Gas

Nieuwbouw De Wolden hoeft niet gasloos

10 januari 2020

1 minuut

Nieuws
Het gemeentebestuur van De Wolden heeft zijn hele grondgebied als uitzondering op de Gaswet aangemerkt in het gasregister van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De reden hiervoor is de ambitie van de gemeente en netwerkbeheerder Rendo om vanaf 2030 vrijwel alle warmte te leveren uit ‘groen’ gas, die gewonnen wordt uit biomassa.

Met het aanmerken van de hele gemeente als uitzonderingsgebied wil het gemeentebestuur voorkomen dat het groene gas in de toekomst niet meer tot een optie behoort voor inwoners, en zij alleen voor all-electric of andere verwarmingsoplossingen kunnen kiezen.

Sinds juli 2018 mogen er in Nederland geen nieuwbouwwijken meer gebouwd worden met gasaansluiting. Uitzonderingsgebieden betreffen in bijna alle gevallen slechts enkele bouwprojecten. Na Staphorst is De Wolden de tweede gemeente die haar hele grondgebied als uitzonderingsgebied aanmerkt. Ook Staphorst wil volledig overgaan op ‘groen’ gas.

Volgens de wet kan een uitzondering gemaakt worden in ‘situaties waarin aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang.’ Het gemeentebestuur is niet bang voor bezwaren tegen zijn besluit. ‘Inwoners vragen af en toe naar aansluitmogelijkheden. Het beleid komt tegemoet aan deze inwonersvragen. Tegen een vergelijkbare gebiedsaanwijzing in buurgemeente Staphorst zijn geen bezwaren ingediend.’

Cover: Pixabay

Lees verder op binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Gas’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022