Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nieuwbouw of renovatie; waaraan heeft Nederland de meeste behoefte?

27 oktober 2011

1 minuut

Nieuws Nederland telt ruim zeven miljoen woningen, waarvan meer dan de helft gebouwd is vóór 1976. Het gaat om ongeïsoleerde woningen, die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de CO2-uitstoot in de bestaande bouw. Het is dus van groot belang om die woningvoorraad toekomstklaar te maken. Of moeten we gewoon al die oude – veelal ook qua indeling en comfort gedateerde – woningen slopen en nieuwbouw plegen?

Dé pleitbezorger voor renovatie is André Thomsen, tot enkele jaren geleden hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU Delft en nu hoogleraar bij Onderzoeksinstituut OTB. Hij zegt: “Er zijn heel wat onderzoeken die aantonen dat renovatie per woning meestal goedkoper is. Een enkele woning komt soms duurder uit, maar op project- en complexniveau is renovatie met een mix van ingrepen altijd fors goedkoper dan nieuwbouw. Als ook het verschil in infrastructurele kosten en proceskosten wordt meegenomen, is het voordeel van renovatie nóg groter.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023