Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nijmegen aan vooravond metamorfose: start aanleg stadseiland

17 november 2012

2 minuten

Nieuws
In Nijmegen start binnenkort één van de grootste waterveiligheidsprojecten van Nederland. In het kader van het projecten Ruimte voor de Rivier én de Waalsprong wordt begonnen met de aanleg van een stadseiland. Het ontwerp voor dat eiland heeft in 2011 al de internationale Waterfront Center Award gewonnen.

Het aan te leggen stadseiland was eerder door gedwongen verhuizingen fel omstreden, maar wordt thans warm omarmd. Het onstaat door een dijkverlegging en het graven van een nevengeul aan de noordzijde van de Waal. In het voortraject zijn er al sloopwerkzaamheden en onderzoeken verricht. Zo is in het kader van het archeologisch onderzoek het restant van het 13e eeuwse Kasteel Lent gevonden. Maar het huidige gebied zal binnenkort fors gaan veranderen. Een ware metamorfose.

Vanochtend werden de plannen op een persbijeenkomst nog eens haarfijn uit de doeken gedaan. Na een welkomstwoord door de trotse wethouder Jan van der Meer konden vertegenwoordigers van diverse (internationale) media het gebied bekijken. De metamorfose van Nijmegen heeft niet alleen betrekking op de aanleg van het stadseiland, de bouw van een stadsbrug, maar ook op de aanleg van de wijk Waalfront in Nijmegen-West en de facelift van de Waalkade. Door al deze ontwikkelingen zal de Waal in de toekomst dóór Nijmegen stromen en omarmt de stad de rivier als het ware.

De feitelijke werkzaamheden (dijkverlegging en graven nevengeul) starten in februari 2013. Oost zal hieraan in verdere artikelen ruime aandacht besteden.

Wat is Ruimte voor de Rivier?

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015. Alle informatie over Ruimte voor de Rivier vind u op www.ruimtevoorderivier.nl.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022