platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

NIMBY-gevoel overheerst bij insprekers rond Boston

NIMBY-gevoel overheerst bij insprekers rond Boston

Huizen Boston

ONDERZOEK Tegenstanders van meergezinswoningen komen bij inspraakbijeenkomsten veel vaker aan het woord dan voorstanders. Dat blijkt uit onderzoek door politicologen van Boston University in 97 plaatsen in de agglomeratie van Boston.

Tijdens de onderzochte bijeenkomsten bleek bijna tweederde van de deelnemers tegen nieuwe ontwikkelingen, terwijl maar 15 procent voor was. De deelnemers waren relatief vaak oud, blank, man en in het bezit van een huis. Verder waren professionals oververtegenwoordigd. Door gebruik van jargon ontmoedigden zij anderen om zich uit te spreken.

Waar inspraakbijeenkomsten zouden moeten zorgen voor versterking van de lokale democratie, leiden zij in de praktijk vaak tot oververtegenwoordiging van groepen die tegen verandering zijn, zo concluderen de onderzoekers. Dit remt de woningbouw en vergroot de politieke en economische ongelijkheid. 

Lees meer op citylab.com