Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar woonwensen van toekomstige bewoners

29 april 2011

1 minuut

Onderzoek Samenvatting van het onderzoek: Hoe willen jongeren over 10 jaar wonen?

Inhoud

• Vraagstelling
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies

Vraagstelling

• Hoe wil je later wonen?
• Wil je in een stad wonen?
• In wat soort stad wil je later wonen?
• In wat voor soort omgeving, woonmilieu wil je later wonen?
• In wat voor soort woning wil je later wonen?

Onderzoeksopzet

• Onderzoek in 4 steden op 3 locaties; totaal twaalf nieuwbouwprojecten
• Diversiteit binnenstedelijke woonmilieus 3 typen: centrum-stedelijk, buiten-centrum, groenstedelijk
• Nieuwbouwcomponent in alle bezochte locaties
• Iedere groep van jongeren, woonachtig in één van de 4 steden, bezocht 3 locaties
• Omvang groep: 8 tot 10 jongeren
• Doelgroep jongeren die een opleiding voor de creatieve sector volgen (n.b. uit veel onderzoeken blijkt de aanwezigheid van de creatieve sector samen te hangen met stedelijkheid en economisch succes)
• Locatiebezoek
• Foto-onderzoek
• Groepsdiscussies

Het onderzoek is in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen uitgevoerd.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023