Nieuwbouwwijk Purmerend

Onderzoekers: woningbouw versnellen kan niet zonder concessies van gemeenten

29 april 2019

2 minuten

Nieuws
Hoewel veel gemeenten het productieproces van woningen willen versnellen, mag dit van hen niet ten koste gaan van andere ambities, zoals voor verduurzaming en sociale woningbouw. Dat en meer blijkt uit het deze maand verschenen VerDuS SURF Pop Up-onderzoek ‘Grond voor Wonen’, uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Universiteit.

De onderzoekers keken naar hoe grondbeleid ingezet wordt om de woningdoelstellingen te halen. Zij onderzochten wat de verhoudingen zijn tussen het gemeentelijk grondbeleid en verdichten en versnellen van de woningvoorraad. Hiervoor deden zij kwalitatief casusonderzoek in de gemeenten Zwolle en ’s-Hertogenbosch, en kwantitatief enquêteonderzoek binnen alle Nederlandse gemeenten. 

Spagaat

Het rapport concludeert dat gemeenten willen versnellen, maar aangeven dat het spaak loopt bij private partijen. Zij zouden niet genoeg mankracht en materiaal kunnen leveren. Deze private partijen geven op hun beurt aan dat het planproces efficiënter kan en dat vooral op binnenstedelijke locaties vaak veel weerstand ontstaat vanuit de omgeving. De kans op versnellen van de woningbouwproductie is hierdoor klein. 

De vele kwaliteitseisen vanuit de gemeente (zoals voor sociale woningbouw, duurzaamheid, beperkte bouw in groen) zorgen ervoor dat het gemeentelijk grondbedrijf in een spagaat komt. Aan de ene kant moet er op projectniveau voldaan worden aan deze kwalitatieve eisen, aan de andere kant moet het project betaalbaar blijven. 

Temper opportunisme

Bij binnenstedelijke ontwikkeling zijn het vaker private partijen die het initiatief nemen. Zij hebben als belangrijkste eis een haalbare businesscase en richten zich minder op de grotere ambities van de gemeente. Gemeente merken dat ze moeilijk alle ambities kunnen afdwingen, zeker als het zaken zijn die buiten het bestemmingsplan vallen, zoals voor duurzaamheid. 

De onderzoekers concluderen dat de woningbouwproductie versnellen niet mogelijk is zolang hieraan geen voorrang wordt gegeven boven andere doelstellingen. Het gemeentelijke grondbedrijf moet daarom het opportunisme van eisen temperen (zowel bij de politiek als bij de marktpartijen) en de focus leggen op de haalbaarheid van ruimtelijke plannen. 

Cover: X posid

Lees verder op platform31.nl


Cover: ‘Nieuwbouwwijk Purmerend’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022