woningbouw © Dutchscenery - Dreamstime.com

NEPROM bepleit vrijstellingsgrens woningbouw binnen stikstofproblematiek

3 september 2019

1 minuut

Nieuws NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter wil dat voor woningbouwprojecten een beoordelingskader komt met een vrijstellingsgrens voor de beperkingen die volgen uit het geannuleerde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat bepleitte zij eind augustus in een brief aan voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Uitzetter baseert zich hierbij op ‘recent onderzoek van RIVM’ en de analyse van NEPROM-leden, waaruit zou blijken dat de uitstoot van woningbouw weinig invloed heeft op natura2000 gebieden.

Dit gaat echter niet op, zeggen RIVM en Jan Willem Erisman (bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU) op Stadszaken. “Iedereen kan zeggen dat haar of zijn uitstoot er weinig toe doet”, stelt Erisman. “Maar het gaat om de optelsom van álle uitstoot. Het probleem zit in de collectiviteit.” Volgens de hoogleraar doet de grootte van de uitstoot er bovendien niet toe. “Alles wat boven de nul zit, is volgens de Raad van State ontoelaatbaar.”

Erisman voelt daarom niets voor de vrijstelling waar NEPROM voor pleit. “We hebben deze afspraken in Europees verband gemaakt in een tijd dat het beleid succesvol leek. Nu de grenzen in zicht zijn, kan het niet zo zijn dat je opeens aan de afspraken gaat tornen. Iedereen is nu wakker geworden. Ik zou zeggen: laat eerst maar zien dat je de depositie kunt reduceren.”

Cover: Dutchscenery - Dreamstime.com

Lees de brief op NEPROM en de reactie van Erisman op Stadszaken.nl


Cover: ‘woningbouw © Dutchscenery - Dreamstime.com’Meest recent

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023