Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Minder noodhulp bij grondverliezen gemeentes

20 februari 2013

1 minuut

Nieuws Het Rijk wil de noodhulp inperken die gemeentes krijgen als ze verlies lijden op hun grondposities. Dit schrijft het FD.

Enkele tientallen gemeentes staan er financieel slecht voor doordat ze de afgelopen jaren (te) veel in grond hebben geïnvesteerd. Zij krijgen geen steun meer uit het gemeentefonds, maar moeten hun problemen oplossen door bijvoorbeeld diverse gemeentelijke belastingen te verhogen. Het Rijk hoopt zo te voorkomen dat andere gemeentes de dupe worden. Als de ene gemeente een bijdrage krijgt uit het fonds, wordt namelijk de bijdrage aan andere gemeentes kleiner. Het Rijk vreest dat er dan meer gemeentes in financiële problemen komen.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024