Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar woonwensen van toekomstige bewoners

29 april 2011

1 minuut

Onderzoek Samenvatting van het onderzoek: Hoe willen jongeren over 10 jaar wonen?

Inhoud

• Vraagstelling
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies

Vraagstelling

• Hoe wil je later wonen?
• Wil je in een stad wonen?
• In wat soort stad wil je later wonen?
• In wat voor soort omgeving, woonmilieu wil je later wonen?
• In wat voor soort woning wil je later wonen?

Onderzoeksopzet

• Onderzoek in 4 steden op 3 locaties; totaal twaalf nieuwbouwprojecten
• Diversiteit binnenstedelijke woonmilieus 3 typen: centrum-stedelijk, buiten-centrum, groenstedelijk
• Nieuwbouwcomponent in alle bezochte locaties
• Iedere groep van jongeren, woonachtig in één van de 4 steden, bezocht 3 locaties
• Omvang groep: 8 tot 10 jongeren
• Doelgroep jongeren die een opleiding voor de creatieve sector volgen (n.b. uit veel onderzoeken blijkt de aanwezigheid van de creatieve sector samen te hangen met stedelijkheid en economisch succes)
• Locatiebezoek
• Foto-onderzoek
• Groepsdiscussies

Het onderzoek is in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen uitgevoerd.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023