschien wel de ruimte, maar zijn die huizen dan ook goed bereikbaar en kunnen bewoners de auto kwijt? Ik zeg niet dat we het niet moeten doen, maar het is lastig.” Ook de keuze tussen natuur en landbouw is volgens de partij geen harde keuze. “Natuur en landbouw hoeven niet in strijd te zijn met elkaar, het vergt alleen een nieuwe manier van denken. We moeten uitgaan van de kracht van de bodem.”

Merlien Welzijn (NSC) en Joost Zonneveld door Richard den Haring (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

‘Merlien Welzijn (NSC) en Joost Zonneveld’ door Richard den Haring (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Mocht NSC uiteindelijk plaatsnemen in de nieuwe coalitie, dan heeft Welzijn genoeg ideeën hoe de ruimtelijke ordening vormgegeven moet gaan worden. Zo moeten de ruimtelijke ordeningsprocedures en bezwaarmogelijkheden ‘ernstig verkort worden’ om snelheid in gebiedsontwikkeling te kunnen maken en houden. En er moet als het aan deze partij ligt een aantal versnellingslocaties aangewezen worden waar snel kan worden begonnen met bouwen. Daarbij moeten bestuurders zich niet blindstaren op de Randstad. “De Randstad wordt voller en voller, dus moeten we naar de rest van het land kijken en met een slimme verstedelijkingsstrategie komen. De huidige aanpak heeft ervoor gezorgd dat bepaalde regio’s in sociaaleconomisch opzicht niet meekomen met de Randstad. Je bent het aan die regio’s verplicht om met een goede visie te komen om die regio’s te revitaliseren.”


Cover: ‘Merlien Welzijn (NSC)’ door Esther Dijkstra (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024