Noord-Korea

8 juni 2012

3 minuten

Opinie Jim Schuyt - De Engelsen zijn onthutst en geven aan dat de Nederlandse volkshuisvesting met al zijn heffingen en beperkingen eerder doet denken aan Noord-Korea dan aan een zelfstandige sector. Een zeker gevoel van dramatiek kan ze niet worden ontzegd. Blijvende schade voor de bouwsector – bouwen wordt monteren - apparaatskosten hoger in Engeland – efficiënte bedrijfsvoering

Industrieel bouwen

De afgelopen weken verkeerde ik regelmatig in kringen van bestuurders van grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Dat er daar flink wat wordt afgetobd is geen nieuws. De situatie is echter veel erger dan ik verwachtte en daar schrok ik wel van. Vooral het tweede kwartaal van dit jaar is de klad erin gekomen. Een grote landelijke ontwikkelaar die nog maar enkele woningen per week verkoopt, een bestuursvoorzitter van een grote bouwer die aangeeft dat ´het ergste nog moet komen´, voorspellen weinig goeds. Bouwers staan aan de vooravond van een nieuwe, grootschalige ronde van ontslagen. Nu moeten ook de onvervangbare vaklieden de poort uit. Dit betekent persoonlijk leed, maar ook blijvende schade voor de bouwsector. Vooral in de Noordvleugel van de Randstad is er nog steeds een tekort aan woningen. Daarnaast moeten in heel Nederland wijken en woningen opgeknapt worden. Als straks de markt weer aantrekt, zijn er veel te weinig bouwvakkers. Prijsstijgingen liggen in het verschiet. Ik zie maar één uitweg: industrieel bouwen. Voor rechttoe rechtaan projecten moet bouwen monteren worden. In de Amersfoortse wijk Vathorst ´bouwt´ de Alliantie grondgebonden woningen waarvan in zeven weken het casco gereed is. De bouwvakkers die in Vathorst traditioneel bouwen waren aanvankelijk sceptisch. Ze kwamen wel regelmatig poolshoogte nemen en waren na ieder bezoekje minder negatief.

Uitwisselen

Samen met Woonbron en Mitros heeft de Alliantie een uitwisseling met drie grote Engelse woningcorporaties. Dit keer gaan we bij hen op bezoek. Bij de uitwisseling blijkt dat de apparaatskosten bij de Engelse collega´s veel hoger zijn dan bij ons. Dit ligt voor de hand, omdat zij een veel bredere taak hebben. Ze hebben bijvoorbeeld medewerkers in dienst die zorg verlenen. Het valt me op dat de hoogte van de rente op leningen die zij betalen niet of nauwelijks afwijkt van wat wij betalen. Ook zij betalen een rente van gemiddeld net boven de vier procent. Zij trekken geld aan op de internationale kapitaalmarkt, zonder borging. Wij verhalen over staatssteun, DAEB en niet-DAEB, over onze toewijzing van woningen, de saneringsheffing door de toezichthouder en de verhuurdersheffing door de Staat. De Engelsen zijn onthutst en geven aan dat de Nederlandse volkshuisvesting met al zijn heffingen en beperkingen eerder doet denken aan Noord-Korea dan aan een zelfstandige sector. Een zeker gevoel van dramatiek kan ze niet worden ontzegd. De Engelse minister van volkshuisvesting was vorige week op bezoek in Nederland. Onze collega´s hopen niet dat hij op het idee van de verhuurdersheffing is gebracht.

3.0 echt begonnen

Onder de vlag van ´de Alliantie 3.0´ maken we onze organisatie slimmer en efficiënter. We bundelen activiteiten en de Alliantie wordt meer één organisatie. Vrijdag bijt de adviesgroep het spits af. De stafdiensten: personeel en organisatie, communicatie, markt & strategie en vastgoedadvies, worden als eerste gebundeld. Volgens plan zijn de laatste bedrijfsonderdelen in oktober aan de beurt. Het is goed dat de Alliantie meer aandacht heeft voor een efficiënte bedrijfsvoering en meer op kosten stuurt. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze regionale verankering. Onze vier regiobedrijven hebben een stevige positie en kunnen met zeggingskracht en gezag opereren. Dit moet vooral zo blijven. Een top-down organisatie mag en zal de Alliantie niet worden. Efficiënt is dit wellicht wel, maar effectief zeker niet.


Portret - Jim Schuyt

Door Jim Schuyt


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024