Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nieuwbouw of renovatie; waaraan heeft Nederland de meeste behoefte?

27 oktober 2011

1 minuut

Nieuws
Nederland telt ruim zeven miljoen woningen, waarvan meer dan de helft gebouwd is vóór 1976. Het gaat om ongeïsoleerde woningen, die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de CO2-uitstoot in de bestaande bouw. Het is dus van groot belang om die woningvoorraad toekomstklaar te maken. Of moeten we gewoon al die oude – veelal ook qua indeling en comfort gedateerde – woningen slopen en nieuwbouw plegen?

Dé pleitbezorger voor renovatie is André Thomsen, tot enkele jaren geleden hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU Delft en nu hoogleraar bij Onderzoeksinstituut OTB. Hij zegt: “Er zijn heel wat onderzoeken die aantonen dat renovatie per woning meestal goedkoper is. Een enkele woning komt soms duurder uit, maar op project- en complexniveau is renovatie met een mix van ingrepen altijd fors goedkoper dan nieuwbouw. Als ook het verschil in infrastructurele kosten en proceskosten wordt meegenomen, is het voordeel van renovatie nóg groter.”

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022