Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

'Nieuwbouw kan economie uit moeras trekken'

30 oktober 2013

2 minuten

Nieuws DEN HAAG - De bouw kan de economie snel uit de crisis trekken. Maar daarvoor heeft de sector wel een steuntje in de rug nodig. In een petitie dringen 18 maatschappelijke organisaties aan op het stimuleren van de woning(nieuw)bouw, het daadwerkelijk oprichten van de Nederlandse Hypotheekinstelling en de koppeling van de verhuurdersheffing aan investeringen in woningen en buurten.

De organisaties die bij elkaar 150.000 bedrijven en meer dan 500.000 werknemers vertegenwoordigen, hebben de petitie vandaag aan de Eerste Kamer overhandigd. Naast bouwers, ontwikkelaars en corporaties gaat het ook om hoveniers, detaillisten, binnenvaartschippers, de (bouw)industrie, etc., evenals de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Zoals het er nu uitziet zakt de woningproductie volgend jaar zelfs onder de 30.000 nieuwe huur- en koopwoningen, terwijl vóór de crisis jaarlijks nog aantallen van ruim 80.000 nieuwe woningen normaal waren. Aangezien jaarlijks een productie van 70.000 nieuwe woningen nodig is op grond van demografie en gezinsverdunning, loopt het woningtekort weer snel op in Nederland en vindt er sluipende verpaupering plaats van wijken.

De maatregelen die het kabinet tot dusverre al wel voor de bouw genomen heeft, zoals de btw-verlaging naar 6%, hebben alleen effect op onderhoud, verbouw en renovatie van bestaande woningen, evenals op het werk van hoveniers. Maar daarmee is het kabinet volgens de gezamenlijke organisaties volkomen voorbij gegaan aan de mogelijkheden die de woning(nieuw)bouw biedt als het gaat om de transformatie en vernieuwing van stedelijke gebieden. Bovendien komt er dan geld vrij dat nu vastzit in stenen en terreinen.

In de petitie dringen de organisaties daarom aan op het nemen van tenminste drie maatregelen: 1 Stimuleer (vervangende) nieuwbouw en transformatie, zoals thans ook onderhoud en renovatie worden gesteund, en koppel dit aan energiezuinigheid (premie-E); 2 Zorg dat de Nederlandse Hypotheekinstelling er nu ook écht komt en dat de hypotheekrente omlaag gaat; 3 Creëer investeringsruimte in de huurmarkt.

Eerder dit jaar hebben 11 organisaties in en om de bouw het initiatief genomen voor de bewustwordingscampagne www.bouwnouop.nl. Inmiddels hebben 7 organisaties zich bij deze campagne aangesloten. Daarnaast hebben 6000 Nederlanders op de campagnesite hun steun aan de actie gegeven.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Onderhandeling door Andrii Anna photographers (bron: Shutterstock)

Medezeggenschap in de eigen wijk, zo pakt dat uit in Rotterdam

Het is in theorie een prachtige nieuwe trits: meewegen, meedoen, meebeslissen. Maar hoe pakt die participatie van buurtbewoners uit in de praktijk? In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken werd de proef op de som genomen.

Onderzoek

22 september 2023

Rik Dalmeijer.jpg door Erasmus MC (bron: Erasmus MC)

Rik Dalmeijer: “Ik noem mijn werk bewust geen gebiedsontwikkeling meer

Het ontwikkelen van een ziekenhuiscampus is niet voor veel gebiedsontwikkelaars gesneden koek. Juist daarom pakte Rik Dalmeijer de uitdaging als programmamanager Campusontwikkeling bij het Rotterdamse Erasmus MC met beide handen aan.

Uitgelicht
Interview

22 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023