platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Plan voor hergebruik expeditiehoven beloond met NRP Masterprijs

Plan voor hergebruik expeditiehoven beloond met NRP Masterprijs

NRP Masterprijs finalisten 2018

Hedwig van der Linden, onderzoeker bij Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft, heeft eind oktober de NRP Masterprijs 2018 gewonnen. De oud-student van de TU Delft Architecture and the Built Environment overtuigde de jury met haar scriptie over het hergebruik van expeditiehoven en -straten in Rotterdam.

In haar onderzoek ‘Questioning the reuse of a post-war modern inner city figure’ laat Van der Linden de potentie zien van de expeditiehoven en -straten in de Rotterdamse binnenstad, wat nu nog onbenutte publieke ruimtes zijn. Met de verandering van goedereneconomie naar diensteneconomie, bieden de maar liefst 25 voetbalvelden aan expeditiehoven en –straten nieuwe kansen voor transformatie. 

Het onderzoek van Hedwig van der Linden (met als ondertitel ‘Op ontdekkingstocht naar de verborgen wederopbouwstad’) maakte buitengewoon veel indruk op de jury. Juryvoorzitter Eva Hermans: “Met name hoe de fascinatie voor iets wat ‘achterkant’ heet te zijn, zo positief kan worden omgezet in kansen. Bijvoorbeeld om de gewenste groei van het aantal woningen in binnenstedelijk gebied daadwerkelijk te realiseren. Maar ook om een verblijfskwaliteit te realiseren die ervoor zorgdraagt dat dit een reële optie is.” Volgens Hermans passen Van der Lindens plannen in de nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit, waardoor de hoven in hun oude functie niet meer in de oude vorm en maat nodig zijn. “De liefde voor deze plekken wordt verbeeld in de mooie foto’s die in het onderzoek zijn opgenomen. Haar passie om waarachtig bezig te zijn, vind je terug in de film die zij heeft gemaakt. De tekeningen van het ontwerp passen in de sfeer van de beelden die destijds van de wederopbouw werden gemaakt: hoopvol en hoopgevend.”

Trekkersrol

Van der Linden reageerde blij: “Het is super dat nu meer mensen mijn onderzoek hebben gezien. Ik hoop dat daardoor ook meer mensen nadenken over inventieve manieren van verdichting en intensivering.” Wat is er nodig om haar plan tot uitvoering te brengen? Volgens Van der Linden moeten gemeenten daarvoor haar uitgangspunten in hun visie opnemen. Maar ze plaatst de kanttekening dat de huidige gebruikers nog niet het idee hebben dat hier iets ‘moet’ gebeuren. De gemeente is eigenaar van doorkruisende straten en kan daardoor een trekkersrol vervullen. In nieuwe coalities met de huidige gebruikers en projectontwikkelaars die in dergelijke concepten geloven, ziet de jury kansen om het plan een stap verder te brengen.

Van der Linden ontving een geldprijs van € 3000 uit handen van juryvoorzitter Eva Hermans. Christian van der Blonk (Amsterdam School of Real Estate) eindigde als 2e met zijn scriptie ‘Flexibiliteit gewaardeerd: de waarde van functieflexibiliteit van de stedelijke plint’. De 3e prijs ging naar Nikki de Boer (TU Delft Heritage & Architecture) met haar scriptie ‘Connecting walk up apartments in local closed flows’. 

Geconditioneerde sloop

Dit jaar werd 13 masterscripties ingestuurd voor de NRP Masterprijs. NRP wil met de prijs aanstormend talent de kans geven om nieuwe en innovatieve ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. Tegelijkertijd levert het jong talent met hun afstudeerscripties een bijdrage aan de verdere professionalisering van het vakgebied.

Juryvoorzitter Eva Hermans: “Ook dit jaar werd duidelijk dat de waardering van het bestaande vastgoed leeft onder de jonge generatie. Daarnaast illustreren de inzendingen hoe breed het spectrum van renovatie en transformatie is. Dat biedt alle ruimte aan innovatieve ideeën. De afgelopen edities van de NRP Masterprijs illustreerden die breedte ook al. Van geconditioneerde sloop en 3D-geprinte onderdelen voor restauratie van monumenten tot BIM-modellen met cultuurhistorie en ontwerpen voor de transformatie van leegstaande complexen die niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving en zijn bewoners nieuwe mogelijkheden bieden. Als jury hopen we dat dit een aanmoediging is voor nog meer disciplines om zich volgend jaar te melden.”

Lees ook het juryrapport met daarin onder meer een samenvatting van de winnende masterscripties.

Cover: finalisten NRP Masterprijs 2018, met Hedwig van der Linden tweede van links. Bron: NRP

Dit artikel verscheen eerder op NRP