Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt vormgegeven

1 november 2011

2 minuten

Nieuws Het vormgeven van de bestuursconstructie van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is in volle gang. Over hoe de bestuursconstructie wordt opgezet zijn nog onduidelijkheden, maar op 1 januari 2012 is de eerste mijlpaal vastgesteld. Provincie en steden moeten voor deze datum een concreet voorstel doen voor de vorming van bestuurlijke teams. Per 1 januari 2013 moet de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in werking treden.

De vormgeving van het bestuur is van groot belang. De nieuwe metropoolregio gaat meer dan twee miljoen mensen huisvesten, bijna twintig procent van het nationaal inkomen verdienen en uiteindelijk 24 gemeenten opslokken. De ambities die horen bij een metropoolregio van dit kaliber zijn er. Een gezamenlijk metropolitaan ov-netwerk, de organisatie van de Olympische Spelen in 2028 en de leefbaarheid verbeteren voor inwoners van de Zuidvleugel zijn enkele concrete plannen.

Intergemeentelijke samenwerking

Het duurt nog wel zeker twee jaar voordat de metropoolregio is gerealiseerd. Het democratische proces dat voorafgaat aan de vormgeving van het metropoolbestuur kost veel tijd. Marjolein Teunissen van gemeente Lansingerland zegt over de vorming van het bestuur: ‘De meest gewenste vorm is er natuurlijk een waarbij een goede balans gevonden wordt tussen daadkracht en snelheid versus zorgvuldigheid en invloedmogelijkheden van elke partner.’ Ze is niet bang voor weinig inbreng, oftewel ‘ondersneeuwing’ van de gemeente Lansingerland. ‘Het gaat om een intergemeentelijke samenwerking die moet leiden tot een omgeving waar mensen goed wonen en werken en die aantrekkelijk is voor economische groei. Uiteindelijk is iedere gemeente daarbij gebaat.’

Om de plannen voor een metropoolregio te concretiseren, worden door de 24 gemeenten twee hoofdsporen doorlopen: de afbouw van de stadsregio’s en de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Uit ‘de afbouw van beide stadsregio’s’ komen adviezen voort die het overdragen van taken betreffen. De WGR-plusgbieden komen per 1 januari 2013 te vervallen en het is op dit moment nog onbekend of de Metropoolregio 1-op-1 alle taken van de stadsregio’s overneemt.

Het spoor ‘opbouw Metropoolregio Rotterdam-Den Haag’ moet leiden tot een concreet takenpakket van de metropoolregio. Aan de hand van zeven pijlers wordt aan de uit te voeren taken en maatregelen inhoud gegeven. Ook de vormgeving van het bestuur wordt concreet gemaakt. De samenhang tussen beide hoofdsporen wordt bewaakt door een ambtelijke coördinatiegroep, bestaande uit de secretarissen van de twee stadsregio’s en de steden Rotterdam en Den Haag.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023