Gas

Nieuwbouw De Wolden hoeft niet gasloos

10 januari 2020

1 minuut

Nieuws Het gemeentebestuur van De Wolden heeft zijn hele grondgebied als uitzondering op de Gaswet aangemerkt in het gasregister van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De reden hiervoor is de ambitie van de gemeente en netwerkbeheerder Rendo om vanaf 2030 vrijwel alle warmte te leveren uit ‘groen’ gas, die gewonnen wordt uit biomassa.

Met het aanmerken van de hele gemeente als uitzonderingsgebied wil het gemeentebestuur voorkomen dat het groene gas in de toekomst niet meer tot een optie behoort voor inwoners, en zij alleen voor all-electric of andere verwarmingsoplossingen kunnen kiezen.

Sinds juli 2018 mogen er in Nederland geen nieuwbouwwijken meer gebouwd worden met gasaansluiting. Uitzonderingsgebieden betreffen in bijna alle gevallen slechts enkele bouwprojecten. Na Staphorst is De Wolden de tweede gemeente die haar hele grondgebied als uitzonderingsgebied aanmerkt. Ook Staphorst wil volledig overgaan op ‘groen’ gas.

Volgens de wet kan een uitzondering gemaakt worden in ‘situaties waarin aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang.’ Het gemeentebestuur is niet bang voor bezwaren tegen zijn besluit. ‘Inwoners vragen af en toe naar aansluitmogelijkheden. Het beleid komt tegemoet aan deze inwonersvragen. Tegen een vergelijkbare gebiedsaanwijzing in buurgemeente Staphorst zijn geen bezwaren ingediend.’

Cover: Pixabay

Lees verder op binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Gas’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023