platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

NEPROM bepleit vrijstellingsgrens woningbouw binnen stikstofproblematiek

NEPROM bepleit vrijstellingsgrens woningbouw binnen stikstofproblematiek

woningbouw © Dutchscenery - Dreamstime.com

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter wil dat voor woningbouwprojecten een beoordelingskader komt met een vrijstellingsgrens voor de beperkingen die volgen uit het geannuleerde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat bepleitte zij eind augustus in een brief aan voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Uitzetter baseert zich hierbij op ‘recent onderzoek van RIVM’ en de analyse van NEPROM-leden, waaruit zou blijken dat de uitstoot van woningbouw weinig invloed heeft op natura2000 gebieden.

Dit gaat echter niet op, zeggen RIVM en Jan Willem Erisman (bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU) op Stadszaken. “Iedereen kan zeggen dat haar of zijn uitstoot er weinig toe doet”, stelt Erisman. “Maar het gaat om de optelsom van álle uitstoot. Het probleem zit in de collectiviteit.” Volgens de hoogleraar doet de grootte van de uitstoot er bovendien niet toe. “Alles wat boven de nul zit, is volgens de Raad van State ontoelaatbaar.”

Erisman voelt daarom niets voor de vrijstelling waar NEPROM voor pleit. “We hebben deze afspraken in Europees verband gemaakt in een tijd dat het beleid succesvol leek. Nu de grenzen in zicht zijn, kan het niet zo zijn dat je opeens aan de afspraken gaat tornen. Iedereen is nu wakker geworden. Ik zou zeggen: laat eerst maar zien dat je de depositie kunt reduceren.”

Cover: Dutchscenery - Dreamstime.com

Lees de brief op NEPROM en de reactie van Erisman op Stadszaken.nl