Impressie entree Merwede Utrecht door BURA urbanism en OKRA (bron: BURA urbanism)

Merwede: groene, autovrije stadswijk met voorzieningen binnen handbereik

16 januari 2020

3 minuten

Nieuws Merwede wordt een bijzondere, 21e -eeuwse stadswijk voor Utrecht waar straks ruim 12.000 mensen op duurzame en gezonde wijze kunnen leven. Kenmerkend aan deze stadswijk is hoogwaardig groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Dit kan doordat het een nagenoeg autovrije wijk wordt waar voetgangers en fietsers centraal staan. Mensen kunnen gebruik maken van een groot aanbod van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. Deze plannen zijn door het college vrijgegeven voor inspraak.

Het Stedenbouwkundig Plan voor Merwede, het gebied tussen de Balijeburg en de Socratesbrug, heeft de gemeente Utrecht samen met tien andere grondeigenaren gemaakt. ,,Dankzij deze samenwerking kan er midden in de stad een terrein van 24 hectare groot als één geheel worden ontwikkeld. Dat is heel bijzonder, want meestal gebeurt dit per plot”, aldus wethouder Kees Diepeveen. ,,Vandaag hebben gemeente, grondeigenaren en corporaties hier samen een akkoord voor getekend.”

Merwede maakt deel uit van de Merwedekanaalzone (tussen Villa Jongerius en de A12) dat in fasen wordt ontwikkeld tot een gebied met maximaal 10.000 woningen. De Omgevingsvisie (deel 2) schetst de bredere contouren van die ontwikkeling en is vandaag ook vrijgegeven.

Eigentijdse, toegankelijke stadswijk

Merwede verandert van een bedrijventerrein in een eigentijdse stadswijk die toegankelijk is voor iedereen: van starters tot ouderen en van alleenstaanden tot gezinnen. Meer dan de helft van het aantal woningen bestaat uit betaalbare huur en koop: 30 %  sociale huur, 25%  middensegment en de rest is vrije sector. Afwisselende hoogtes, breedtes en architectuur bepalen het straatbeeld, alsook het groen. Het motto is: groen, tenzij.  In elk bouwblok komt een binnentuin waarvan er veel toegankelijk zijn voor iedereen.

Een fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer zorgt ervoor dat de wijk goed verbonden wordt met de rest van de stad en dus makkelijk bereikbaar is. Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe én bestaande wijken verbindt. Dit maakt het gebied aantrekkelijk om te wandelen.

Impressie straatbeeld Merwede Utrecht door BURA urbanism en OKRA (bron: BURA urbanism)

‘Impressie straatbeeld Merwede Utrecht’ door BURA urbanism en OKRA (bron: BURA urbanism)


Het wordt een stadswijk met alles binnen handbereik en voorzieningen voor alle Utrechters. Mensen doen er hun boodschappen, werken en sporten in de buurt en pakken een terrasje op een stadsplein. Kinderen gaan er straks naar de basisschool of middelbare school. Het huidige fietsdepot wordt een bruisende plek met een markthal, horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt voor de hele wijk en omgeving.

Tegelijk met de ontwikkeling van Merwede geeft de gemeente in overleg met bewoners een impuls aan de omliggende wijken Rivierenwijk en Transwijk. Door deze te vergroenen, de openbare ruimte te verbeteren en met betere verbindingen voor fietsers en wandelaars.

Duurzaam en gezond

Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om de wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van het water uit het Merwedekanaal. Het groen en de zonnepanelen op de daken dragen bij aan een gezonde stad. Geen dak onbenut, dat is het idee. In het ‘Merwede Lab’ onderzoeken specialisten tijdens de gebiedsontwikkeling hoe de wijk zo duurzaam en circulair mogelijk kan worden, met gebruikmaking van steeds de nieuwste technieken. Ook betrekt het Merwede Lab bewoners bij het ontwerp van de openbare ruimte.

Inspraakperiode

Bewoners kunnen de plannen, met het Beeldkwaliteitsplan Merwede en de Milieu Effect Rapportage, inzien via www.utrecht.nl/merwedekanaalzone. Van 30 januari tot en met 11 maart 2020 kan hierop worden gereageerd. Tijdens deze inspraakperiode zijn er spreekuren waar mensen terecht kunnen voor vragen of voor hulp bij het indienen van zienswijzen. Na 11 maart worden de reacties van bewoners verwerkt en gaan de plannen naar de gemeenteraad voor een besluit.

Impressie Merwede Utrecht door BURA urbanism en OKRA (bron: BURA urbanism)

‘Impressie Merwede Utrecht’ door BURA urbanism en OKRA (bron: BURA urbanism)


Bron afbeeldingen: marco.broekman en OKRA

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op utrecht.nl


Cover: ‘Impressie entree Merwede Utrecht’ door BURA urbanism en OKRA (bron: BURA urbanism)Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022