Thumb_MCD logo_180px

Nederland blijft investeren in professionals voor gebiedsontwikkeling

19 september 2011

2 minuten

Op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) opende de Master City Developer (MCD) opleiding op 6 september haar negende leergang. De MCD start dit jaar met een record aantal van maar liefst 26 sterke deelnemers. Hieruit blijkt dat er in Nederland nog altijd wordt geïnvesteerd in talentvolle mensen die de toekomst van gebiedsontwikkeling actief vorm geven.

Sinds de oprichting van de opleiding in 2002 door de EUR, TU Delft en de Gemeente Rotterdam, zet de MCD zich met haar studenten en alumni in om het jonge vak gebiedsontwikkeling voortdurend te vernieuwen en te verrijken. De opleiding gebruikt nationale en internationale ervaringen en investeert actief in kennisontwikkeling. Steeds meer werkgevers zien dan ook de meerwaarde van MCD voor het succes van de eigen organisatie en sturen de beste medewerkers naar de topopleiding stedelijke gebiedsontwikkeling. Projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten en adviesbureaus stellen hun medewerkers in staat deze tweejarige opleiding in deeltijd naast de dagelijkse werkzaamheden te volgen.

Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Planning bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, zei op deze bijeenkomst: “De traditie van nivellerend ruimtelijk beleid werkt niet meer. Iedere plek is uniek, en in toenemende mate is rijkssturing hiervoor geen geschikt instrument meer. De rol van het Rijk ligt nu vooral in het benoemen van duidelijke verantwoordelijkheden, met de juiste taakstelling op het juiste niveau. Een zorgvuldige borging en valorisatie van kennisontwikkeling op alle niveaus en het smeden van de juiste allianties is hiervoor van essentieel belang”. Volgens Ovink speelt MCD daar een belangrijke rol in, omdat theorie en praktijk hier samenkomen en professionals van verschillende partijen elkaar door en door leren kennen.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen.


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024