platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Nieuwe aanpak participatie in Delft

Nieuwe aanpak participatie in Delft

Delft

De gemeente Delft ging in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over hoe zij betrokken willen worden bij ontwikkelingen in hun buurt en stad. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de Delftenaren wil meepraten en ook vaak bereid is om hier tijd en/of geld in te investeren. Onderwerpen zoals groen, parkeren en evenementen vinden zij hierbij interessant, onderwerpen zoals financiën, veiligheid en water minder. Verder valt op dat mensen zich nauwelijks vertegenwoordigd voelen door belangengroepen en dat men veel waarde hecht aan duidelijke spelregels, transparantie en eerlijkheid in het participatieproces.

Lees meer over dit item op Wijmakennederland.nl

Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe participatieaanpak in Delft is bijvoorbeeld het project Schieoevers-Noord. Lees meer hierover op delft.nl