Delft

Nieuwe aanpak participatie in Delft

10 februari 2018

1 minuut

Nieuws De gemeente Delft ging in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over hoe zij betrokken willen worden bij ontwikkelingen in hun buurt en stad. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de Delftenaren wil meepraten en ook vaak bereid is om hier tijd en/of geld in te investeren. Onderwerpen zoals groen, parkeren en evenementen vinden zij hierbij interessant, onderwerpen zoals financiën, veiligheid en water minder. Verder valt op dat mensen zich nauwelijks vertegenwoordigd voelen door belangengroepen en dat men veel waarde hecht aan duidelijke spelregels, transparantie en eerlijkheid in het participatieproces.

Lees meer over dit item op Wijmakennederland.nl

Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe participatieaanpak in Delft is bijvoorbeeld het project Schieoevers-Noord. Lees meer hierover op delft.nl


Cover: ‘Delft’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024