Delft

Nieuwe aanpak participatie in Delft

10 februari 2018

1 minuut

Nieuws
De gemeente Delft ging in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over hoe zij betrokken willen worden bij ontwikkelingen in hun buurt en stad. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de Delftenaren wil meepraten en ook vaak bereid is om hier tijd en/of geld in te investeren. Onderwerpen zoals groen, parkeren en evenementen vinden zij hierbij interessant, onderwerpen zoals financiën, veiligheid en water minder. Verder valt op dat mensen zich nauwelijks vertegenwoordigd voelen door belangengroepen en dat men veel waarde hecht aan duidelijke spelregels, transparantie en eerlijkheid in het participatieproces.

Lees meer over dit item op Wijmakennederland.nl

Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe participatieaanpak in Delft is bijvoorbeeld het project Schieoevers-Noord. Lees meer hierover op delft.nl


Cover: ‘Delft’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022