2016.01.14_MOOC (Open Online Cursus) Duurzame Stedelijke Ontwikkeling start op 26 januari

MOOC (Open Online Cursus) Duurzame Stedelijke Ontwikkeling start op 26 januari

14 januari 2016

2 minuten

Nieuws Op 26 januari start de Massive Open Online Course (MOOC) duurzame stedelijke ontwikkeling van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). De MOOC is gratis te volgen voor iedereen.

Hoe kan je omgaan met de uitdagingen van de stad?

Steden nemen minder dan 3% van het landoppervlak van de aarde in, maar meer dan 50% van de wereldbevolking leeft in de stad. En steden genereren meer dan 70% van de wereldwijde uitstoot aan CO2. Het doel van deze MOOC is om het grote publiek bekend te maken met waarom steden de sleutel zijn tot het oplossen van de wereldwijde uitdagingen op het gebied van verstedelijking en duurzaamheid en hoe iedereen kan bijdragen aan het vormgeven toekomst bestendige steden.

Klik op 'Watch on Vimeo' om het filmpje te bekijken.

Eigen interesselijn volgen binnen de MOOC

De cursus is gericht op het verkennen van de basisprincipes van duurzame stedelijke ontwikkeling en integreert verschillende kennisdomeinen -stedelijke ontwikkeling, stedenbouw, systeemanalyse, beleidsvorming, sociale wetenschappen en ondernemerschap- binnen de grootstedelijke context. De MOOC is opgezet in een uniek matrix-formaat en maakt het mogelijk om je eigen interesselijn te volgen langs een bepaalde grootstedelijke uitdaging of een bepaald thema. Centraal staat de integratie van verschillende kennisvelden binnen de metropolitane context. Naast verhelderende video’s zijn er (groeps)opdrachten, quizzen en evaluaties, en is er de mogelijkheid om een erkend certificaat te verdienen.

Deze MOOC is ontwikkeld door zowel Wageningen UR en TU Delft, de stichtende instellingen van de AMS Institute en is eerste de stap op weg naar een volledige opleiding.
Meer informatie en aanmelden: website AMS Institute.


Cover: ‘2016.01.14_MOOC (Open Online Cursus) Duurzame Stedelijke Ontwikkeling start op 26 januari’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022