woningbouw © Dutchscenery - Dreamstime.com

NEPROM bepleit vrijstellingsgrens woningbouw binnen stikstofproblematiek

3 september 2019

1 minuut

Nieuws
NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter wil dat voor woningbouwprojecten een beoordelingskader komt met een vrijstellingsgrens voor de beperkingen die volgen uit het geannuleerde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat bepleitte zij eind augustus in een brief aan voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Uitzetter baseert zich hierbij op ‘recent onderzoek van RIVM’ en de analyse van NEPROM-leden, waaruit zou blijken dat de uitstoot van woningbouw weinig invloed heeft op natura2000 gebieden.

Dit gaat echter niet op, zeggen RIVM en Jan Willem Erisman (bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU) op Stadszaken. “Iedereen kan zeggen dat haar of zijn uitstoot er weinig toe doet”, stelt Erisman. “Maar het gaat om de optelsom van álle uitstoot. Het probleem zit in de collectiviteit.” Volgens de hoogleraar doet de grootte van de uitstoot er bovendien niet toe. “Alles wat boven de nul zit, is volgens de Raad van State ontoelaatbaar.”

Erisman voelt daarom niets voor de vrijstelling waar NEPROM voor pleit. “We hebben deze afspraken in Europees verband gemaakt in een tijd dat het beleid succesvol leek. Nu de grenzen in zicht zijn, kan het niet zo zijn dat je opeens aan de afspraken gaat tornen. Iedereen is nu wakker geworden. Ik zou zeggen: laat eerst maar zien dat je de depositie kunt reduceren.”

Cover: Dutchscenery - Dreamstime.com

Lees de brief op NEPROM en de reactie van Erisman op Stadszaken.nl


Cover: ‘woningbouw © Dutchscenery - Dreamstime.com’Meest recent

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Luchtfoto Achterhoek door Lars van Mulligen (bron: shutterstock.com)

Van panacee tot paradox: de interne dynamiek van regionale samenwerking in Nederlandse krimpgebieden

Regionale samenwerking in krimpregio’s: het lijkt een voor de hand liggende aanpak. Samen kom je nu eenmaal verder. Janneke Rutgers onderzocht het traject van vallen en opstaan in de Achterhoek.

Onderzoek

28 september 2022

Gasturbine door Ha-nu-man (bron: shutterstock.com)

Rijksadviseurs: energiehoofdstructuur bepaalt de ruimtelijke inrichting van Nederland

De huidige energiecrisis is volgens het College van Rijksadviseurs hét moment om de aanleg van de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. “Overbrug de kloof tussen energie en ruimte.”

Nieuws

28 september 2022