Thumb_MCD logo_180px

Nederland blijft investeren in professionals voor gebiedsontwikkeling

19 september 2011

2 minuten

Op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) opende de Master City Developer (MCD) opleiding op 6 september haar negende leergang. De MCD start dit jaar met een record aantal van maar liefst 26 sterke deelnemers. Hieruit blijkt dat er in Nederland nog altijd wordt geïnvesteerd in talentvolle mensen die de toekomst van gebiedsontwikkeling actief vorm geven.

Sinds de oprichting van de opleiding in 2002 door de EUR, TU Delft en de Gemeente Rotterdam, zet de MCD zich met haar studenten en alumni in om het jonge vak gebiedsontwikkeling voortdurend te vernieuwen en te verrijken. De opleiding gebruikt nationale en internationale ervaringen en investeert actief in kennisontwikkeling. Steeds meer werkgevers zien dan ook de meerwaarde van MCD voor het succes van de eigen organisatie en sturen de beste medewerkers naar de topopleiding stedelijke gebiedsontwikkeling. Projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten en adviesbureaus stellen hun medewerkers in staat deze tweejarige opleiding in deeltijd naast de dagelijkse werkzaamheden te volgen.

Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Planning bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, zei op deze bijeenkomst: “De traditie van nivellerend ruimtelijk beleid werkt niet meer. Iedere plek is uniek, en in toenemende mate is rijkssturing hiervoor geen geschikt instrument meer. De rol van het Rijk ligt nu vooral in het benoemen van duidelijke verantwoordelijkheden, met de juiste taakstelling op het juiste niveau. Een zorgvuldige borging en valorisatie van kennisontwikkeling op alle niveaus en het smeden van de juiste allianties is hiervoor van essentieel belang”. Volgens Ovink speelt MCD daar een belangrijke rol in, omdat theorie en praktijk hier samenkomen en professionals van verschillende partijen elkaar door en door leren kennen.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen.


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023