Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nederland wordt anders

18 mei 2011

1 minuut

Nieuws De oprichting van nieuwe bureaus, zoals Union3, Grip op Ruimte, Bureau M.E.S.T., Ontwerperscollectief Krachtgroen en Stichting Placemakers. De opdracht om het handboek en werkboek van het Onderzoekslab over Nagele uit te werken tot een dorpsvisie. De première van een tweede film over Rivierenwijk. De Hollands-Ontwerp-Award voor De Vakman Centraal, nadat dit onderzoek vorig jaar al de Ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen gewonnen had. Een subsidie voor vervolgonderzoek naar jaren zeventig centra in Nederland, als vervolg op het Onderzoekslab Almere Haven. De feestelijke opening van vijf tijdelijke Kus&Sloopappartementen in Rotterdam. De doorontwikkeling van de Scholenbouwwaaier in samenwerking met meer dan honderd betrokken organisaties.

Zo maar een actuele greep uit de vele initiatieven, opdrachten en activiteiten die voortkomen uit de dertien Onderzoekslabs en de twee Ideeënprijsvragen, die het afgelopen jaar in het kader van Nederland wordt anders plaatsvonden.

Deze initiatieven, opdrachten en activiteiten getuigen van een voortgaande reflectie en herbezinning op het ontwerp en de ruimtelijke planvorming. Zij laten zien dat hieruit nieuwe werkmethoden, nieuwe samenwerkingsverbanden en concrete experimenten en projecten voortvloeien. Zij bewijzen dat opdrachtgevers en voormalige deelnemers van de Onderzoekslabs en de Ideeënprijsvragen elkaar weten te vinden. En dat is nu precies wat Nederland wordt anders beoogde en in gang heeft gezet.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024