Go column cover 2

Woondeal Utrecht: oude wijn in nieuwe zakken

11 juli 2019

2 minuten

Opinie
In mijn eerste baan bij de stadsregio Utrecht werkte ik aan het Regionaal Structuurplan (RSP). Dit had een looptijd van 2005 tot 2015 en voorzag in de realisatie van 52.500 woningen. Aan dit plan zat een uitvoeringsagenda gekoppeld. Dit was een opsomming van alle te ontwikkelen locaties, een verdeelsleutel voor de beschikbare subsidies en enkele regionale vereveningsprincipes. Ik moest aan dit plan (en mijn tijd bij de stadsregio) denken, toen ik de recent gesloten Woondeal voor de regio Utrecht zag.

De plankaart hadden ze met enkele aanpassingen zo over kunnen typen. Veel van de toen genoemde projecten zijn bij lange na nog niet gereed. Prioritaire projecten toen waren Overig Leidsche Rijn, Stationsgebied Utrecht (heet nu Beurskwartier), Nieuwegein Centrum (heet nu Nieuwegein City), Vaartse Rijnstrook, Merwedekanaalzone, Driehoek Bunnik - Houten – Werkhoven, Rijnenburg, Houten Centrum en Houten Zuid.

Anno 2019 is alleen de Vaartse Rijn zone gerealiseerd. Geschrapt zijn de uitleglocaties Rijnenburg en de Driehoek Bunnik – Houten - Werkhoven. De rest is in de recent gesloten woondeal opnieuw opgevoerd, dit keer als oplossing voor het woontekort van 2040.

Qua uitvoeringsinstrumenten zijn er wel grote verschillen. Toen was er 120 miljoen euro aan BLS-subsidie (Besluit Locatiegebonden Subsidies) en werden corporaties nog niet gekort met de verhuurdersheffing. En het Bestuur Regio Utrecht (BRU) bestond nog. Nu dus wel die verhuurdersheffing en een magere 1 miljoen euro om processen mee te verbeteren. De samenwerking bestaat uit twee keer per jaar samen komen rond Utrechtse woondealtafels. Een soort BRU-light.

Niet genoemd in de woondeals, maar wel relevant is de veel hogere ambitie. Veel kleinschalige plancapaciteit behelst de herontwikkeling van kantoor- en bedrijfsterreinen. Lastig en tijdrovend. En elk plan kent zeer hoge duurzaamheidsambities. En gaat veel meer dan toen lagere en middeninkomens bedienen. Ook dit zet de haalbaarheid onder druk.

In de periode 2005 – 2015 zijn uiteindelijk 29.796 woningen gebouwd: 22.704 woningen minder dan voorgenomen, maar toch een nette 3.000 woningen per jaar. Mocht het niet opschieten met de resterende 22.704 woningen, dan meld ik me voor mijn laatste baan weer bij de betreffende regionale instantie. Om dan net voor mijn pensioen het RSP definitief tot uitgevoerd te verklaren.


Cover: ‘Go column cover 2’


Rink Drost

Door Rink Drost

Manager Markt en Verkoop bij Dura Vermeer


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022