Go column cover 2

Woondeal Utrecht: oude wijn in nieuwe zakken

11 juli 2019

2 minuten

Opinie In mijn eerste baan bij de stadsregio Utrecht werkte ik aan het Regionaal Structuurplan (RSP). Dit had een looptijd van 2005 tot 2015 en voorzag in de realisatie van 52.500 woningen. Aan dit plan zat een uitvoeringsagenda gekoppeld. Dit was een opsomming van alle te ontwikkelen locaties, een verdeelsleutel voor de beschikbare subsidies en enkele regionale vereveningsprincipes. Ik moest aan dit plan (en mijn tijd bij de stadsregio) denken, toen ik de recent gesloten Woondeal voor de regio Utrecht zag.

De plankaart hadden ze met enkele aanpassingen zo over kunnen typen. Veel van de toen genoemde projecten zijn bij lange na nog niet gereed. Prioritaire projecten toen waren Overig Leidsche Rijn, Stationsgebied Utrecht (heet nu Beurskwartier), Nieuwegein Centrum (heet nu Nieuwegein City), Vaartse Rijnstrook, Merwedekanaalzone, Driehoek Bunnik - Houten – Werkhoven, Rijnenburg, Houten Centrum en Houten Zuid.

Anno 2019 is alleen de Vaartse Rijn zone gerealiseerd. Geschrapt zijn de uitleglocaties Rijnenburg en de Driehoek Bunnik – Houten - Werkhoven. De rest is in de recent gesloten woondeal opnieuw opgevoerd, dit keer als oplossing voor het woontekort van 2040.

Qua uitvoeringsinstrumenten zijn er wel grote verschillen. Toen was er 120 miljoen euro aan BLS-subsidie (Besluit Locatiegebonden Subsidies) en werden corporaties nog niet gekort met de verhuurdersheffing. En het Bestuur Regio Utrecht (BRU) bestond nog. Nu dus wel die verhuurdersheffing en een magere 1 miljoen euro om processen mee te verbeteren. De samenwerking bestaat uit twee keer per jaar samen komen rond Utrechtse woondealtafels. Een soort BRU-light.

Niet genoemd in de woondeals, maar wel relevant is de veel hogere ambitie. Veel kleinschalige plancapaciteit behelst de herontwikkeling van kantoor- en bedrijfsterreinen. Lastig en tijdrovend. En elk plan kent zeer hoge duurzaamheidsambities. En gaat veel meer dan toen lagere en middeninkomens bedienen. Ook dit zet de haalbaarheid onder druk.

In de periode 2005 – 2015 zijn uiteindelijk 29.796 woningen gebouwd: 22.704 woningen minder dan voorgenomen, maar toch een nette 3.000 woningen per jaar. Mocht het niet opschieten met de resterende 22.704 woningen, dan meld ik me voor mijn laatste baan weer bij de betreffende regionale instantie. Om dan net voor mijn pensioen het RSP definitief tot uitgevoerd te verklaren.


Cover: ‘Go column cover 2’


Rink Drost

Door Rink Drost

Manager Markt en Verkoop bij Dura Vermeer


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024