Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Nijmegen aan vooravond metamorfose: start aanleg stadseiland

17 november 2012

2 minuten

Nieuws In Nijmegen start binnenkort één van de grootste waterveiligheidsprojecten van Nederland. In het kader van het projecten Ruimte voor de Rivier én de Waalsprong wordt begonnen met de aanleg van een stadseiland. Het ontwerp voor dat eiland heeft in 2011 al de internationale Waterfront Center Award gewonnen.

Het aan te leggen stadseiland was eerder door gedwongen verhuizingen fel omstreden, maar wordt thans warm omarmd. Het onstaat door een dijkverlegging en het graven van een nevengeul aan de noordzijde van de Waal. In het voortraject zijn er al sloopwerkzaamheden en onderzoeken verricht. Zo is in het kader van het archeologisch onderzoek het restant van het 13e eeuwse Kasteel Lent gevonden. Maar het huidige gebied zal binnenkort fors gaan veranderen. Een ware metamorfose.

Vanochtend werden de plannen op een persbijeenkomst nog eens haarfijn uit de doeken gedaan. Na een welkomstwoord door de trotse wethouder Jan van der Meer konden vertegenwoordigers van diverse (internationale) media het gebied bekijken. De metamorfose van Nijmegen heeft niet alleen betrekking op de aanleg van het stadseiland, de bouw van een stadsbrug, maar ook op de aanleg van de wijk Waalfront in Nijmegen-West en de facelift van de Waalkade. Door al deze ontwikkelingen zal de Waal in de toekomst dóór Nijmegen stromen en omarmt de stad de rivier als het ware.

De feitelijke werkzaamheden (dijkverlegging en graven nevengeul) starten in februari 2013. Oost zal hieraan in verdere artikelen ruime aandacht besteden.

Wat is Ruimte voor de Rivier?

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015. Alle informatie over Ruimte voor de Rivier vind u op www.ruimtevoorderivier.nl.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024