re

‘No matter what, energetisch renoveren is de oplossing’

9 mei 2017

4 minuten

Verslag Renovate Europe wil toe naar een energieneutrale gebouwenvoorraad in de EU. De oplossing hiervoor ligt in de Europese wetgeving. Adrian Joyce, directeur van Renovate Europe: ‘Energetische renovaties zijn niet alleen noodzakelijk voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen, ze zijn bovenal een investering in financieel stabiele levenskwaliteit.'

De noodzakelijke verduurzaming van de gebouwde omgeving stopt niet bij de grens. Daarom bezocht een delegatie NRP-partners het Europees Parlement voor een kennismaking met Renovate Europe, de Europese campagne die strijdt voor het verminderen van energiegebruik in de gebouwde omgeving. Een hele goede zet, zo bleek.

aj

‘aj’Adrian Joyce

De delegatie werd in de Brusselse burelen van het Europees parlement ontvangen door Adrian Joyce, directeur van Renovate Europe. ‘De doelstelling van Renovate Europe is 80% minder energieverbruik in de gebouwde omgeving in 2050’, vertelt Joyce. ‘Helaas is het bewustzijn om dat te bereiken nog niet bij alle nationale partners van Renovate Europe aanwezig.’

Stop de energieverspilling in de gebouwde omgeving

Ambitie
Renovate Europe is een politieke lobbycampagne die door wetgeving en ambitieuze renovatieprogramma's het prestatieniveau van de volledige gebouwenvoorraad in de EU wil terugbrengen tot bijna energieneutraal. In cijfers betekent dat een vermindering van 80% van de energievraag in 2050 ten opzichte van het niveau van 2005. Hier is minstens 3% reductie per jaar voor nodig.

Energetisch renoveren is de basis
’Hoe groot de impact van digitale revoluties, smart buildings of internet of things ook is, energetische renovatie is de basis om de energiedoelstellingen in Europa te halen’, zegt Joyce.

Om efficiënt te kunnen renoveren, is het volgens Joyce noodzakelijk dat iedere lidstaat zijn eigen gebouwenbezit kent én begrijpt. ‘De bestaande voorraad is in grote lijnen in te delen in categorieën: typologieën met vergelijkbare bouwconstructies, energieverbruik, installaties en isolatiewaarden. Door energetische maatregelen niet alleen geschikt te maken voor afzonderlijke gebouwen, maar ook voor vergelijkbare gebouwtypes, kun je in segmenten werken en veel sneller grote hoeveelheden van je voorraad op het gewenste energieprestatieniveau krijgen.’

Hoe groot de impact van digitale revoluties, smart buildings of internet of things ook is, energetische renovatie is de basis om de energiedoelstellingen in Europa te halen

Effect
In Europa is 75 tot 80% van de gebouwde omgeving gebouwd vóórdat er duurzaamheidseisen werden gesteld aan gebouwen, met alle gevolgen van dien. Er ligt dus een enorme klus, en dat is juist de reden waarom Joyce kiest voor de diplomatieke weg binnen het bureaucratische bolwerk van de Europese Unie. ‘Her en der duurzaam renoveren draagt een steentje bij,  maar de oplossing ligt in de Europese wetgeving. Zodra we in Europa met alle 28 lidstaten kunnen afspreken dat het energiegebruik in gebouwen binnen 35 jaar met 80% gedaald moet zijn en we de overige 20% gaan aanvullen met groene stroom,  hebben we pas écht effect.’

Daarin staat Adrian Joyce niet alleen. Inmiddels hebben 98 leden van het Europees Parlement, afkomstig uit 7 verschillende politieke partijen, de ambitie van Renovate Europe ondertekend.

Renoveren is investeren
Renovaties zijn niet alleen noodzakelijk voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen, ze zijn bovenal een investering in financieel stabiele levenskwaliteit. Universiteit Maastricht en ING Real Estate Finance concludeerden na recent onderzoek dat energiezuinige kantoorpanden circa 9% meer waard zijn en zo’n 10% hogere huuropbrengsten opleveren dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Door vastgoed te verduurzamen tot het niveau van groen label stijgen zowel de marktwaarde als de huuropbrengst, terwijl de investeringen na vier jaar zijn terugverdiend.

nrp

‘nrp’


Renovate Europe berekende dat energetisch renoveren in de EU de potentie heeft om 42 tot 88 miljard euro aan zorgkosten per jaar te besparen door de afname van gezondheidsklachten als gevolg van een beter binnenklimaat. Renoveren is dan ook een zeer interessante manier van investeren, zeker met het oog op de steeds strengere milieuprestaties die gelden voor de gebouwde omgeving.

Energetische renovatie kan de EU 42 tot 88 miljard per jaar besparen aan ziektekosten

‘Winterpackage’
Momenteel werkt Renovate Europe aan de zogenaamde ‘Winterpackage’, een geklusterd wetsvoorstel waarin alle afzonderlijke wetsvoorstellen op het gebied van hernieuwbare energie, duurzaamheid en energetische renovaties zijn gebundeld. Als deze ‘energy-union’ in een keer door het parlement wordt geloodst, bespaart dat veel tijd, arbeid en kosten. Zo ver is het helaas nog niet. Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen vertelt de groep dat bijvoorbeeld Nederland een van de lidstaten is die probeert de wetgeving tegen te houden. Op de vraag wat NRP partners terug in Nederland zouden moeten doen reageert Joyce: ‘Stuur de sceptische Nederlandse politici naar Brussel, dan zal ik ze overtuigen.’

Stuur de sceptische Nederlandse politici naar Brussel, dan zal ik ze overtuigen

Het bezoek aan Renovate Europe was een leerzame, inspirerende ervaring. Het is niet alledaags om eens achter de schermen te kijken bij het Europees Parlement en te spreken met hen die zich jarenlang inzetten voor een gezondere EU. Het verhaal van Renovate Europe kan dan ook niet vaak genoeg gehoord worden.

De Renovate Europe Campaign (REC), gelanceerd in 2011, is een initiatief van EuroACE, de Europese Alliantie van bedrijven voor energie-efficiëntie in gebouwen. Het is de enige EU-brede campagne die zich richt zich op verduurzaming van de woningvoorraad in de EU. Renovate Europe is technisch neutraal en streeft naar een integrale holistische benadering van energetische renovaties. 
NRP is een van de 37 partners van Renovate Europe

Bron cover: Twitter


Cover: ‘re’


maurits van putten

Door Maurits van Putten

Redactie atelier Rijksbouwmeester, communicatie en beleid NRP


Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023