Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt vormgegeven

1 november 2011

2 minuten

Nieuws Het vormgeven van de bestuursconstructie van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is in volle gang. Over hoe de bestuursconstructie wordt opgezet zijn nog onduidelijkheden, maar op 1 januari 2012 is de eerste mijlpaal vastgesteld. Provincie en steden moeten voor deze datum een concreet voorstel doen voor de vorming van bestuurlijke teams. Per 1 januari 2013 moet de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in werking treden.

De vormgeving van het bestuur is van groot belang. De nieuwe metropoolregio gaat meer dan twee miljoen mensen huisvesten, bijna twintig procent van het nationaal inkomen verdienen en uiteindelijk 24 gemeenten opslokken. De ambities die horen bij een metropoolregio van dit kaliber zijn er. Een gezamenlijk metropolitaan ov-netwerk, de organisatie van de Olympische Spelen in 2028 en de leefbaarheid verbeteren voor inwoners van de Zuidvleugel zijn enkele concrete plannen.

Intergemeentelijke samenwerking

Het duurt nog wel zeker twee jaar voordat de metropoolregio is gerealiseerd. Het democratische proces dat voorafgaat aan de vormgeving van het metropoolbestuur kost veel tijd. Marjolein Teunissen van gemeente Lansingerland zegt over de vorming van het bestuur: ‘De meest gewenste vorm is er natuurlijk een waarbij een goede balans gevonden wordt tussen daadkracht en snelheid versus zorgvuldigheid en invloedmogelijkheden van elke partner.’ Ze is niet bang voor weinig inbreng, oftewel ‘ondersneeuwing’ van de gemeente Lansingerland. ‘Het gaat om een intergemeentelijke samenwerking die moet leiden tot een omgeving waar mensen goed wonen en werken en die aantrekkelijk is voor economische groei. Uiteindelijk is iedere gemeente daarbij gebaat.’

Om de plannen voor een metropoolregio te concretiseren, worden door de 24 gemeenten twee hoofdsporen doorlopen: de afbouw van de stadsregio’s en de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Uit ‘de afbouw van beide stadsregio’s’ komen adviezen voort die het overdragen van taken betreffen. De WGR-plusgbieden komen per 1 januari 2013 te vervallen en het is op dit moment nog onbekend of de Metropoolregio 1-op-1 alle taken van de stadsregio’s overneemt.

Het spoor ‘opbouw Metropoolregio Rotterdam-Den Haag’ moet leiden tot een concreet takenpakket van de metropoolregio. Aan de hand van zeven pijlers wordt aan de uit te voeren taken en maatregelen inhoud gegeven. Ook de vormgeving van het bestuur wordt concreet gemaakt. De samenhang tussen beide hoofdsporen wordt bewaakt door een ambtelijke coördinatiegroep, bestaande uit de secretarissen van de twee stadsregio’s en de steden Rotterdam en Den Haag.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024