Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar woonwensen van toekomstige bewoners

29 april 2011

1 minuut

Onderzoek
Samenvatting van het onderzoek: Hoe willen jongeren over 10 jaar wonen?

Inhoud

• Vraagstelling
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies

Vraagstelling

• Hoe wil je later wonen?
• Wil je in een stad wonen?
• In wat soort stad wil je later wonen?
• In wat voor soort omgeving, woonmilieu wil je later wonen?
• In wat voor soort woning wil je later wonen?

Onderzoeksopzet

• Onderzoek in 4 steden op 3 locaties; totaal twaalf nieuwbouwprojecten
• Diversiteit binnenstedelijke woonmilieus 3 typen: centrum-stedelijk, buiten-centrum, groenstedelijk
• Nieuwbouwcomponent in alle bezochte locaties
• Iedere groep van jongeren, woonachtig in één van de 4 steden, bezocht 3 locaties
• Omvang groep: 8 tot 10 jongeren
• Doelgroep jongeren die een opleiding voor de creatieve sector volgen (n.b. uit veel onderzoeken blijkt de aanwezigheid van de creatieve sector samen te hangen met stedelijkheid en economisch succes)
• Locatiebezoek
• Foto-onderzoek
• Groepsdiscussies

Het onderzoek is in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen uitgevoerd.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022