Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nieuwbouw of renovatie; waaraan heeft Nederland de meeste behoefte?

27 oktober 2011

1 minuut

Nieuws Nederland telt ruim zeven miljoen woningen, waarvan meer dan de helft gebouwd is vóór 1976. Het gaat om ongeïsoleerde woningen, die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de CO2-uitstoot in de bestaande bouw. Het is dus van groot belang om die woningvoorraad toekomstklaar te maken. Of moeten we gewoon al die oude – veelal ook qua indeling en comfort gedateerde – woningen slopen en nieuwbouw plegen?

Dé pleitbezorger voor renovatie is André Thomsen, tot enkele jaren geleden hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de TU Delft en nu hoogleraar bij Onderzoeksinstituut OTB. Hij zegt: “Er zijn heel wat onderzoeken die aantonen dat renovatie per woning meestal goedkoper is. Een enkele woning komt soms duurder uit, maar op project- en complexniveau is renovatie met een mix van ingrepen altijd fors goedkoper dan nieuwbouw. Als ook het verschil in infrastructurele kosten en proceskosten wordt meegenomen, is het voordeel van renovatie nóg groter.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024