nrp masterprijs

NRP Masterprijs 2017 voor Frédérique Sanders

26 november 2017

4 minuten

Nieuws Tijdens de uitreiking van de NRP Masterprijs 2017 in de A’DAM Toren in Amsterdam heeft Frédérique Sanders de scriptieprijs in ontvangst genomen. De oud-student van de TU Delft overtuigde de jury met haar scriptie ‘SunMotion’. Sanders ontving vanwege deze prestatie een geldprijs van € 3.000,- uit handen van juryvoorzitter Frank Strolenberg. Floor Hoogenboezem (TU Delft) eindigde als tweede met haar project ‘Reconciling Post-Industrial Townscapes’ en de derde prijs ging naar Judith Wolswinkel (TU Delft) en haar scriptie ‘Innovation of Conservation’.

De jury was onder de indruk van de diepgang van het onderzoek van Sanders en de wijze waarop het is uitgevoerd. “Er is sprake van een systeeminnovatie in denken en doen die de casestudy uit de scriptie overstijgt”, aldus de jury. “Een belangrijke kracht van het onderzoek vormt de eenvoud van het vertrekpunt: de inzet van de zon als verbinder tussen directe en indirecte energie.” Het gewonnen geldbedrag gaat Sanders investeren in haar project.

Sanders reageerde blij na afloop. “Ik vind het super dat ik deze NRP Masterprijs heb gewonnen. Ik ben bezig met het maken van een prototype en het winnen van deze prijs opent nieuwe deuren voor me. Mooi om te zien dat NRP zo bezig is met vernieuwing en de focus legt op onder andere duurzaamheid en renovatie.” Het is de derde keer dat NRP deze scriptieprijs uitreikt. In totaal ontving de jury deze editie veertien scripties. Floor Hoogenboesem en Judith Wolswinkel wonnen respectievelijk de tweede en derde prijs. Hieronder vindt u een korte samenvatting van elk van hun scripties.

NRP Masterprijs

In 2015 heeft NRP de NRP Masterprijs geïntroduceerd. Hiermee krijgt aanstormend talent de kans nieuwe ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. NRP wil graag weten met welke originele en innovatieve ideeën de masterstudenten van nu bezig zijn. NRP zoekt dan ook nadrukkelijk aansluiting bij de nieuwe generatie professionals: de specialist van de toekomst. De NRP Masterprijs is een stimulans voor studenten om zich verder te bekwamen in transformatie en renovatie. Tegelijkertijd leveren zij met hun afstudeerscripties een bijdrage aan de verdere professionaliseren van het vakgebied.

Frédérique Sanders: PV as Art, Heros Daylight School
TU Delft (Architectural Engineering, Annebregje Snijders en Marcel Bilow)

Energie producerende gevel door middel van PV-cellen in een kantoorgebouw uit de jaren 60. Niet alleen worden de PV cellen toegepast maar wordt ook gekeken hoe het energieverbruik kan worden gereduceerd. 26 projecten zijn hiervoor onderzocht, musea, sportgebouw, stadion etc om te kijken hoe zonlicht het beste kon worden gebruikt zonder de negatieve bijeffecten van oververhitting of transitieverlies. Conclusie was dat daglicht het beste lichtkwaliteit geeft als deze een gelaagdheid kent. Dit leidde tot een ontwerp voor een ‘gevouwen’ daksysteem om het directe zonlicht te weren door de vorm van de ‘bladen’ en zo effectief mogelijkenergie te produceren door deze te roteren in verschillende patronen. Het is als ontwerp toegepast op de transformatie van een tweelaagse kantoorgebouw op het Marineterrein in Amsterdam tot een school van de 21e eeuw door er een laag aan toe te voegen. Er wordt ook een prototype van een luifel gebouwd voor de Van der Valk hotels op het TU terrein.

Floor Hoogenboesem: Reconciling Town capes
TU Delft (Heritage and Architecture, Wido Quist, Hielkje Zijlstra en Marieke Kuipers)

Voorstel om een verlaten fabrieksdorp (Manutencao Militar Complex, MMC) te hervormen in een gebied dat mensen inspireert er te blijven en dat de plek weer reactiveert aan de rand van Lissabon. De fabriek maakte voedsel uniformen en andere zaken voor het Portugese leger. Het startte met een bakkerij in een oud klooster en werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw uitgebreid. Het sloot zijn deuren in de 21eeeuw. Foto collectie om een beeld te geven van hedendaags Lissabon. De fabriek staat in een gebied waar de minder bedeelden wonen in termen van werk en opleiding. Er is een waardestelling gemaakt om inzicht te geven in de reële mogelijkheid van transformatie. Een nieuwe voetgangersroute wordt aangelegd om twee lokale centra met elkaar te verbinden en er wordt een educatie centrum gehuisvest met de naam New Opportunity Education Centre. Subtiele aanpassingen aan de bestaande gebouwen om het gebruik te vergroten. Zeer uitgebreid in tekeningen weergegeven, ook handgemaakte tekeningen en foto’s van de maquette. Het ontwerp is van stedenbouwkundig tot detailniveau uitgewerkt.

Judith Wolswinkel: Innovation of Conservation (towards energy efficient monuments)
TU Delft (Management in the Built Environment, Hilde Remoy en Alexander Koutamanis)

Duurzaam renoveren van monumenten met als doel het ontwerpen van een vernieuwende strategie om de energetische prestatie van monumenten te verhogen zonder de culturele warden aan te tasten. Het ontwerpproces wordt ondersteund door data van de energetische prestatie en culturele waarden van het monument te integreren in een BIM-model. Daarnaast geeft het inzicht in de ontwerpruimte, analyseert het waar energetische maatregelen direct toepasbaar en effectief zijn, worden de culturele waarden behouden, ondersteunt dit het ontwerpproces van de renovatie, biedt het renovatie ontwerpoplossingen, analyseert het de impact van de ontwerpopties op de culturele waarden en thermische prestatie van het gebouw en ondersteunt het de besluitvorming voor de implementatie van een renovatie ontwerpoplossing. Het bestaande op BIM gebaseerde strategie voor renovatie van bestaande gebouwen, P2Endure, wordt geschikt gemaakt voor monumenten. Het proces doorloopt de stappen: scannen van het monument, waardestelling (in een vijftal categorieën), implementeren van laatstgenoemde in BIM, het managen van het ontwerpproces en vervolgens het bepalen van de ontwerpoplossing. Het voorbeeld de renovatie van het gebouw B30 (onderdeel EZ) in Den Haag wordt beschreven. De empirische toetsing heeft plaatsgevonden bij Paushuize in Utrecht en Westergasfabriek in Amsterdam. Het onderzoek wordt afgerond met een operationeel onderdeel dat het proces van besluitvorming kan ondersteunen. 


Coverfoto: NRP, v.l.n.r.: Floor Hoogenboesem, Frederique Sanders en Judith Wolswinkel


Bron: nrp.nl


Cover: ‘nrp masterprijs’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023