Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar woonwensen van toekomstige bewoners

29 april 2011

1 minuut

Onderzoek Samenvatting van het onderzoek: Hoe willen jongeren over 10 jaar wonen?

Inhoud

• Vraagstelling
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies

Vraagstelling

• Hoe wil je later wonen?
• Wil je in een stad wonen?
• In wat soort stad wil je later wonen?
• In wat voor soort omgeving, woonmilieu wil je later wonen?
• In wat voor soort woning wil je later wonen?

Onderzoeksopzet

• Onderzoek in 4 steden op 3 locaties; totaal twaalf nieuwbouwprojecten
• Diversiteit binnenstedelijke woonmilieus 3 typen: centrum-stedelijk, buiten-centrum, groenstedelijk
• Nieuwbouwcomponent in alle bezochte locaties
• Iedere groep van jongeren, woonachtig in één van de 4 steden, bezocht 3 locaties
• Omvang groep: 8 tot 10 jongeren
• Doelgroep jongeren die een opleiding voor de creatieve sector volgen (n.b. uit veel onderzoeken blijkt de aanwezigheid van de creatieve sector samen te hangen met stedelijkheid en economisch succes)
• Locatiebezoek
• Foto-onderzoek
• Groepsdiscussies

Het onderzoek is in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen uitgevoerd.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024