Thumb_MCD logo_180px

Nederland blijft investeren in professionals voor gebiedsontwikkeling

19 september 2011

2 minuten

Op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) opende de Master City Developer (MCD) opleiding op 6 september haar negende leergang. De MCD start dit jaar met een record aantal van maar liefst 26 sterke deelnemers. Hieruit blijkt dat er in Nederland nog altijd wordt geïnvesteerd in talentvolle mensen die de toekomst van gebiedsontwikkeling actief vorm geven.

Sinds de oprichting van de opleiding in 2002 door de EUR, TU Delft en de Gemeente Rotterdam, zet de MCD zich met haar studenten en alumni in om het jonge vak gebiedsontwikkeling voortdurend te vernieuwen en te verrijken. De opleiding gebruikt nationale en internationale ervaringen en investeert actief in kennisontwikkeling. Steeds meer werkgevers zien dan ook de meerwaarde van MCD voor het succes van de eigen organisatie en sturen de beste medewerkers naar de topopleiding stedelijke gebiedsontwikkeling. Projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten en adviesbureaus stellen hun medewerkers in staat deze tweejarige opleiding in deeltijd naast de dagelijkse werkzaamheden te volgen.

Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Planning bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, zei op deze bijeenkomst: “De traditie van nivellerend ruimtelijk beleid werkt niet meer. Iedere plek is uniek, en in toenemende mate is rijkssturing hiervoor geen geschikt instrument meer. De rol van het Rijk ligt nu vooral in het benoemen van duidelijke verantwoordelijkheden, met de juiste taakstelling op het juiste niveau. Een zorgvuldige borging en valorisatie van kennisontwikkeling op alle niveaus en het smeden van de juiste allianties is hiervoor van essentieel belang”. Volgens Ovink speelt MCD daar een belangrijke rol in, omdat theorie en praktijk hier samenkomen en professionals van verschillende partijen elkaar door en door leren kennen.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen.


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023